200102111 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Osinkoverotuksenuudistaminen vastatuulessa

Julkaistu: 28.10.2001 22:36

Valtiovarainministeri Sauli Niinistön (kok.) kesäkuussa asettaman asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on pohtia pääoma- ja yritysverotuksen kehittämistä kansainvälisen verokilpailun paineessa. Uudistus, joka on suunniteltu toteutettavaksi seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, tarkoittaisi ennakkoarvioiden mukaan ainakin osinkojen ja muiden pääomatulojen verotuksen kiristämistä.

Työryhmän työ ei ole helppo, koska elinkeinoelämän järjestöt ja osakesäästäjät ilmoittavat jo nyt yhteen ääneen, etteivät ne hyväksy yhtiöveron hyvitysjärjestelmän romuttamista. Järjestöjen mukaan osinkojen yhdenkertaista verotusta ei haluta vaihtaa edes nykyistä alhaisempaan yhtiöverokantaan. Suomessa käytössä olevan järjestelmän mukaan vero, jonka yritys maksaa tuloksestaan, luetaan osingon saajan hyväksi. Tätä järjestelmää on moitittu muun muassa siitä, ettei se kohtele tasapuolisesti kotimaisia ja ulkomaisia osakkeenomistajia. Ulkomaille maksettavat osingothan eivät kuulu yhtiöveron hyvitysjärjestelmän piiriin. Esimerkiksi Niinistö on perustellut uudistuksen tarvetta juuri sillä, että eri maiden kansalaisten erilainen verokohtelu saattaa rikkoa EU:n yhdenvertaisuusperiaatetta.

Yhtenä syynä suunniteltuun verouudistukseen on koventuva kansainvälinen verokilpailu. Osakeyhtiöiden verokantaa on Suomessa nostettu viiden viime vuoden aikana neljä prosenttia. OECD-maissa tätä verokantaa on laskettu vastaavasti noin viisi prosenttia. Suomella pitää olla valmiudet laskea osakeyhtiöiden verotusta, mikäli se aikoo pärjätä verokilpailussa. Vastapainoksi osinkojen verotusta pitäisi kiristää, koska tuloverojen tiukentamiseen ei juuri ole mahdollisuutta.

Nykyinen verojärjestelmä, jossa pääoma- ja palkkatuloja verotetaan eri prosenteilla, luotiin Ahon hallituksen aikaan. Järjestelmän mukaan pääomatuloja ei veroteta progressiivisesti, vaan veroprosentti on sama tulojen määrästä riippumatta. Korotusten jälkeen pääomaveroprosentti on Suomessa 29. Vaikka yhtiöveron hyvitysjärjestelmää on arvosteltu, yhtiöverojärjestelmää on pidetty valtion kannalta hyvänä ja tuottoisana järjestelmänä. Sen on katsottu kannustavan yrityksiä tekemään tulosta ja maksamaan osinkoja.

Toimivan järjestelmän muuttamiseksi pitää olla erittäin perustellut syyt. Tällainen syy ei voi olla esimerkiksi EU:n tuomat paineet, koska verotuskäytännöt ovat eri jäsenmaissa niin erilaisia. Osinkojen kaksinkertainen verotus ei myöskään innosta yrittäjyyteen.

Ministeri Niinistö on harmissaan siitä, että juuri nimetty asiantuntijatyöryhmä on saanut jo uudistajan viitan harteilleen. Kysymys on Niinistön mukaan verotuksen kehittämisen selvittämisestä. Työryhmälle ei hänen mukaansa ole myöskään asetettu ennalta mitään tavoitetta. Työryhmän jäsenten ja valtiovarainministerin on kuitenkin syytä totutella siihen, että työryhmän työtä tullaan seuraamaan erittäin tarkasti.

Tuoreimmat osastosta