OMD Finland Oy<b>Niina Alakoski</b> on nimitetty suunnittelupäälliköksi. Hän on aiemmin toiminut mediapäällikkönä OMD Finland Oy:ssä . Mediasuunnittelija-traineeksi on nimitetty <b>Sari Anttonen</b>, joka työskenteli aikaisemmin PMI:ssä media-assistentt

Julkaistu:

OMD Finland Oy

Niina Alakoski on nimitetty suunnittelupäälliköksi. Hän on aiemmin toiminut mediapäällikkönä OMD Finland Oy:ssä . Mediasuunnittelija-traineeksi on nimitetty Sari Anttonen, joka työskenteli aikaisemmin PMI:ssä media-assistenttina.

Industria Oy Tampereen konsultointiyksikköön on kutsuttu konsultiksi Seppo Leppälä erityisalueenaan laatu- , ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät sekä EFQM-arviointimalli. Ins. Sari Sateila on kutsuttu asiantuntijaksi erikoisalueenaan sisällöntuotanto ja asiakkuuden hallinta. Sateila on toiminut pk-yritysten suunnittelu-, projekti- ja markkinointitehtävissä. Helsingin konsultointiyksikköön on kutsuttu partneriksi liikkeenjohdon konsultti Matti Antervo erityisalueenaan kokonaisvaltainen laatujohtaminen, verkostoyhteistyö, informaatioteknologian hyödyntäminen ja tuottavuuden kehittäminen. Turun konsultointiyksikköön on nimitetty aluejohtajaksi liikkeenjohdon konsultti, partner Matti Kontto erityisalueenaan integroidut toimintajärjestelmät.

Metsä-Botnia

Dipl.ins. Seppo Pursiainen on nimitetty johtajaksi Strategiset investoinnit -prosessiin 1.9.2001 alkaen. Hän raportoi Strategiset investoinnit -prosessin johtajalle Timo Piiloselle. Hän vastaa nimetyistä kansainvälisistä projekteista Metsä-Botniassa. . Dipl.ins. Risto Joronen on nimitetty Joutsenon sellutehtaan johtajaksi 1.9.2001 lähtien. Joronen raportoi Tuotanto -osaamiskeskuksen johtajalle Ilkka Hämälälle.

Ernst & Young

AABS - Tilintarkastus- ja neuvontapalvelut KTM Tuomas Rahkamaa on aloittanut tilintarkastajana Helsingin toimistossamme. Kauppatiet.yo Tiina Alatalo on aloittanut tilintarkastajana Helsingin toimistossamme. KTM Suvi Salmén on siirtynyt tilintarkastajaksi Oulun toimistoomme. Hän on aiemmin toiminut tilintarkastajana Helsingin toimistossamme. KTM Milla Huotari siirtyy tilintarkastajaksi Oulun toimistoomme 1.8.2001 Hän on aiemmin toiminut tilintarkastajana Helsingin toimistossamme. Tax - Verokonsultointipalvelut KTM Pirkko Hiltunen on aloittanut veroasiantuntijana Oulun toimistossamme. Novo Group

Infraratkaisut divisioona Helsinkiiin on nimitetty ohjelmistoasiantuntijaksi Thu Ly-Cong, myyntiassistentiksi Heidi Knuutila, projektipäälliköksi Timo Luhtala, unix-asiantuntijoiksi Vesa Partanen ja Ville Virtanen, Global Service Consultantiksi Eero Hollming ja tietoliikenneasiantuntijaksi Jari Taskinen. Kajaaniin on nimetty yhteyshenkilöiksi Piia Koskelo ja Petri Moilanen. Raaheen on nimetty konsultiksi Veli-Pekka Rajamäki. Kuopioon on nimetty järjestelmäasiantuntijaksi Pasi Miettinen. Mikkeliin on nimetty lähitukihenkilöksi Mika Kokkonen. Kiinaan Goungzhoun on nimetty Sales Manager Zou Wei Wen ja System Engineeriksi Albert Chen.

