Ruokakesko OyBaltia-osaston kehitysjohtajaksi on nimitetty KTM <b>Ari Svensk</b> 1.7. alkaen. Osto, logistiikka ja valikoimahallinta -osaston Tuoteryhmä2 -yksikköön on Etelä-Suomen alueen aluetuotepäälliköksi nimitetty VTM<b> Hanna Lähde, </b>36, ja Tuote

Julkaistu:

Ruokakesko Oy

Baltia-osaston kehitysjohtajaksi on nimitetty KTM Ari Svensk 1.7. alkaen. Osto, logistiikka ja valikoimahallinta -osaston Tuoteryhmä2 -yksikköön on Etelä-Suomen alueen aluetuotepäälliköksi nimitetty VTM Hanna Lähde, 36, ja Tuoteryhmä 1 -yksikköön Oulun hevimyyntiin aluetuotepäälliköksi yo-merkonomi Tuukka Puhakka, 26, molemmat 1.9. alkaen. Lähikeskon ketjukonseptit -yksikköön on kehitysjohtajaksi nimitetty KTM Tapio Björkman ,36, ja markkinointipäälliköksi KTM Sari Veijalainen ,35, molemmat 1.9. alkaen. Marketkeskon Citymarket käyttötavara/vaate -yksikköön on tuotepäälliköksi nimitetty yo-merkonomi Tea Vainionpää ,31, 1.9. alkaen.

Sampo Oyj

Sampo-konsernin henkilöstöjohtajaksi on nimitetty oik.kand. Harri Hietaranta 1.1.2002 alkaen, jolloin nykyinen henkilöstöjohtaja Jorma Norkela siirtyy eläkkeelle. Hietaranta on tämän vuoden vastannut henkilöstöyksikössä neuvottelu- ja lakiasioista. Aiemmin hän on toiminut mm. Leonian henkilöstöjohtajana.

Publicis-Törmä

Nina Soinio (vas.) on nimitetty Web Designeriksi. Hän on aiemmin toiminut AD:na Nomini Networksillä. Liisa Syväniemi-Lammi on nimitetty Projektipäälliköksi. Aiemmin hän on työskennellyt yhteyspäällikkönä mainostoimisto Batesilla ja Viherjuurella. Tiina Ripatti-Boyle on nimitetty tuotanto-AD:ksi. Hän on aiemmin toiminut freelancer-suunnittelijana. Jaakko Siuko on nimitetty Planner:ksi, vastuualueena digitalinen media. Hän toimi aiemmin mainostoimisto Contrassa. Ari Lehtonen on nimitetty AD:ksi. Hän on aiemmin toiminut samoissa tehtävissä mm. Lowe-Lintaksesssa ja Publicis-Törmällä.

Metsäliitto-Yhtymä

Diplomikielenkääntäjä Sinikka Laiho on nimitetty tiedottajaksi

Metsäliitto-Yhtymän viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osastolle. Sinikka Laihon päätehtävänä on kansainväliseen käyttöön tarkoitetun metsä- ja ympäristöviestintäaineiston tuottaminen Metsäliitolle ja M-realille.

Profiz Business Solution Oyj

Ohjelmistoyritys Profiz Business Solution Oyj:ssä on toteutettu seuraavat nimitykset: Henry Nordström on nimitetty kehitysjohtajaksi vastuualueenaan partnerisuhteet, liiketoimintakonseptien kehitys ja näihin liittyvät asiakasprojektit. Markku Vesikari on nimitetty tuotantojohtajaksi vastaamaan kehitystiimien toiminnasta ja ohjelmistoihin liittyvistä asiakasprojekteista. Erwann Cleudic (vas.) ja Tibor Molnar on nimitetty ohjelmistosuunnittelijoiksi Online Software-tiimiin pääalueenaan Java-sovelluskehitys.

