2001011621 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vaisalan liikevaihto kasvoi hieman

Julkaistu: 30.10.2001 3:00

Yhdysvaltain taantuma heikensi tulosta

Elektronisia mittausjärjestelmiä ja -laitteita valmistavan Vaisalan liikevaihto kasvoi alkuvuonna yhdeksän prosenttia Yhdysvaltain taantumasta huolimatta.

Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä sen sijaan laski tammi–kesäkuussa 11 prosenttia.

Liikevaihto nousi tammi–kesäkuussa 85,8 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavana ajanjaksona oli 78,6 miljoonaa euroa. Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 96 prosenttia.

Yhtiön tulos laski alkuvuonna edellisvuoden 16,1 miljoonasta 14,3 miljoonaan euroon. Osakekohtainen laimennettu tulos oikaistuna putosi 0,55 euroon, kun se viime vuoden alkupuoliskolla oli 0,61 euroa.

Kysyntä heikkeni alkuvuonna kaikilla yhtiön toimialoilla. Taantuman vaikutus on selvimmin havaittavissa Yhdysvalloissa, joka edustaa noin 38:aa prosenttia Vaisalan liiketoiminnasta.

Vaisalan kasvu on yhtiön osavuosikatsauksen mukaan ylittänyt sille asetetut pitkän tähtäimen tavoitteet. Tänä vuonna kasvu jatkuu edelleen, mutta jää alle 15 prosentin kasvutavoitteen. Yhtiö arvioi kannattavuuden silti säilyvän hyvänä.

Maailmantalouden tilanne aiheuttaa epävarmuutta loppuvuoden näkymiin.

Vaisalan mukaan asiakaskunnan rakenne ja liiketoiminnan maantieteellinen jakauma tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan.

Syksyllä yhtiö tuo markkinoille ammoniakki-ilmaisimen, joka on tarkoitettu parantamaan ihmisten ja varastojen turvallisuutta ammoniakkivuotojen osalta. Yhtiö arvioi sen avaavan pääsyn noin 40 miljoonan euron kasvaville markkinoille.

Tuoreimmat osastosta