200107852 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Warranttien suosiolisääntyy tasaisesti

Julkaistu: 28.10.2001 23:46

Kaupan uskotaan kymmenkertaistuvan viidessä vuodessa

Vuoden alusta Helsingin pörssiin tulleet uudet arvopaperijohdannaiset, warrantit, ovat kasvattaneet suosiotaan tasaisesti. Viimeksi kesäkuussa warranttikauppa kipusi selvästi ylöspäin ja vaihtoa kertyi yli viisi miljoonaa euroa.

Warranttikaupan volyymi on silti vain murto-osa osakemarkkinoiden volyymista. Vuoden alusta laskettu euromääräinen vaihto on ollut 17 miljoonaa euroa, kun kaikkiaan Helsingin pörssissä on tehty kauppaa 113,5 miljardilla eurolla.

Toistaiseksi warrantteja ovat laskeneet liikkeelle Alfred Berg, Nordea Securities ja Société Générale. Kohdeosakkeina on käytetty pääasiassa Nokiaa, Soneraa ja UPM-Kymmeneä. Alfred Bergin liikkeelle laskemat warrantit vastaavat noin 60 prosenttia kappalemääräisestä kaupankäynnistä.

Eniten vaihtoa kerännyt warrantti, vuoden 2001 marraskuussa erääntyvä 50 euron Nokian osakkeen ostowarrantti, on sekin juuri Alfred Bergin liikkeelle laskema.

Warranttien tarjoajien usko näiden johdannaisten suosion lisääntymiseen on vahva.

– Potentiaalia on. Uskomme, että viidessä vuodessa warranttimarkkinat saattavat jopa kymmenkertaistua, sanoo Alfred Bergillä johdannaiskaupasta vastaava meklari Juha Vähäpassi.

Nokia-warrantitsuosituimpia

Warrantteja ei tunneta kovin hyvin sijoitusinstrumentteina. Société Généralen johdannaismarkkinoinnista Pohjoismaissa vastaava Marie Lindblad uskoo niiden suosion lisääntyvän tiedon mukana.

– Suomen warranttimarkkinat syntyivät, kun pörssikurssit olivat menossa alaspäin ja markkinat taantuivat. Silti warrantit menivät ihan hyvin kaupaksi. Kun pörssi kääntyy jossain vaiheessa jälleen ylöspäin, lisää se myös warranttien suosiota, Lindbland sanoo.

Eniten kauppaa on käyty Nokiaan sidotuilla warranteilla. Suosituinta Nokian ostowarranttia on vaihdettu 1,9 miljoonalla eurolla. Suosituimmalle myyntiwarrantille, vuoden 2002 huhtikuussa erääntyvälle 20 euron Nokian myyntiwarrantille, on kertynyt vaihtoa 0,9 miljoonaa euroa.

Warranttimarkkinoiden ongelmana on pidetty kaupankäynnin vähyyttä.

Kaupankäynti tyssää, kun warrantin ehdot eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset. Näin käy, kun liikkeeseenlaskijan ottama hinta tai lunastushinnan ja osakekurssin välinen ero on liian suuri.

– Houkuttelevimpia warrantteja ovat yleensä ne, joiden lunastushinta ylittää tai alittaa 15–35 prosentilla kohde-etuutena olevan osakkeen kurssitason, selittää välittäjänä Nordean Securitiesissa työskentelevä Matti Toivonen.

Juuri nyt Nordean liikkeelle laskemista Nokian ostowarranteista suosituimpia ovat 35 euron warrantit. Toivosen mukaan suosio selittyy tavoitetason realistisuudella.

Tuoreimmat osastosta