Digita Oy

DI Marianne Hynninen on nimitetty Business Development Manageriksi yhtiön Broadcasting ratkaisut -liiketoimintayksikköön. Hän toimi aiemmin Elisa Communications Oy:n tytäryhtiö Direktia Oy:ssä Business Program Managerina. MBA Jussi Lehtonen on nimitetty Key Account Manageriksi yhtiön Broadcasting ratkaisut -liiketoimintayksikköön. Hän toimi aiemmin Digiscope Oy:ssä liiketoimintakonsulttina. Ulla Saari on nimitetty Sales Manageriksi yhtiön Broadcasting ratkaisut -liiketoimintayksikköön. Hän toimi aiemmin mobiili- ja Internetmainonnan

parissa myyntijohtajana AdLINK Internet Media Oy:ssä.

Uusimaa Oy

Tekniikka ja Kunta -lehden uudeksi päätoimittajaksi on nimitetty

diplomi-insinööri Liisi Vähätalo. Hän siirtyi tehtävään Suomen

Tieyhdistyksestä, jossa hän työskenteli järjestösihteerinä ja Tie ja liikenne -lehden toimittajana. Tekniikka ja Kunta -lehden kustantaja on Uusimaa Oy.

HK Ruokatalo Oyj

Ekonomi Irma Kiilunen on nimitetty HK Ruokatalo -konsernin taloushallintoon rahoitusjohtajaksi 1.9.2001 alkaen. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat ulkoinen laskenta, rahoitus- ja kassatoiminnot, laskutus, luotonvalvonta ja toimistopalvelut.

Suomen Gallup Group Oy

Jouko Jokinen on nimitetty Suomen Gallup Groupin hallituksen puheenjohtajaksi ja samalla Taylor Nelson Sofresin pohjoismaiden toimintojen johtajaksi.

Matti Hirvonen on nimitetty Suomen Gallup Groupin toimitusjohtajaksi. Matti Hirvonen jatkaa toistaiseksi myös Gallup Median toimitusjohtajana kuitenkin siten, että Markku Takanen vastaa Gallup Median operatiivisesta liiketoiminnasta yhtiön varatoimitusjohtajana. Reijo Korpi on nimitetty Suomen Gallup Groupin markkinointijohtajaksi vastuualueenaan Groupin key account -toiminta sekä strategisten sektorien liiketoiminnan kehittäminen. Tuula Kuivalainen on nimitetty Suomen Gallup Markkinatutkimuksen toimitusjohtajaksi. Vladimir Grodsky on nimitetty Venäjän liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi (country manager) ja samalla Suomen Gallup Groupin laajennetun johtoryhmän jäseneksi. Vladimir Grodsky jatkaa edelleen Gallup Median (Russia) toimitusjohtajana toimipaikkana Moskova. Karin Niinas jatkaa edelleen Baltian liiketoiminnoista vastaavana johtajana (area manager). Karin Niinas on valittu samalla Suomen Gallup Groupin laajennetun johtoryhmän jäseneksi. Karin jatkaa edelleen Viron johtavan markkina- ja mielipidetutkimusyrityksen EMORin toimitusjohtajana toimipaikkana Tallinna. Tarja Repo on nimitetty Suomen Gallup Groupin johdon assistentiksi. Kaikki nimitukset ovat tulleet voimaan 1.9. 2001.

SLO Oy

Mikko Toivanen on nimitetty tuotepäälliköksi verkostotuotteet

tuotealueelle.

