2001010561 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kuluttaja hyötyy raakakahvin hinnan romahduksesta

Julkaistu: 28.10.2001 19:47

Suomalaispaahtimot lupaavat kahvin hinnanlaskun jatkuvan

Ylituotannosta johtuva raakakahvin pörssihintojen lasku on painanut kahvin vähittäishintoja alaspäin viime keväästä lähtien. Kahvipaketin hinnan odotetaan laskevan edelleen, sillä kahvintuottajien tilanne ei ole markkinoilla kohentunut.

Viime viikon torstaina raakakahvin hinta putosi alimmalle tasolleen 30 vuoteen. Tuottajien tilannetta synkentää se, että kahvin kysynnän arvioidaan kasvavan tänä vuonna ainoastaan 1,6 prosenttia.

Suomalaisten paahtimoiden mukaan hintaromahdus tietää kuluttajahintojen laskua.

– Suomessa paahtimoiden välillä on kova kilpailu markkinaosuuksista, ja se pakottaa siirtämään hinnassa tapahtuvat muutokset kuluttajalle melko suoraan. Juuri mikään paahtimo ei säilytä hintoja entisellä tasollaan, arvelee Meira Oy:n ostopäällikkö Nils Bergström.

Pörssihintojen lasku realisoituu kuluttajahintoihin noin 2–3 kuukauden viipeellä.

– Raakakahvissa nopeimmatkin erät tulevat noin kuukaudessa tänne. Sen jälkeen menee jonkin verran aikaa, ennen kuin kahvi saadaan varastoista kuluttajalle, sanoo ostojohtaja Jouko Pihkanen Paulig Oy:ltä.

Meiran tuottaman kahvin vähittäishinnat ovat Bergströmin mukaan pudonneet vuodenvaihteen tasosta noin 20 prosenttia. Hintojen laskua on tasoittanut dollarin vahva kurssi, sillä paahtimo ostaa kahvinsa dollareilla. Myös tulevat alennukset tehdään USA:n tilannetta seuraten.

– Jos dollarin kurssi laskee voimakkaasti, niin ilman muuta korjaamme hintoja alaspäin, Bergström sanoo.

Markkamääräistä alennusta eivät paahtimot halua arvioida.

Kahvin hinta on heitellyt

Kahvintuottajamarkkinoilla tilanne on muuttunut merkittävästi parin viime vuoden aikana. Vuonna 1997 kahvin hinta nousi rajusti, kun kysyntä ylitti tuotannon ja kahvivarastot pienenivät. Markkinoilla pelättiin, että kahvista tulisi pulaa. Hinnankorotuksilla kulutusta pystyttiin säätelemään, mutta muutos ei ollut pysyvä.

– Nyt tilanne on tasaantunut ja kääntynyt niin päin, että parina kolmena vuotena on ollut selkeästi ylituotantoa, sanoo Pihkanen.

Etenkin huonompilaatuisesta Robusta-kahvista on maailman markkinoilla liikatarjontaa. Vietnam on tällä hetkellä kolmanneksi suurin kahvin tuottaja ja suurin Robusta-kahvin tuottaja maailmassa. Vietnamin lisäksi kahvintuottajamaiden ykkösmaa Brasilia tuo ylituotantoa kahvimarkkinoille.

Suomeen tuodaan lähinnä parempilaatuista Arabica-kahvilaatua, jonka hintoja pidetään vakaampina kuin Robustan. Pihkasen mukaan ylituotanto heijastuu kuitenkin myös Arabica-kahvien hintoihin, kun monet paahtimot siirtyvät sekoituksissaan Arabicasta puolta halvemman Robustan käyttöön. <c>

Tuoreimmat osastosta