Ohjelmistotuoteratkaisut

divisioona

Riihimäelle on nimetty sovellusneuvojaksi Aija Saarnio. Turkuun on nimitetty atk-suunnittelijaksi Rami Rintala. Tornioon on nimetty ohjelmoijaksi Marja-Leena Niska.

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Helsinkiin on nimetty testusasiantuntijaksi Juuso Lehtomäki, suunnittelijaksi Paul Kaatranen, atk-suunnittelijaksi Mikko Laurio ja projektiassistentiksi Tarja Jeminen. Kuusankoskelle on nimetty atk-suunnittelijaksi Pasi Kauppi. Turkuun on nimetty IT-asiantuntijaksi Riku Hyppänen. Joensuuhun on nimetty atk-suunnittelijoiksi Marja Valkonen, Reetta Salmelainen, Eija Mikkonen, Mikko Vatanen, Marko Kareinen, Kasper Heikkilä ja Jutta Halonen.

Uudet liiketoimintaratkaisut

Helsinkiin on nimetty Quality Directoriksi Ulla Uusitalo-Laaouina, erikoisasiantuntijaksi Xiong Gang, liiketoiminnan kehittämispäälliköksi Mikko Sippo, myyntipäälliköksi Kari-Pekka Karlsson, projektipäälliköksi Marius Kokko, ryhmäpäälliköksi Jarkko Pietiläinen ja sovellussuunnittelijaksi Ari Varpenius. Espooseen on nimetty myyntipäälliköksi Paul Nieminen.

Konsernin kompetenssit

Helsinkiin on nimetty Account Manageriksi Kari Toivanen, myyntiassistentiksi Mari Haanpää, henkilöstökonsulteiksi Sanna Heinsalo ja Saara Temisevä ja työsuhdeasiantuntijaksi Pia Parviainen.

Cellkem Oy

Seppo Tikka on 1.5 alkaen nimitetty yhtiön markkinointipäälliköksi. Hän vastaa yhtiön paperinvalmistuksessa käytettävistä prosessi ja märänpään kemikaalien myyntiorganisaation toiminnasta ja markkinoinnista. Tehtäväänsä hän siirtyy Eka Chemicals Ab:n massaliimojen markkinoinnista. Kari Nylund on 14.5 alkaen nimitetty asiakaspalveluinsinööriksi tekniseen asiakaspalveluun yhtiön Keski- ja Pohjois-Suomen myyntiryhmään.

Fazer Leipomot Oy

Fazer Leipomot Oy:n vähittäiskauppaliiketoiminnan johtajaksi ja varatoimitusjohtajaksi on nimitetty 1.6.2001 Markku Numminen. Hän on aiemmin toiminut Cloetta Fazer Makeistoimialan markkinointi- ja myyntijohtajana ja Fazer Makeiset Oy:n toimitusjohtajana.

Total Communication Scandinavia Oy

Total Communication on vahvistanut organisaatiotaan uudella nimityksellä. Martta Kalske on nimitetty AD Assistantiksi suunnitteluryhmä "Monsuuniin". Hän on aikaisemmin toiminut AD assistenttina Grey Prossa.

Dexcon Oy

:

Toimitusjohtajaksi on nimitetty Markus Komu vastuualueenaan liiketoiminnan kehittäminen ja organisointi. Hän on siirtynyt Dexconin palvelukseen Capslock Oy:stä.

Asianajotalo Lehtonen Malinen Moisio Oy

Asianajaja varatuomari Hannelel Kojo on nimitetty toimiston lakimieheksi. Kojon keskittymisalueina ovat liikejuridiikka, ryöoikeus, velkajärjestelyt, tuotevastuuasiat sekä perhe- ja perintöoikeus.  

Viva Business Intelligence Oy

BA (Hons) IB Tomi Virkki on nimitetty Account Manageriksi. Tomi tulee keskittymään Business Intelligence ratkaisujen myyntityöhön sekä asiakashallintaan. KTM Irmeli Hirvensalo on nimitetty liiketoiminta-analyytikoksi Intelligence Services -yksikköön. Hän on aiemmin toiminut F&L Management Services Oy:ssä infocom-analyytikkona ja tulee Vivassakin keskittymään tämän alan yritysten seurantaan ja analysointiin. Kyo Minna Andersson on nimitetty liiketoiminta-analyytikoksi Intelligence Services- yksikköön. Hän tulee keskittymään asiantuntijapalveluyritysten seurantaan ja analysointiin.