Pool Media International Oy

Riku Auvinen (KTM) on nimitetty Key Account Manageriksi 1.6. alkaen. Hän toimi aiemmin Plannerinä 360com Oy:ssä. Tiina Hakamaa (merkonomi) on nimitetty Sihteeriksi 1.6. alkaen. Hän toimi aiemmin Sihteerinä 360com Oy:ssä. Heidi Julkunen (BA) on nimitetty Mediasuunnittelijaksi 1.6. alkaen. Hän toimi aiemmin Media Specialistinä 360com Oy:ssä. Paula Kanerva (MJD) (vas.) on nimitetty Key Account Manageriksi 1.6. alkaen. Hän toimi aiemmin Plannerinä 360com Oy:ssä. Sanna Karimies (YO) on nimitetty Media-assistentiksi. Hän toimi aiemmin Luotonvalvojana KPN Quest Finland Oy:ssä. Annukka Kivikari (ekonomi) on nimitetty Unit Directoriksi 1.6. alkaen. Hän toimi aiemmin Country Managerina 360com Oy:ssä. Tomi Laine (merkonomi) on nimitetty Media-assistentiksi. Hän toimi aiemmin Tuotepäällikkönä Jippii Group Oy:ssä. Jaana Mustonen (yo-merkonomi) on nimitetty Mediasuunnittelijaksi 1.6. alkaen. Hän toimi aiemmin Media Specialistinä 360com Oy:ssä Jussi Salmela (YTM) on nimitetty Tutkimuspäälliköksi. Hän toimi aiemmin Tutkimuspäällikkönä Suomen Gallup Ad Oy:ssä. Heli Selin (vas.) on nimitetty Media-assistentiksi. Kirsi Tiihonen (tradenomi) on nimitetty Tutkimusassistentiksi. Tutkimussuunnittelija Heidi Tossavainen (tradenomi) on nimitetty Tutkimuspäälliköksi. Media Planner Jonas Åberg (MTM) on nimitetty Account Manageriksi 1.7. alkaen.

UPM-Kymmene Kaukas

DI Paavo Arppo, 49, on nimitetty Kaukaan tekniseksi johtajaksi 1.10. 2001 alkaen. Tällä hetkellä hän on Kaukaan paperitehtaan 2-linjan tuotantopäällikkö.

Bonware Oy

Markku Seilola on nimitetty Director Sales and Marketing 10.8. alkaen. Hänen vastuualueenaan ovat kotimaan myynti ja markkinointi. Hän siirtyi FRENDS Tecnologystä. Janne Pirttilahti on nimitetty Product Manageriksi 1.8. alkaen. Hän siirtyi Axel Digital Group Oy:stä.

Savonlinnan Osuuspankki

Toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Merja Auvinen, 40. Hän aloittaa tehtävässään 8.10.2001. Merja Auvinen on toiminut Kuopion Osuuspankissa pankinjohtajana vuodesta 1992 ja sitä ennen mm. Savonlinnan Osuuspankin markkinointijohtajana vuosina 1989-1992.

F-Secure

Pirkka Palomäki on nimitetty F-Securen markkinoinnin Vice Presidentiksi. Viimeiset kolme vuotta hän on ollut F-Securen Yhdysvaltain pääkonttorissa Kalifornian Piilaaksossa, jossa hän toimi tuotemarkkinointi- ja strategiatehtävissä. Timo Savolainen on nimitety F-Securen Sales Directoriksi vastuualueenaan Suomen liiketoiminta. Aikaisemmin hän on toiminut myyntijohtajana F-Secure Online Solutions -yhtiössä ja BMC software Oy:ssä. Esa Martonen on nimitetty IS Directoriksi. Hän oli ennen F-Secureen siirtymistään Profiz Business Solution Oyj:n toimitusjohtaja.

Sonera Oyj

Pekka Kuustonen on kutsuttu 1.9. alkaen Sonera-konsernin Turun alueen telealan yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi. Hän raportoi tehtävästään Sonera Oyj:n vt. toimitusjohtaja Aimo Eloholmalle. Kuustonen toimi aikaisemmin Sonera Telecom Oy:n rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavan tytäryhtiön Primatel Oy:n toimitusjohtajana. Hannu Leinonen otti 1.9. vastaan Primatel Oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Leinonen oli Sonera Entrum Oy:n tuotantoprosesseista ja rakennuttamisesta vastaavan yksikön sekä Soneran Telecom -liiketoiminta-alueen asiakasprosessin johtaja.

