2001011016 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Työryhmä esittää autoilleporrastettua verotusta

Julkaistu: 3.12.2001 20:18

Liikenteen rahoitukseen ja maksuihin kaavaillaan suurremonttia

Liikenteen kokonaisrahoitusta pohtiva työryhmä aikoo uudistaa täysin autoverotuksen ja isojen liikenneinvestointien rahoituksen.

Työryhmässä on nousemassa vahvasti esille malli, jonka mukaan liikenteen verojen ohjaavuutta lisättäisiin. Esimerkiksi turvallisemmilta autoilta kerättäisiin vähemmän autoveroa kuin niitä turvattomammilta autoilta.

Sama malli pätisi myös sen mukaan, miten paljon auto saastuttaa.

Liikenneministeriön kehitysjohtajan Lasse Weckströmin mukaan ohjaus tapahtuisi esimerkiksi keräämällä käyttömaksuja enemmän raskailta kuin kevyiltä autoilta. Kyse olisi nykyisen tarraveron luonteisesta maksusta.

Sen sijaan tietullit ovat saamassa tuomion. Työryhmä katsoo tietullien toteutuksen liian kalliiksi muun muassa siksi, että moottoriteiden liittymiä on Suomessa paljon.

Työryhmä ei ole lämmennyt tietulleille myöskään siksi, että Suomessa moottoriteiden tietullit voisi usein ohittaa ajamalla vanhoja rinnakkaisväyliä pitkin.

Työryhmä ottaa kantaa myös tieliikenteeltä kerättävien verojen kohdentamiseen. Veroja ovat auto-, polttoaine- ja dieselvero sekä vuotuiset käyttömaksut.

Työryhmässä on löytymässä yksimielisyys siitä, että autoverotuksen tasoa pitäisi laskea ja käyttömaksuja nostaa.

EU kaavailee raskaalle kumipyöräliikenteelle kilometrimaksuja. Weckströmin mukaan malli ei sovi Suomeen.

– Harvaan asutussa maassa se (kilometrimaksumalli) ei palvele meidän etujamme.

Isot investoinnit irtivuosibudjeteista

Työryhmä aikoo ehdottaa, että isojen liikenneinvestointien rahoitus hoidettaisiin nykyistä enemmän kokonais- tai elinkaarirahoituksen avulla. Tällöin ne irrotettaisiin molemmissa tapauksissa tiukasta kytköksestä valtion vuotuiseen budjettiin.

Työryhmä aikoo painottaa malleista jompaakumpaa.

Kokonaisrahoitus tarkoittaa mallia, että valtio hoitaa koko hankkeen rahoituksen yhdellä kertaa. Kokonaisrahoituksen turvin toteutettiin Porvoo–Koskenkylä-tie.

Elinkaarirahoitus tarkoittaa sitä, että yksityiset tahot rakentavat ja rahoittavat tiehankkeet ja myös hallinnoivat niitä tietyn ajan. Elinkaarirahoituksen avulla on rakennettu Lahden moottoritie.

Nykyään sovelletaan pääasiassa kehysbudjetointia. Siinä valtio antaa investointeihin rahaa budjetista aina vuodeksi kerrallaan.

Kehysbudjetointi on jäämässä työryhmän ehdotuksessa pienten hankkeiden ja kunnossapidon rahoitusmalliksi.

Liikenneinfrastruktuurin rahoitusta pohtivassa työryhmässä istuu jäseniä muun muassa LVM:stä, VM:stä, Työnantajain ja teollisuuden keskusliitosta sekä Autoliitosta.

Työryhmän määräaika on vuoden loppuun asti. Sen jälkeen esitys luovutetaan poliittiselle taholle lainsäädäntötyön pohjaksi.

Ministeriöt riitelevätrahojen suuntaamisesta

Taloussanomien tietojen mukaan työryhmä on riidellyt erityisesti liikenneverotuksen korvamerkinnästä. Liikenne- ja viestintäministeriö kannattaa korvamerkintää, valtiovarainministeriö vastustaa.

Weckström muotoilee asian niin, että ?tiehallinnon tavoite on saada teiden käyttäjät tiehallinnon asiakkaiksi?.

Varojen korvamerkinnässä esimerkiksi polttoaineverosta suunnattaisiin tietty osa automaattisesti suoraan tiehallinnolle.

Rahoitusta pohtiva työryhmä viimeistelee parhaillaan kantaansa siihen, pitäisikö verovaroja korvamerkitä teiden ylläpitoon, investointeihin vai molempiin.

Työryhmässä on noussut esille myös ajatus siitä, että katuverkkoja rahoitettaisiin valtion budjetista. Esimerkiksi Weckström kannattaa tällaista mallia.

Nykyään kunnat rahoittavat itse katujen rakentamisen ja ylläpidon.

Tuoreimmat osastosta