Työryhmä vaatii: - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yliopistojen kehitettävä ulkoisen rahoituksen valvontaa

Opetusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen valvontaa ja hallinnointia. Yliopistojen on lisättävä sisäistä ohjeistustaan ja parannettava johtamisen laatua.

4.10.2001 12:55

Työryhmän mukaan ulkoisen rahoituksen valvontaa ja hallinnointia koskeva lainsäädäntö ja muut ulkoiset ohjeet ovat sinänsä riittäviä. Yliopistojen on tarkistettava taloussääntönsä sekä sisäisen tarkastuksen ohjesääntönsä vuoden 2001 loppuun mennessä.

Selvityksessä määritellään yliopistojen ulkoisen toiminnan yleiset periaatteet ja tehdään ehdotuksia mm. apurahoihin sovellettavista menettelytavoista. Yliopistojen tulee tietää kaikista henkilöstönsä saamista apurahoista ja stipendeistä niiden käyttötarkoituksesta ja määrästä riippumatta.

Yliopistojen ja yliopistollisten keskussairaaloiden yhteistyötä parannetaan tekemällä puitesopimuksia, joissa säädetään tutkimushankkeiden toteuttamisen käytännön periaatteista.

Yliopistojen ja niiden henkilöstön yritystoiminnasta työryhmä toteaa, että yritystoiminta ei kuulu yliopiston tehtäviin. Yliopistot eivät saa siirtää tutkintoon johtavaa opetusta, tutkimusta tai muita perustehtäviään yksityisen yrityksen, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yliopiston henkilöstö ei myöskään saa harjoittaa yliopiston tehtäviin liittyvää kilpailevaa toimintaa.

Työryhmä esittää, että yliopistojen on toiminnassaan noudatettava korkeita eettisiä periaatteita ja käytävä sisällään arvokeskusteluja. Ulkoiseen toimintaan liittyvät menettelytavat ovat tärkeä osa yliopistojen laatujärjestelmää.

Työryhmä korostaa yliopistojen henkilöstön riittävää koulutusta. Ulkoiseen toimintaan liittyvät menettelytavat eivät saa olla kenellekään epäselviä. Yliopistojen tulee olla tietoisia kaikesta rahoituksestaan ja henkilöstönsä sivutoimista mm. esteellisyyskysymysten arvioimiseksi. Tiedonkulkua yliopistojen ja rahoittajien välillä tulee parantaa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?