Nokian imago paras - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

IT-työpaikat valitaan kiinnostavuuden ja ilmapiirin perusteella

Julkaistu: 12.11.2001 12:45

Gallup Observan tutkimus osoittaa, että työtehtävien mielenkiintoisuus on tärkein tekijä IT-alan työpaikkaa valittaessa sekä opiskelijoilla että jo työelämässä olevilla.

Seuraavaksi tärkeimmät valintatekijät ovat työilmapiiri, vaikutusmahdollisuus omiin työtehtäviin ja työn haastavuus. Työelämässä olevat pitävät johdon pätevyyttä ja yritysten vakavaraisuutta selvästi tärkeämpänä kuin opiskelijat. Yrityksen vakavaraisuuden merkitys on työelämässä olevilla kasvanut edellisvuodesta, kun sen merkitys opiskelijoille on pysynyt ennallaan.

Valintakriteereitä olivat mm. ammattimaisuus ja asiantuntemus, henkilöstöstä välittäminen, palautteen antaminen työtehtävistä, työsuhteen vakinaisuus, työpaikan sijainti, työtoverit sekä yrityksen tuotteiden hyödyllisyys ja eettisyys.

Nokian imago paras

Tutkimuksen mukaan suurista IT-alan yrityksistä selvästi paras imago on Nokialla, sillä 69 % vastaajista pitää Nokian imagoa hyvänä. Vuonna 2000 Nokian imagoa piti hyvänä peräti 80 % vastanneista.

Toiseksi paras imago on IBM:llä (53 %), ja seuraavaksi sijoittuvat Hewlett-Packard (48 %), F-Secure (48 %) ja Cisco Systems Finland (42 %).

Lähes kolmannes vastaajista arvioi F-Securen maksavan hyvää palkkaa. Hyvin uskottiin maksettavan myös Microsoftilla, IBM:llä ja Accenturella (noin viidennes vastaajista). Kolme viidestä vastaajasta arvioi, että Nokiaa johdetaan hyvin. Microsoftia arvioi johdettavan hyvin 28 % ja IBM:ää 26 % vastaajista. Vakavaraisena pidettiin erityisesti Nokiaa (68 % vastaajista), Microsoftia (56 %) ja IBM:ää (49 %).

IT-alan selkeimpänä edelläkävijänä pidetään Nokiaa. Seuraavaksi korkeimmalle edelläkävijyydessä arvioidaan melko tasaväkisesti Sun Microsystems, Microsoft, F-Secure ja IBM. Tulevaisuudennäkymät arvioitiin Nokialla kirkkaasti muita paremmiksi. Seuraavaksi eniten positiivisia odotuksia saavat osakseen IBM, F-Secure, Sun Microsystems ja Microsoft.

Keskimääräistä tunnetumpia ja kiinnostavampia työnantajia ovat mm. Nokia, IBM, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, F-Secure ja TietoEnator. Keskimääräistä heikommin tunnettuja, mutta kuitenkin kiinnostavia työnantajia ovat puolestaan Vaisala ja Accenture.

Vastanneet olivat etsineet tietoa avoimista IT-alan työpaikoista eniten yritysten omilta internet-sivuilta, Helsingin Sanomista, ystäviltä ja tutuilta sekä rekrytointimessuilta.

Tuoreimmat osastosta