Maksavat paremmin - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Isot firmat palkkaavat osaavia

Suuryritykset maksavat Etlan tutkimuksen mukaan keskimäärin 20 prosenttia korkeampia palkkoja työntekijöilleen kuin pienet, ja suurten yritysten palkkahajonta on pienempi.

14.9.2001 14:39

Tulos käy ilmi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkijan Hannu Piekkolan palkanmuodostusta tarkastelevasta tutkimuksesta Firm-Size Premium and Human Capital. Piekkola esittelee tutkimustaan Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa 13.9.-16.9. järjestettävässä työn taloustieteiden EALE 2001 -konferenssissa.

Suurten yritysten korkeammat palkat johtuvat Piekkolan mukaan osaamispääomasta.

- Suurten yritysten työntekijöillä on enemmän yritykselle tärkeää ns. kätkeytynyttä osaamispääomaa. Osaavat työntekijät hakeutuvat suuriin yrityksiin ja työsuhteet ovat pidempiä, mikä mahdollistaa osaamispääoman karttumisen. Suuret yritykset siis palkkaavat korkeapalkkaisia työntekijöitä, eivät niinkään maksa korkeaa palkkaa, Piekkola selvittää.

Piekkolan mukaan yritysten kannattaa ottaa tietoinen riski ja palkata korkeapalkkainen henkilö, vaikka hänen osaamispääomansa ei olekaansuoraan havaittavissa ja palkkaamiseen liittyy täten epävarmuutta. Riskin otto on kuitenkin kannattavaa, koska työntekijöille on suurempi kustannus vaihtaa työpaikkaa isoissa kuin pienissä yrityksissä. Hyvin pärjäävät työntekijät jäävät isoon, hyvää palkkaa maksavaan yritykseen, kun taas pienten on vaikea pitää osaavat työntekijät itsellään.

Palkkaerot kasvaneet vähän koulutettujen kesken

Palkkahajonnan kasvua viime vuosikymmeninä selittävät Piekkolan mukaan etenkin palkkaerot yritysten välillä ja korkeapalkkaisten yritysten menestys. Palkkahajonnan kasvu koskee etenkin heikosti koulutettuja, joilla on alle kolmen vuoden ammatillinen koulutus. Palkkahajonta yritysten sisällä on kasvanut vähemmän.

Palkkaerojen syyksi Piekkola esittää myös sitä, että pienet yritykset sijoittuvat kasvukeskusten ulkopuolelle. Lisäksi niiden pääomaintensiteetti on alhaisempi, ja työntekijöiden etenemismahdollisuudet ovat rajalliset.

Hyvä palkkaus ja maine kiinnittävät työntekijät yrityksiin

Suurissa yrityksissä työsuhteet ovat pysyvämpiä, sillä korkeapalkkaiset työntekijät eivät hakeudu kovin herkästi muihin töihin. Vähäinen irtisanominen kasvattaa luonnostaan yrityksen kokoa.

Suuria yrityksiä pidetään myös turvallisina työnantajina. Hyvä maine lisää palkkauksen tehokkuutta työntekijöiden vaihtuvuuden vähentämisessä. Tällaisia ovat etenkin ne suuret yritykset, jotka harjoittavat innovaatiotoimintaa ja T&K -tutkimusta.

Piekkola havaitsi, että Suomen suurissa yrityksissä työntekijöiden vaihtuvuus on vilkkaampaa kuin yleensä Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Suomessa määräaikaiset työsuhteet ovat myös yleisempiä suurissa yrityksissä. Suuripalkkaisten rekrytointi riskillä ja irtisanoutumiset lisäävät työntekijöiden vaihtuvuutta lyhyissä työsuhteissa.

- Pienissä yrityksissä yrityskohtainen palkkaus, ns. kannustinpalkkaus, on yleisempää, ja palkat vaihtelevat voimakkaammin yrityksen menestyksen mukaan. Tällä vähennetään työntekijöiden vaihtuvuutta. Suurissa yrityksissä työntekijöiden monitorointi ja siten kannustinpalkkaus on vaikeampaa. Korkeilla palkoilla myös kannustetaan työntekoon, kun muu kannustinpalkkaus on vaikeaa.

Korkeapalkkaisten rekrytointi kannattaa

Piekkolan mukaan korkeapalkkaisia työntekijöitä rekrytoivat yritykset menestyvät muita yrityksiä paremmin, yrityskoosta riippumatta.

- Suomeen näyttää syntyneen korkeaa palkkaa maksavia menestyviä yrityksiä, jotka erottuvat muista saman toimialan yrityksistä. Kätkeytynyt osaamispääoma ei merkitse ainoastaan palkkakustannusta vaan myös lisää yrityksen kannattavuutta. Pienissäkin yrityksissä osaamispääoma palkitaan, ja niille yleisempi yrityskohtainen palkkaus lisää yrityksen kannattavuutta, Piekkola kertoo.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?