Eterra Systems Oy

Stefan

Fransman on nimitetty Eterra-yhtiöiden tietohallintojohtajaksi.

EGET

Netti- ja mobiilirahapelijärjestelmien kehittäjä EGET kasvaa European Game & Entertainment Technology Ltd Ab (EGET) on suomalainen rahapeliteknologian kehittämiseen ja lisensiointiin erikoistunut yritys, joka suunnittelee ja myy internet- ja matkapuhelinpohjaisia rahapelijärjestelmiä laillistetuille pelioperaattoreille kautta maailman. Tekniseksi johtajaksi (Vice President, Technology) on nimitetty Juha K. Jokinen. Hänen vastuullaan on tuotekehitys ja teknologiaratkaisut. Tekninen johtaja kuuluu yrityksen johtoryhmään ja raportoi toimitusjohtajalle. Jokinen siirtyi tehtävään Sonera Zed:istä, jossa hän toimi loppuasiakashallinasta ja laskutuksesta vastaavana johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt mm. TietoEnatorin Suoramarkkinointipalvelut-yksikössä vastuullaan Internet-palvelut ja markkinointi. Keski-Euroopan myyntijohtajaksi (Director, Sales Central Europe) on nimitetty insinööri, MBA Martin Prantner. Hän on aiemmin toiminut myyntijohtajana Metso Automationin sellutuoteyksikössä, jossa hänen vastuullaan oli myynti- ja teknisten tiimien johto.Sitä ennen hän toimi Metsossa ja Valmetissa eri tehtävissä Suomessa ja Itävallassa. BBA Veronica Tuñon on nimitetty projektipäälliköksi (Project Manager). Hänen vastuullaan ovat espanjankieliset markkina-alueet. Uuteen tehtäväänsä hän siirtyi SEC Oy:n vientipäällikön tehtävistä, jossa hän on vastannut mm. ohjelmistoviennistä ja alihankkijasuhteista. Myynnin ja markkinoinnin assistentiksi (Sales & Marketing Assistant) on nimitetty FM Mirja Hannonen. Hän avustaa myyntijohtajia, vastaa mm. EGETin tapahtuma- ja matkajärjestelyistä, asiakastietokannasta, web- ja intranetpäivityksestä sekä muista toimistotehtävistä. Hän siirtyi EGETille Nokia Networksista.

eHEX

Harri Kuusinen on aloittanut 30.4. testausinsinöörinä. Niki Eskola on aloittanut 9.4. ohjelmistosuunnittelijana. Jaana Parviainen on aloittanut 30.4. järjestelmäasiantuntijana. Kaupankäynti Jani Kielenniva on aloittanut 2.5. järjestelmäasiantuntijana. Rauno Oksman on aloittanut 2.5. tietokanta-asiantuntijana. Konsernin IT-palvelut Juha Skogster on aloittanut 17.4. account managerina. Selvitys ja säilytys Pekka Nurminen on aloittanut 2.5. järjestelmäasiantuntijana

Incap Electronics Oy

Insinööri Jari Sivula on nimitetty 11.6. alkaen Account Manageriksi vastuualueenaan Vaasan ja Helsingin tehtaiden asiakassuhteet. Hänen asemapaikkansa on Vaasa.

Rautaruukki-konserni

CORPORATE R&D Tekniikan lisensiaatti Pekka Ritakallio, 54, on nimitetty kehitysjohtajaksi Rautaruukki-konsernin Corporate R&D -verkostoon.

METFORM Diplomi-insinööri Timo Krankkala, 45, on nimitetty Rautaruukki Metformin tutkimus- ja kehitysjohtajaksi. Insinööri Olavi Huhtala, 39, toimii SBA Automotiven ja SBA Householdin vastaavana myyntijohtajana. Insinööri, MBA Kari Väliaho, 42, toimii SBA Buildingin ja SBA Industryn vastaavana myyntijohtajana. Diplomi-insinööri Matti Juvonen, 49, jatkaa SBA Pipelinesin myyntijohtajana.