Helsinki Televisio Oy (HTV)

Tekniseksi johtajaksi ja HTV:n johtoryhmän jäseneksi on 1.7.2001 alkaen nimitetty Kari Ruopsa. Hän toimi HTV:ssä aiemmin verkkopäällikkönä. Tietohallintopäälliköksi ja HTV:n johtoryhmän jäseneksi on 1.7.2001 alkaen nimitetty Seppo Tuuli. Hän toimi aiemmin HTV:n sovelluspäällikkönä. Teknologiaosaston järjestelmäpäälliköksi on 15.9.2001 alkaen nimitetty insinööri Pekka Laakkonen. Hän on toiminut aiemmin HTV:n suunnittelupäällikkönä. Toimitusjohtajan assistentiksi on 1.7.2001 alkaen nimitetty Tuula Kaustinen. Hän on toiminut aiemmin johdon assistenttina. Toimistopäälliköksi on 1.7.2001 alkaen nimitetty Karin-Erika Leiwo. Hän on toiminut aiemmin toimitusjohtajan sihteerinä. Markkinointiosastolla kanavapäälliköksi on 13.8.2001 alkaen nimitetty Sirpa Hovi. Hän siirtyi HTV:n palvelukseen Riot Entertainment Oy:stä. Maksu-tv-markkinointipäälliköksi on 13.8.2001 alkaen nimitetty KTM Antti Holopainen. Hän siirtyi HTV:n palvelukseen Kaukomarkkinat Oy:stä. Avainasiakaspäälliköksi on 1.9.2001 alkaen nimitetty Juha Saarelainen. Hän on toiminut aiemmin HTV: myyntipäällikkönä. Markkinointisihteeriksi on 21.5.2001 alkaen nimitetty Charlotta Rechardt. Hän siirtyi tehtävään Oy Arla Foods Ab:n myyntisihteerin tehtävistä.

Projektijohtajaksi on 1.7.2001 alkaen nimitetty Heikki Hänninen. Hän on toiminut aiemmin verkkomedia-liiketoimintayksikön johtajana.

HYY Yhtymä

Apulaisjohtaja VTM Arja Kosonen on nimitetty Oy UniCafe Ab:n toiminnasta vastaavaksi johtajaksi 1.8.2001 lukien. Hän on aikaisemmin toiminut HYY Yhtymään kuuluvien Oy UniCard Ab:n ja Oy Yliopistokustannuksen apulaisjohtajana.

HYY Yhtymän tiedotuspäällikkö Kati Salmivaara (vas.) on nimitetty HYY Yhtymän tiedotustoiminnasta ja Oy UniCard Ab:n

operatiivisesta toiminnasta vastaavaksi apulaisjohtajaksi 1.8.2001 lukien. KTM Sari Turkkila on nimitetty tiedottajaksi 13.8.2001 lukien.

Hotsip Finland

Toimitusjohtajaksi on nimitetty Harri Rautio, 35 (vas.). Hänen edeltäjänsä Leif Björklund, 28, on siirtynyt Tukholmaan vastaamaan emoyhtiön liiketoiminnan kehittämisestä nimikkeellä Vice President, Business Development.

Primalco Oy

MMM, MBA Pirjo Nihti on nimitetty Primalcon elintarvike- ja etanoliliiketoiminta-alueen johtajaksi 10.9.2001 alkaen. Primalco on Altia Group -konsernin tuotantoyhtiö, joka valmistaa alkoholijuomia, etanolia, tärkkelystä ja rehuja.

Net Effect Oy

Projektijohtajaksi 20.8.2001  KTM Outi Mäkelä vastuualueenaan vaativat julkishallinnon ja kansalaisjärjestöjen kehittämishankkeet. Projektituottajaksi 27.8.2001 YTM Anna-Kaisa Mäkinen vastuualueenaan vaativien asiakasprojektien sisältötuotantoon liittyvät tehtävät. Projektiassistentiksi 1.8.2001 merkonomi Noora Haapanen vastuualueenaan taloushallintoon ja projektihallintaan liittyvät tehtävät.

