200103786 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Lainanottajankannattaa seuratakorkomarkkinoita

Julkaistu: 12.11.2001 14:32

Korkojen lasku onhuonojen talousnäkymien hyvä puoli

Korkojen laskiessa asuntolainojen nostajan kannattaa nyt seurata korkomarkkinoita erityisen tarkasti. Euribor- ja prime-korkojen lisäksi tärkeitä ovat myös pitkät markkinakorot, jotka kertovat muutamien kiinteiden lainakorkojen tasosta.

Suomessa suurin osa asuntolainoista on vaihtuvakorkoisia, eli niissä käytetään viitekorkona euriboreja ja pankkien prime-korkoja. Monista muista maista poiketen Suomessa lainanottajat eivät ole innostuneet kiinteistä asuntolainakoroista. Tähän on ainakin kaksi syytä. Nostohetkellä kiinteä korko on lähes aina kalliimpi kuin vaihtuva korko. Lisäksi eri vertailuissa kiinteä korko on usein osoittautunut kalliiksi myös pidemmällä aikavälillä.

Pankkien asiantuntijat suosittelevat kiinteäkorkoisia asuntolainoja ikään kuin palovakuutukseksi vaihtuvakorkoisten lainojen mahdollista nopeaa nousua vastaan. Käytännössä tämän vakuutuksen hinta vaihtelee melkoisesti, ja lainanottajan kannattaa yrittää arvioida markkinakorkojen tasoa.

Kun korot ovat korkeimmillaan, lainanottajan kannattaa valita mahdollisimman lyhyt viitekorko, jotta odotettava korkojen lasku tulisi omaksi hyödyksi mahdollisimman nopeasti. Kun korot ovat alimmillaan, on perusteltua sopia mahdollisimman pitkästä kiinteästä korkojaksosta. Epäselvissä tilanteissa voidaan sitoa osa lainoista lyhyeen viitekorkoon ja ottaa osa kiinteäkorkoisena. Suomessa kiinteä korko ei yleensä tarkoita lainan korkoa koko laina-ajaksi, vaan 3–10 vuoden jaksoksi.

Korkojen pohja- ja huippulukemia ei voi tietää etukäteen, mutta jotain osviittaa voi saada muutamien viime vuosien historiasta. Lainakorot olivat alimmillaan vuoden 1999 keväällä, jolloin lainat kävivät kaupaksi ennätyksellisesti. Tuolloin otettujen prime- tai euribor-sidonnaisten lainojen korot nousivat vuodessa jopa kaksi prosenttiyksikköä markkinakorkojen käännyttyä kovaan nousuun.

Tänä vuonna vaihtuvakorkoisten lainojen korot ovat taas laskeneet, mutta reilun kahden vuoden aikana matalimmilla korkokustannuksilla ovat siten päässeet ne, jotka ottivat 1999 keväällä kiinteäkorkoisen asuntolainan.

Jos korkojen vaihteluväli pysyy suunnilleen viime vuosien kaltaisena, markkinakorot ovat lähestymässä alimpia tasoja. Siksi kiinteäkorkoinen laina voisi olla hyvä vaihtoehto. Toisaalta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa odotetaan kuitenkin keskuspankkien yhä laskevan lyhyitä markkinakorkoja sääteleviä ohjauskorkojaan.

Onkin mahdollista, että korkojen pohjataso on tällä kertaa selvästi kevään 1999 tasoa alempana ja esimerkiksi vasta ensi vuonna. Myös korkojen lähivuosien vaihteluväli voi leventyä, nousta tai laskea. Esimerkiksi Japanissa korot ovat olleet useita vuosia lähellä nollaa.

Pankkien kiinteäkorkoiset lainatarjoukset eivät suoraan perustu julkisesti noteerattuihin viitekorkoihin, mutta hintatasoa voi arvioida esimerkiksi Taloussanomissa julkaistavista valtion viitelainojen korkonoteerauksista. Alkuviikosta vuonna 2004 erääntyvän valtionlainan korko oli 3,3 prosenttia ja vuonna 2006 erääntyvän lainan korko 3,8 prosenttia. Jos pankit käyttävät samanlaisia keskimäärin 1,0–1,3 prosenttiyksikön asiakasmarginaaleja kuin vaihtuvakorkoisissa lainoissa, kiinteän korkotarjouksen haitari 3–5 vuoden jaksolle olisi noin 4,3–5,1 prosenttia.

Alkuviikosta Sampo ja Merita lupasivat kolmen vuoden korkojakson hinnaksi noin 4,6 prosenttia ja viidelle vuodelle noin 5,0 prosenttia. Sammon tarjous kymmenelle vuodelle oli 5,5 prosenttia. Osuuspankkien viiden vuoden kiinteän korkojakson hinta oli 4,6–4,9 prosenttia ja kymmenen vuoden jakson 5,2–5,4 prosenttia. Koroissa on yleensä asiakaskohtaista neuvotteluvaraa.

Korkojen lasku on ollut nopeaa. Syyskuussa uusien asuntoluottojen korko oli Suomen Pankin tilastojen mukaan keskimäärin 5,19 prosenttia, ja Taloussanomien arvion mukaan korkotaso on marraskuun alussa ollut keskimäärin noin 4,5 prosenttia.

Halvimman noin 4,0–4,4 prosentin korkotarjouksen saa sitomalla lainakoron 12 kuukauden euriboriin, mutta pankkien viiden vuoden kiinteät korkotarjouksetkin ovat nyt halvempia kuin euribor- tai prime-sidonnaiset lainat vielä syyskuussa.

Tuoreimmat osastosta