200106071 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kuntien ympäristölupamaksuissa löytyy jopa kaksikymmenkertaisia eroja

Julkaistu: 28.10.2001 22:57

Suomen Yrittäjät ihmettelee huipputaksojen perusteluja

Suomen Yrittäjät hämmästelevät kuntien perusteluja korkeimmista ympäristölupamaksuista. Maksimihinnat ovat usein sellaisten kuntien taksoja, joissa kyseisen toiminnan ympäristölupaa ei ole koskaan käsitelty. Tällöin todellisten käsittelykustannusten arviointi on ollut vaikeaa.

– Kummastuttaa, miksi lupamaksu nousee jyrkästi, jos luvan myöntäjällä ei ole tietoa käsittelemästään asiasta, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

– Se on huono peruste.Jos kokemuksen puute johtaa taksojen kohoamiseen, silloin pitää opiskella, mistä tietoa saa, Järventaus ripittää kuntia.

Järventauksen mielestä tietoa ympäristöasioista saa nykyisin helposti esimerkiksi ympäristöviranomaisilta tai Kuntaliitosta.

Sama lupa tonnillatai 19 000 markalla

Järventaus on yllättynyt myös siitä, kuinka suuria eroja ympäristölupamaksuissa on kunnittain. Suomen Kuntaliiton tuoreen selvityksen mukaan sama lupa saattaa maksaa kalleimmillaan liki 20 kertaa enemmän kuin selvityksen edullisimmassa kunnassa.

Järventauksen mukaan tämä saattaa vaikuttaa, kun yritys miettii sijoittumistaan eri kuntiin.

Esimerkiksi turkistarhoilta edellytettävä eläinsuojan ympäristölupa maksaa 1 000 markasta 12 000 markkaan. Asfalttiaseman ympäristölupa vaihtelee kunnittain 1 000 markasta 18 000 markkaan, kivenlouhinnan ympäristölupa 6 600 markasta 19 000 markkaan ja energiantuotannon ympäristölupa 2 000 markasta 25 000 markkaan.

Ympäristölupa-asioiden käsittelystä kunnat perivät keskimäärin 200 markkaa tunnilta. Tuntitaksa on sama kuin valtion ympäristölupaviranomaisilla.

Kuntaliitto: Minimihinnat liian matalia

Suomen Kuntaliiton selvitys sisältää yli 260 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten käsittelymaksutaksat. Yksityiskohtaisempi selvitys taksoista valmistuu alkusyksystä.

Liiton mukaan kuntien päättämät maksut ovat keskimäärin oikean suuruisia ja vastaavat eri tyyppisten toimintojen vaatimia käsittelyaikoja. Minimihintoja Kuntaliitto pitää liian pieninä, jotta ne vastaisivat kunnalle aiheutuvia todellisia kustannuksia.

– Vaihteluväli kalleimman ja edullisimman lupamaksun välillä on liian suuri, arvioi ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Kuntaliitosta.

Käytännön yhtenäistäminen on vaikeaa, sillä päätösvalta asiasta kuuluu kunnille. Yhteisen suositushinnaston laatiminen on hankalaa myös siksi, että tapaukset ovat hyvin erilaisia.

Periaate ympäristöluvissa on, että pienemmät ympäristöluvat myöntää kunta, isommat valtio. Suomessa on noin 30 000 ympäristölupaa, joista noin 25 000 ratkaistaan kunnissa. Suuri osa näistä koskee eläinsuojia, joiden 8 000 ympäristöluvasta pääosa ratkaistaan kunnissa. Myös asfalttiasemien ja -murskaamojen lupia käsitellään kunnissa runsaasti.

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvista perittävien maksujen on vastattava luvan käsittelykustannuksia. Kunnan päättämän maksun on vastattava soveltuvin osin valtion maksuperustelakia.

Taksojen mukaan maksuja voidaan tapauskohtaisesti tarkistaa alas- tai ylöspäin asian käsittelyn helppouden tai vaikeuden mukaan. Kunnilla tämä tarkistusmahdollisuus on keskimäärin 30 prosenttia. Valtiolla vastaava prosentti on 35.

Tuoreimmat osastosta