Kirjanpidolla tulevaisuutta ennustamaan - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Tietoenator ColumbusEisin jälleenmyyjäksi

Julkaistu: 5.7.2001 9:42

Tulevaisuuskirjanpito-ohjelmisto ColumbusEis päätyy Tietoenatorin "suoraan hyllystä" myytävien tuotteitten joukkoon. ColumbusEisin vahvuus on siinä, että sen avulla voidaan yrityksen tai yhteisön normaalista tilinpäätöksestä mallintaa yrityksen tulevaisuutta kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Muutossimuloinnin ehtoja voi myös muuttaa, jolloin saadaan mallinnettua monia erilaisia tulevaisuuksia.

Lahtelaisen ColumbusEis Finland Oy:n kehittelemä tulevaisuuskirjanpito on taloushallintojärjestelmä, jonka avulla yrityksessä on mahdollista nähdä heti, mitä vaikutuksia tulokseen, kassavirtaan ja rahoitustarpeeseen nyt tehtävillä päätöksillä on tulevaisuudessa. Informaatio saadaan sekä numeroina että grafiikkana.

Yrityksen julkistaman tiedotteen mukaan tulevaisuuskirjanpito merkitsee kirjanpidon ottamista yrityksen taloussuunnittelun aktiiviseksi välineeksi .

Turun Kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen professori Markus Granlundin mielestä ColumbusEis on todella merkittävä uutuus taloudellisen suunnittelun työkalujen joukossa.

- Kysymyksessä on kokonaisen ajattelutavan muutos. Olemme ColumbusEisin myötä sen laajan keskustelun ytimessä, jota käydään taloushallinnon roolin muutoksesta yrityksissä. Näin ollaan hakemassa vastauksia kysymykseen siitä, miten taloushallinnollinen informaatio voi tuottaa aikaisempaa enemmän lisäarvoa, sanoo professori Granlund. Tietoenatorista ColumbusEis-jälleenmyyjä

Liiketoimintayksikön vetäjä Ismo Rapp kertoo, että Tietoenatorin julkishallintoyksikön asiakkaat ovat kirjanpitolain muutoksen myötä siirtyneet liikekirjanpidon muotoiseen kirjanpitoon. Kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja ammatillisten oppilaitosten kohdalla muutos ei tuonut mukanaan pelkästään positiivisia vaikutuksia.

- Kirjanpitoon liittyvien tulosteiden lukeminen numeerisessa muodossa on monesti luottamusmiehelle, joka ei ole laskennan ammattilainen, tavattoman hankalaa, jopa mahdotonta, toteaa Rapp.

- Siksi tarvitaan välttämättä välineitä, joilla voidaan havainnollistaa ja mallintaa laskentatoimeen liittyviä visioita. Nämä mallintajat muuttavat numerot graafisiksi esityksiksi, joiden ymmärtäminen on helppoa. Tähän asti tunnettujen mallintajien rajat kulkevat kuitenkin siinä, missä käytettävän kirjanpidonkin rajat. Tieto on yleensä vähintään pari viikkoa vanhaa ja tarkastellaan mennyttä aikaa. Tulevaa on usein vaikea hahmottaa. Tulevaisuuskirjanpito on tähän pulmaan aivan uusi ratkaisu, kertoo Rapp.

Tulevaisuus silmien edessä

Tietoenatorin Ismo Rapp sanoo, että ColumbusEiS tulevaisuuskirjanpito on ainut hänen näkemänsä mallintaja, joka palvelee julkishallintoa ja vieläpä siten, että ohjelma antaa myös tasetilanteen tulevina vuosina.

- Näin tulevaisuuden suunnittelu muuttuu tarkemmaksi ja valitun vaihtoehdon vaikutus saadaan esiin. Voidaan simuloida eri vaihtoehtoja ja strategioita. Muutoksia ei tarvitse antaa numeerisesti, vaan voidaan muuttaa itse grafiikkaa, joka on paljon nopeampaa, Rapp huomauttaa.

- Jos vaikkapa verotuloennuste muuttuu, nähdään heti vaikutus tulevina vuosina. Näin eri strategioiden vaikutuksia voidaan pohtia jopa luottamusmieskokouksissa ja kaikki näkevät vaikutuksen havainnollisena välittömästi. Julkishallinnosta on puuttunut tällainen työkalu. Ismo Rappin mukaan julkishallinnossa on puhuttu paljon "johdon järjestelmistä", monesti kuitenkin tietämättä konkreettisesti, millaisia niiden tulisi olla.

- ColumbusEiS on nimenomaan johdon järjestelmä. Sen avulla luottamusmiehet ja työntekijät saadaan samalle viivalle laskennan ammattilaisten kanssa.

Tuoreimmat osastosta