Designor Oy Ab

Jussi Jäntti on nimitetty Business Controlleriksi, Erika Lindholm Controlleriksi ja Irmeli Satka pääkirjanpitäjäksi talousosastolle Helsinkiin.

Jaakko Surama on nimitetty projektipäälliköksi IT-osastolle.

Mervi Metsänen-Kalliovaara on nimitetty markkinointipäälliköksi Business to Business -osastolle myyntiyhtiö Suomeen.

Ursula Blässar on nimitetty Senior Marketing Manageriksi myyntiyhtiö Suomeen.

Katarina Pettersson on nimitetty Category Manageriksi/Sisustus myyntiyhtiö Suomeen.

Terhi Kairinen on nimitetty Category Manageriksi/ruuanvalmistus, Susanna Grönblom Category Manageriksi/kattaus ja Christel Lybeck markkinointiassistentiksi myyntiyhtiö Suomeen.

Tuula Savolainen on nimitetty markkinointiassistentiksi liiketoiminta-alue Hackman/iittalalle. Christel Vaenerberg on nimitetty Senior Brand Manageriksi ja Lisa Sounio Brand Manageriksi iittalan lifestyle tavaramerkin kehittämiseen.

Hilkka Hiltunen on nimitetty tuotekehityspäälliköksi vastaamaan Designorin tuotekehityksestä.

Satu-Maria Aho ja Anette Odenwall on nimitetty Brand Managereiksi liiketoiminta-alue Hackman/iittalalle.

Marja Järkkä on nimitetty projektipäälliköksi tuotekehitysorganisaatioon.

Ann-Kristin Löfgren on nimitetty vientipäälliköksi.

Sam Fagerlund on nimitettty Designorin innovaatiomanageriksi.

Tietonovo-yhtiöt Oyj

Account Manageriksi myyntiin nimitetty Björn Eriksson vastuualueenaan toiminnanohjausjärjestelmien ja niihin liittyvän konsultoinnin myynti.

Connectus Oy

Product Manageriksi on nimitetty Raine Kallas, IBM tuotemyyntiyksikkö. Account Manageriksi on nimitetty Janne Hyvärinen, Infra asiakasmyyntiyksikkö. Marketing Developeriksi Stina Leino ja Electronic Marketing Developeriksi Ari Lindholm, Markkinointi-osasto.

YIT-konserni

YIT Installaatiot Oy

YIT Teollisuus Oy:n kehitysjohtajaksi on nimitetty Mauri Kivimäki 1.9.2001 alkaen. Seppo Mikkola on nimitetty työvoimaresurssien ohjaajaksi 1.9.2001 alkaen. YIT Installaatiot Oy:n työturvallisuuspäällikkö Kari Vierikko on

nimitetty 1.9.2001 alkaen myös YIT Teollisuus Oy:n työsuojelupäälliköksi.

Oy Veikkaus Ab

KTM Elina Tenhonen on nimitetty 17.9.2001 alkaen Oy Veikkaus Ab:n talousosastolle controllerin tehtäviin. Hänen toimenkuvaansa kuuluvatsisäiseen tarkastukseen sekä Veikkauksen mittaus- ja seurantajärjestelmien kehittämiseen ja raportointiin liittyvät tehtävät.

Beltton-Yhtiöt Oyj

Beltton-Yhtiöt Oyj

Ari Pikkarainen on nimitetty varatoimitusjohtajaksi 1.9. alkaen. Ari Pikkarainen jatkaa myös toimitusjohtajana konsernin seuraavissa tytäryhtiöissä: Suomen Rader Oy, Naxor Finland Oy ja Visual Globe Oy. Claes Grapes on nimitetty talousjohtajaksi 1.9. alkaen.

