200107008 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Oikeudenkäyntimaksuja tulisi alentaa

Julkaistu: 28.10.2001 17:47

Eduskunnan lakivaliokunta käsittelee hallituksen esitystä, jonka mukaan oikeudenkäyntimaksuja korotettaisiin 19 prosenttia euroon siirtymisen yhteydessä. Asian arvioidaan kypsyvän päätösvaiheeseen syyskuun aikana.

Oikeusministeri Johannes Koskisen johdolla laadittua esitystä perustellaan korotuspaineilla. Maksuja ei ole nostettu vuoden 1993 jälkeen.

Riidattomia velkomusasioita käsitellään käräjäoikeuksissa vuosittain noin 120 000. Valtiolle perittävän 350 markan oikeudenkäyntimaksun tulisi maksuperustelain hengen mukaisesti vastata käsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Hävinnyt osapuoli, joka yleensä on velallinen, korvaa voittaneelle myös valtiolle menevät maksut.

Hallitusneuvos Raija Merikallan johdolla toiminut käräjäoikeusmenettelyn yksinkertaistamista selvittänyt työryhmä jätti vuoden alussa muistionsa oikeusministeriölle. Tuomioistuinasioiden käsittelykustannuksia selvitettiin työn kestäessä. Projektin välivaiheen tulosten mukaan tavanomaisen riidattoman velkomusasian kustannukset ovat 173 markkaa. Tuomioistuinlaitos kompensoi siis ison asiaryhmän maksutulojen ylijäämällä vaativien juttujen käsittelyä, mihin niistä kannettavat oikeudenkäyntimaksut eivät riitä.

Työryhmä esitti harkittavaksi maksun alentamista pieni-intressisissä velkomusasioissa. Näin velallisille koituvia kustannuksia saataisiin vastaavasti pienennettyä.

Saatavien perintää koskevassa laissa kielletään perimästä velalliselta tarpeettomia tai kohtuuttomia kuluja. Kuluttaja-asiamies ja markkinatuomioistuin ovat tätä kieltoa valvoessaan osoittaneet aktiivisuutta. Luulisi eduskuntaakin kiinnostavan, jos tuomioistuimen tarjoamista oikeusturvapalveluista kannettavat maksut ovat kustannusvastaavuuden kannalta kohtuuttomia.

Tulisiko oikeidenkäyntimaksuja korottamisen sijasta alentaa?

Timo Mäki

Suomen perintätoimistojen liitto ry:n puheenjohtaja

Tuoreimmat osastosta