Tekes ja Sitra - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Uutta potkua teknologiayritysten syntyyn

Tekes ja Sitra ovat rahoittaneet 30 uuden teknologiayrityksen käynnistämistä viime keväänä alkaneenssa Liksa-projektissa.

9.11.2001 9:24

- Uusien teknologiayritysten synty ja kasvu vaativat nykyistä enemmän julkista teknologiarahoitusta, samoin tutkimus- ja kehitystyötä tekevien yritysten piirin laajentaminen. Liikeidean kehittämisrahoitus on Tekesin ja Sitran yhteinen kädenojennus alkaville teknologiayrityksille, Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara toteaa.

- Unohtaa ei sovi myöskään aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyöhön panostavien yritysten ja tutkimusyksiköiden joukkoa. Tekesissä näemme selvästi, että hyvistä projektiehdotuksista ei ole pulaa. Voimme osallistua entistä harvempiin Tekesille esitettyihin projekteihin ja joudumme karsimaan paljon kriteerimme täyttäviä ehdotuksia,

Saarnivaara murehtii jo kolmatta vuotta paikallaan polkevia resursseja. Niiden kasvulle on perusteita kansainvälisten vertailujenkin valossa, sillä Suomessa yrityksille tarkoitetun julkisen riskirahoituksen osuus on vain noin puolet OECD-maiden keskiarvosta.

Tekesin näkemyksen mukaan suomalainen tapa kehittää ja yhdistää teknologioita on havaittu hyväksi kansainvälisissä vertailuissa. Kilpailukykyselvitysten mukaan Suomen teknologinen asema on vahvempi kuin koskaan. Toimiva verkottuminen on Suomen valtteja, mikä on tutkimusten mukaan Tekesin teknologiaohjelmien luoman toimintatavan tulosta.

Rahoitettavia riittää

Tekes rahoitti tammi-syyskuussa 1 853 yritysten tai tutkimusyksiköiden tutkimus- ja kehitysprojektia. Projektien kokonaisbudjetti on 3,8 miljardia markkaa, josta Tekes rahoittaa puolet eli 1,9 miljardia markkaa. Yrityksille rahoituksesta kohdistuu 823 miljoonaa markkaa avustuksina ja 387 mijoonaa markkaa lainoina.

Tekesin varoja tulee tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille 689 miljoonaa nmarkkaa. Lähes puolet kokonaisrahoituksesta, 919 miljoonaa, kulki teknologiaohjelmien kautta.

Tekes rahoitti tammi-syyskuussa 872 yrityksen tutkimusta ja tuotekehitystä; näistä peräti 366 eli 42 prosenttia oli Tekesille uusia asiakkaita. Uusia teknologiayrityksiä syntyi 44, näistä 11 oli tieto- ja viestintäteknologian yrityksiä ja 9 bio- ja kemian teknologian yrityksiä.

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus rahoituksesta oli suurempi kuin vuonna 2000. Noin 53 prosenttia tuotekehitysrahoituksesta kohdistui pk-yrityksille ja 72 prosenttia alle 500 työntekijän yrityksille.

Tutkimusprojekteista entistä useampi eli lähes puolet on verkottunut kansainvälisesti, yritysprojekteista noin kolmannekseen liittyy kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonhakua. Tekesillä on eurooppalaisten yhteistyöverkostojen ohella useita yhteistyösopimuksia amerikkalaisten ja japanilaisten kanssa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?