International Air Trsnsport Association

Marko Siro, 28, on nimitetty Product Implementation Manageriksi 1.8.2001 alkaen. Hän tulee vastaamaan IATA:n Uuden-Seelannin IDFS (Industry Distribution and Financial Services) -toimiston käyttämän atk-järjestelmän keskittämisestä Asia/Pacificin alueellisen atk-keskuksen ISIS-järjestelmään, sekä Web Net Remit ja BSPlink -järjestelmien implementoinnista Uudessa-Seelannissa. Sijoituspaikkana tehtävän ajan on Auckland. Hän siirtyy tähän tehtävään BSPlink -järjestelmän kehityspäällikön tehtävästä.

Expericon Oy

Expericon Oy on tietotekniikan asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jossa konsultiksi on nimitetty Mervi Viro.

IT-Gateway Oy

Yrityksessä on tehty seuraavat nimitykset: IT-Gateway Oy on IT-alan rekrytointiyritys. Heini Toivonen on nimitetty rekrytointikonsultiksi 2.5.2001 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut henkilöstöhallinnon konsultointitehtävissä Jelik Oy:ssä ja Konsulttitoimisto Jaakko Lehto Oy:ssä. Viimeksi hän toimi Recruitment Coordinatorina OpenMobilessa. Sami Naapuri on nimitetty rekrytointikonsultiksi 9.4.2001 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut StepStone Finlandin, RIQ Yhtiöiden ja Manpower Finlandin palveluksessa sekä rekrytoinnin, myynnin että markkinoinnin tehtävissä. Markus Pelttari on nimitetty rekrytointikonsultiksi 1.1.2001.

Ericsson

Suomen Ericssonin tietohallintojohtajaksi on 1.6.2001 alkaen nimitetty FM Juha Wilkman. Suomen Ericssonin kuluttajatuotteet-yksikköön on 1.2.2001 alkaen nimitetty Customer Service Manageriksi Jan Fröberg .

Future121 Oy

Teemu Hyle on nimitetty 4.6 alkaen ohjelmistosuunnittelijaksi

STT

Myyntijohtajaksi on nimitetty 1.8.2001 alkaen kauppatieteen maisteri Juha Nissinen, 33. Nissinen on työskennellyt aiemmin mm. valmennuskonsulttina Mercuri Internationalissa, myyntipäällikkönä Axus Finlandissa ja European Key Account Managerina Axus Internationalissa Lontoossa.

Anilinker Oy

Business Analystiksi on nimitetty KTM Jari Raudanpää vastuualueenaan taloushallinnon operatiivinen toiminta. Lisäksi ins. Pasi Koppelojärvi on nimitetty Key Account Manageriksi, DI Petteri Jalonen Project Manageriksi, Tekn. yo. Anssi Rusi Product Specialistiksi ja Tekn. yo. Juha Nieminen Marketing Assistentiksi.

Young & Rubicam Finland Oy

Mainostoimisto Young & Rubicam Finland Oy:ssä on Virpi Kallio-Hietamäki nimitetty suunnittelujohtajaksi, hän työskenteli aikaisemmin mainostoimisto Diritto Rapp Collinsin suunnittelujohtajana. KTM Pia Hellman on nimitetty Wunderman-ketjusta vastaavaksi johtajaksi. Hän työskenteli aikaisemmin projektijohtajana Diritto Rapp Collinsissa.

Yhteyspäälliköiksi on nimitetty Lissu Arolinna ja Emilia Oksanen. Arolinna työskenteli aikaisemmin yhteyspäällikkönä Diritto Rapp Collinsissa ja Oksanen osastopäällikkönä Hennes & Mauritzissa.

Copywritereiksi on nimitetty FM Carina Yliaho ja Petri Pirkola. Yliaho toimi aikaisemmin copywriterina mainostoimisto GSH:ssa ja Pirkola copywriterina Publicis Törmä Oy:ssä.

