2001010241 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Metson tulos yli kaksinkertaistui alkuvuonna

Julkaistu: 28.10.2001 21:33

Paperikoneiden tilaukset vähenivät toisella neljänneksellä

Konepajayritys Metson tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja nousi huhti–kesäkuussa 62 miljoonaan euroon. Viime vuoden vertailujaksolla tulos jäi 43 miljoonaan euroon. Tulos jäi hieman markkinaodotuksista, sillä analyytikot uskoivat tuloksen yltävän keskimäärin 66,4 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä. Myös liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä, viime vuoden vastaavan ajan 965 miljoonasta eurosta 1 017 miljoonaan euroon.

Koko alkuvuoden osalta Metso sai yli kaksinkertaisen tuloksen verrattuna tammi–kesäkuuhun 2000. Rahoituserien jälkeinen tulos oli 128 miljoonan euroa, kun viime vuonna tulosta kertyi 58 miljoonaa euroa. Osakekohtainen voitto nousi 0,61 euroon viime vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon 0,30 eurosta osakkeelta. Liikevaihto kohosi kahteen miljardiin, kun se viime vuoden tammi–kesäkuussa oli 1,8 miljardia.

Metso Paperintilaukset vähenivät

Metson uusien tilausten arvo laski viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna Metso Paperin eli entisen Valmetin tilausten vähennyttyä. Paperikoneiden ostajat lykkäsivät suuria investointipäätöksiään sellu- ja paperiteollisuuden markkinatilanteen heikentyessä vuoden toisella neljänneksellä. Tämä vähensi Metso Paperin saamia tilauksia erityisesti toisen neljänneksen loppupuolella.

Uusien tilausten arvo oli tammi–kesäkuussa yhteensä 1,9 miljardia euroa, kun viime vuoden vertailujaksolla niiden arvo oli 2,5 miljardia euroa. Uusien tilausten arvo laski 18 prosenttia ja Metso Paperin osalta peräti 31 prosenttia.

Muut liiketoiminta-alueet saivat tilauksia viime vuoden alkupuoliskon tahtiin tai aiempaa paremmin. Metso Automationin uusien tilausten arvo nousi kuusi prosenttia. Metson tilauskanta oli kesäkuun lopussa viisi prosenttia viime vuoden lopun tilauskantaa pienempi.

?Tilausten tasotyydyttävä?

Metson toimitusjohtajan Tor Bergmanin mukaan yhtiön saamat uudet tilaukset ovat yhä tyydyttävällä tasolla.

– Alkuvuonna saatujen tilauksien arvossa voi nähdä heikentymistä, mutta olemme edelleen hyvin tyydyttävällä tasolla, Bergman totesi.

Pohjois-Amerikan heikosta talouskehityksestä sekä yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta Metso uskoo lähiajan markkinatilanteen jatkuvan tyydyttävänä. Vielä viime osavuosikatsauksen yhteydessä konserni uskoi hyviin markkinanäkymiin.

– Seuraavan puolen vuoden markkinatilannetta on vaikea arvioida ja arvioiden tekeminen on liian aikaista, ennen kuin olemme nähneet miten tilanne kehittyy lähikuukausina, Bergman sanoo.

Yhtiö ennakoikannattavuuden parantuvan

Konsernin liiketoiminta-alueiden kannattavuus koheni tammi–kesäkuussa Metso Automationia lukuunottamatta. Kannattavuutta paransivat edellisvuonna loppuunsaatetut rationalisointitoimet, toimitusten lisääntyminen ja kapasiteetin käyttöasteen kohentuminen. Metson liikevoittoprosentti oli 6, kun se vuotta aiemmin oli 3,8 prosenttia.

Konserni ennakoi kannattavuutensa paranevan kuluvana vuonna viime vuodesta. Arvio perustuu konsernin kesäkuun lopun tilauskantaan, huoltoliiketoiminnan kasvavaan osuuteen ja Metson syntyfuusion synergiaetuihin ja kustannussäästöihin.

Sellu- ja paperiteollisuuden investointihalukkuuden odotetaan pysyvän tyydyttävänä. Kokonaan uusien tuotantolinjojen kysynnän ennakoidaan jäävän vähäiseksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta Kiinassa uusien koneiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.

Rakennus- ja maarakennusteollisuudessa kysynnän arvioidaan pysyvän viime vuoden tasolla Euroopassa, mutta Pohjois-Amerikan markkinanäkymät ovat epävarmat. Automaatio- ja virtauksensäätötuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän tyydyttävänä.

Tuoreimmat osastosta