20010687 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kemian teollisuuden raaka-aineen kysyntä rohkaisee riskirahoittajia

Julkaistu: 28.10.2001 18:00

Rauman mäntyöljyn tislauslaitos sai rakennusluvan

Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt Rauma Forest Chemicalin ympäristövaikutusten arvioinnin Raumalle suunniteltavan raakamäntyöljyn tislauslaitoksen rakentamiseksi. Hanke on saanut myös rakennusluvan.

Tislauslaitoksen on määrä valmistua vuoden 2002 lopulla, jolloin myös tuotannollisen toiminnan on määrä alkaa.

Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 400 miljoonaa markkaa. Kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi hankkeelle investointiavustusta lähes 10 miljoonaa markkaa.

Investointi on metsäkemian alalla kooltaan merkittävä. Päätöksen syntymistä on edeltänyt mittava teknologian ja liiketoiminnan esisuunnitteluvaihe. Investoinnin merkittävyyttä lisää liiketoiminnan aloittaminen ilman suurten teollisuusyritysten osallisuutta ja tunnettuutta.

– Hanke rahoitetaan lähes kokonaan suomalaisella riskirahoituksella, toimitusjohtaja Martti Fredrikson selvittää.

Rauma Forest Chemical omistajina ovat suomalaiset pääomasijoittajat Bio Fund Management, Merita Capital ja OKO-Venture Capital edustaen rahastojaan, sekä Suomen Teollisuussijoitus. Lisäksi yhtiön johdolla on omistusta yhtiössä.

Yhtiön johdossa ovat diplomi-insinööri Martti Fredrikson ja ekonomi Hannu Näsi. Fredrikson on viimeksi toiminut Arizona Chemical Euroopan markkinointijohtajana sekä emoyhtiö Arizona Chemicalin toimitusjohtajana. Hannu Näsi on puolestaan aiemmin ollut Arizona Chemical Euroopan talousjohtajana Brysselissä. Hän on ollut myös emoyhtiön hallituksessa jäsenenä.

Johtoryhmään on nimitetty myös investointiprojektista ja tuotannosta vastaavaksi johtajaksi insinööri Juhani Saviainen, joka on viimeiset kuusi vuotta ollut Arizona Chemicalin tehtaanjohtajana Valkeakoskella.

– Pääsemme hyödyntämään raaka-ainetoimittajien ja asiakkaiden keskuudessa syntynyttä kysyntätilannetta. Mäntyöljyä tarvitsevat muun muassa Euroopan suurimmat kemianteollisuuden yritykset, jotka käyttävät sitä raaka-aineenaan maalien, liimojen ja painovärien valmistamiseen. Uusimpana mäntyöljyn käyttökohteena on elintarviketeollisuus, Fredrikson luettelee.

– Liiketoiminnan koon kasvattaminen nollasta yli 30 prosenttiin Euroopan markkinakapasiteetilla mitattuna vaatii osaavan henkilökunnan ja huippuluokan teknologian lisäksi myös todennäköisiä liittoutumisia asiakas- ja jalostusketjuissa.

Yhtiö markkinoi tuotteensa pääosin Eurooppaan myynnin keskittyessä Ruotsiin, Englantiin, Saksaan ja Benelux-alueelle. Viennin osuus on noin 90 prosenttia.

Päämarkkinat tullaan hoitamaan omalla myyntiorganisaatiolla ja muut alueet agenttien välityksellä.

Tuoreimmat osastosta