Art Directoriksi on nimitetty Tiiti Gromoff ja tuotanto-AD:ksi Teija Röppänen. Gromoff toimi aikaisemmin Art Directorina Diritto Rapp Collinsissa ja Röppänen Priority Advertising Oy:ssä.

Toimitusjohtajan assistentiksi on nimitetty FM Anu Hautala ja IT-projektipäälliköksi Tommi Bäckström. The Media Edgen yksikössä on Seija Hakala nimitetty media-assistentiksi.

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Postin työriita jumittui niin pahasti, että apua tarvitaan valta­kunnan­sovittelijalta

  2. 2

   Köyhän lapsuuden kokenut Seppo, 64, asuu nyt miljonäärinä Aurinkorannikolla – ”Ensimmäiseksi pitää lopettaa lottoaminen”

  3. 3

   Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

  4. 4

   Isot pörssi­voitot yhdistettiin Trumpin puheisiin – pörssi ja asian­tuntijat kumosivat väitteet

  5. 5

   Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  6. 6

   Avioero ja pojan kuolema opettivat teollisuusneuvos Jorma Terentjeffiä hellittämään

  7. 7

   Ruotsin valtio: Telialle ylimääräinen yhtiökokous – Jarnheimer nousemassa hallituksen puheen­johtajaksi

  8. 8

   Aki Yrttiaho, 29, odottaa jo täyttä mobiiliaikaa: ”Minulla ei ole senttiäkään käteistä”

  9. 9

   Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  10. 10

   Sekava maailmantilanne vahvistaa euroa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

  2. 2

   Köyhän lapsuuden kokenut Seppo, 64, asuu nyt miljonäärinä Aurinkorannikolla – ”Ensimmäiseksi pitää lopettaa lottoaminen”

  3. 3

   Avioero ja pojan kuolema opettivat teollisuusneuvos Jorma Terentjeffiä hellittämään

  4. 4

   Isot pörssi­voitot yhdistettiin Trumpin puheisiin – pörssi ja asian­tuntijat kumosivat väitteet

  5. 5

   Uusi laki iski: flunssa­lääke Finrexin loppui apteekeista

  6. 6

   Postin työriita jumittui niin pahasti, että apua tarvitaan valta­kunnan­sovittelijalta

  7. 7

   Aki Yrttiaho, 29, odottaa jo täyttä mobiiliaikaa: ”Minulla ei ole senttiäkään käteistä”

  8. 8

   Paljonko maitopurkki maksaa? Testaa, tunnetko tuttujen elintarvikkeiden hinnat!

  9. 9

   Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  10. 10

   Sekava maailmantilanne vahvistaa euroa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

  2. 2

   Painajaisperinnöistä yksi on yli muiden – ”Kukaan ei huoli edes ilmaiseksi”

  3. 3

   Esko Ylisen Halpa-Halli laajeni hurjasti ja suututti kilpailijat – sitten viinaan retkahtanut nuori liike­mies teki täys­käännöksen, joka yllätti kaikki

  4. 4

   IS kysyi tavallisilta suomalaisilta, paljonko he saivat perintöä – eläkkeellä oleva Matti, 67, tempaisi esiin kovan luvun

  5. 5

   Näin lainakatto vaikuttaisi sinuun – katso, millaiseen kotiin tulosi riittäisivät

  6. 6

   Näin säästät ruokalaskussa satasia kuukaudessa – suurperheiden äidit paljastavat parhaat kikkansa

  7. 7

   Juha, 57, teki Kauhukeittiötä, nyt ei saa töitä millään, vaikka on lähettänyt kahden vuoden aikana yli 300 hakemusta

  8. 8

   Suvin perheen Tjäreborgin luksus­loma meni solmuun vain kolme päivää ennen lähtöä – puhelu hotellille paljasti varauksen karun kohtalon

  9. 9

   Riittääkö Triplaan asiakkaita? Asiantuntija: ”Solmu­kohta­harha” voi koitua kauppa­keskuksen kohtaloksi

  10. 10

   Tässä ovat 3 mokaa, joilla voit pilata osakesäästötilin hyödyt – vaarana 7 300 euron lasku

  11. Näytä lisää