200107480 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Valtion eläkerahaston osakesijoituksetkasvavat suunnitelmien mukaan

Julkaistu: 29.10.2001 20:15

Jukka Wuolijoki: Olemme olleet sopivalla hetkellä liikkeellä

Valtion eläkerahaston osakepotti kasvaa aivan suunnitelmien mukaan. Näin vakuuttaa valtion eläkerahaston toimitusjohtaja Jukka Wuolijoki. Valtion eläkerahasto alkoi viime vuoden marras–joulukuussa suunnata sijoituksia myös osakemarkkinoille. Aikaisemmin valtion eläkerahoja sijoitettiin ainoastaan joukkovelkakirjalainoihin.

– Nyt ollaan siinä tilanteessa, että vajaat kymmenen prosenttia pääomasta on sijoitettu osakkeisiin ja 90 prosenttia on joukkovelkakirjalainoissa, Wuolijoki sanoo.

Kaikkiaan valtion eläkerahaston pääoma on noin neljä miljardia euroa eli noin 24 miljardia markkaa.

Eläkerahaston osakesijoituspäällikkö Mika Pesonen sanoi vuodenvaihteessa, että eläkerahaston korkosalkkua ei kevennetä, mutta käytännössä kaikki uusi raha laitetaan osakkeisiin.

Aivan näin ei ole käynyt, vaan Wuolijoen mukaan sekä korko- että osakesalkkua on kasvatettu.

– Kun aloimme sijoittaa osakkeisiin, teimme sijoitussuunnitelman, joka etenee kuukausittain, ja me etenemme täysin alkuperäisen suunnitelman mukaan. Olemme nyt melkein millilleen siinä kohdassa, kun meidän pitääkin, Wuolijoki sanoo.

Valtion eläkerahasto sijoittaa hajautetusti viidelle alueelle: Pohjoismaihin, muualle Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Japaniin ja muualle Aasiaan.

Eläkerahasto tekee itse suoria osakesijoituksia vain kotimarkkinoille eli käytännössä Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Muualla sijoitukset kulkevat erilaisten rahastojen kautta. Wuolijoen mukaan eläkerahasto on sijoittanut kuluvana vuonna Helsingin pörssiin mittavasti rahaa.

– Käytämme Suomessa vertailuindeksinä Hex-portfolioindeksiä, ja olemme pärjänneet sitä paremmin, Wuolijoki sanoo.

– Nyt on ostajan markkinat, ja olemme olleet sopivalla hetkellä liikkeellä.

Viisi miljardiabudjetin katteeksi

Valtion eläkerahaston tehtävänä on huolehtia valtion työntekijöiden eläkerahoista. Jo kymmenen vuotta toiminut eläkerahasto oli pitkään tavoitteistaan jäljessä, sillä valtio käytti eläkerahaa budjetin paikkaamiseen. Valtion eläkerahasto siirtyi tekemään myös osakesijoituksia, koska osakkeista on periaatteessa mahdollisuus saada suurempia tuottoja kuin joukkovelkakirjamarkkinoilta. Näin on mahdollisuus päästä nopeammin tavoitteisiin, joskin riskitkin kasvavat.

Eläkerahastolakia on nyt muutettu niin, että eläkerahoilla voidaan paikata budjettia vain tiettyyn määrään asti. Joka vuosi rahaa siirtyy valtion vuosibudjettiin tietysti aina maksettavien eläkkeiden katteeksi.

– Nyt kaikessa valmistelussa on tunnustettu periaate, että eläkerahasto kasvaa pohjalla, joka oli alun perin tarkoitettu. Tällöin eläkerahasto alkaa olla oikeassa suhteessa eläkevastuuseen, Wuolijoki sanoo.

Eläkerahaston tavoitteena on kerätä 20 prosenttia eläkevastuusta vuoteen 2010 mennessä.

– Sillä uralla ei vielä olla, mutta olemme lähestyneet sitä, kun välillä ajauduttiin aika kauas.

Eläkerahastolain mukaan rahastosta saadaan vuosittain siirtää budjetin katteeksi enintään yksi kolmasosa eläkemenon määrästä, mikä tänä vuonna merkitsee vajaata viittä miljardia markkaa. Jos valtio haluaa siirtää enemmän eläkevaroja budjetin paikoksi, se edellyttää lakimuutosta.

Tuoreimmat osastosta