KB-tuote Oy

Tommi Kortelainen on nimitetty toimitusjohtajaksi 1.9. alkaen. Tommi Kortelainen on aiemmin toiminut KB-tuote Oy:n myyntijohtajana.

Beltton Oy

Antti Kurkela on nimitetty 1.8. alkaen myyntipäälliköksi Belttonin uudelle osastolle, jonka tuotteisiin kuuluvat työergonomiatuotteet. Heikki Viio on nimitetty aluemyyntipäälliköksi 1.8. alkaen.

Naxor Finland Oy

Arto Joronen on nimitetty 1.8. alkaen Power-osaston myyntipäälliköksi Naxor Finland Oy:ssä.

Vinstock Oy:ssä

Karo Järvenpää on nimitetty aluemyyntipäälliköksi 1.8. alkaen. Jari Voutilainen on nimitetty aluemyyntipäälliköksi 1.9. alkaen.

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Trump puhuu ja joku tienaa miljardeja – oudon onnekkaat pörssikaupat herättävät epäilyjä: ”Markkinoiden manipulointia”

  2. 2

   Köyhän lapsuuden kokenut Seppo, 64, asuu nyt miljonäärinä Aurinkorannikolla – ”Ensimmäiseksi pitää lopettaa lottoaminen”

  3. 3

   Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

  4. 4

   Avioero ja pojan kuolema opettivat teollisuusneuvos Jorma Terentjeffiä hellittämään

  5. 5

   Postin työriita jumittui niin pahasti, että apua tarvitaan valta­kunnan­sovittelijalta

  6. 6

   Ruotsin valtio: Telialle ylimääräinen yhtiökokous – Jarnheimer nousemassa hallituksen puheen­johtajaksi

  7. 7

   Aki Yrttiaho, 29, odottaa jo täyttä mobiiliaikaa: ”Minulla ei ole senttiäkään käteistä”

  8. 8

   Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  9. 9

   Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  10. 10

   Sekava maailmantilanne vahvistaa euroa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

  2. 2

   Köyhän lapsuuden kokenut Seppo, 64, asuu nyt miljonäärinä Aurinkorannikolla – ”Ensimmäiseksi pitää lopettaa lottoaminen”

  3. 3

   Avioero ja pojan kuolema opettivat teollisuusneuvos Jorma Terentjeffiä hellittämään

  4. 4

   Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  5. 5

   Trump puhuu ja joku tienaa miljardeja – oudon onnekkaat pörssikaupat herättävät epäilyjä: ”Markkinoiden manipulointia”

  6. 6

   Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  7. 7

   Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  8. 8

   Aki Yrttiaho, 29, odottaa jo täyttä mobiiliaikaa: ”Minulla ei ole senttiäkään käteistä”

  9. 9

   Postin työriita jumittui niin pahasti, että apua tarvitaan valta­kunnan­sovittelijalta

  10. 10

   Sekava maailmantilanne vahvistaa euroa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

  2. 2

   Painajaisperinnöistä yksi on yli muiden – ”Kukaan ei huoli edes ilmaiseksi”

  3. 3

   Esko Ylisen Halpa-Halli laajeni hurjasti ja suututti kilpailijat – sitten viinaan retkahtanut nuori liike­mies teki täys­käännöksen, joka yllätti kaikki

  4. 4

   IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  5. 5

   Näin lainakatto vaikuttaisi sinuun – katso, millaiseen kotiin tulosi riittäisivät

  6. 6

   Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  7. 7

   Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

  8. 8

   Riittääkö Triplaan asiakkaita? Asiantuntija: ”Solmu­kohta­harha” voi koitua kauppa­keskuksen kohtaloksi

  9. 9

   Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

  10. 10

   Tässä ovat 3 mokaa, joilla voit pilata osakesäästötilin hyödyt – vaarana 7 300 euron lasku

  11. Näytä lisää