200101919 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Cap Gemini Ernst &amp; Young Finland OyOrganisaatiota on uudistettu. Uudessa johtoryhmässä on tehty seuraavat nimitykset:<b>Markus Sell</b> (alh. vas.) on nimitetty Cap Gemini Emst &amp; Young Finland Oy:n toimitusjohtajaksi.Toimialajohtajiksi on nimitett

Julkaistu: 29.10.2001 0:39

Cap Gemini Ernst & Young Finland Oy

Organisaatiota on uudistettu. Uudessa johtoryhmässä on tehty seuraavat nimitykset:

Markus Sell (alh. vas.) on nimitetty Cap Gemini Emst & Young Finland Oy:n toimitusjohtajaksi.

Toimialajohtajiksi on nimitetty:

Jyrki Veranen Kulutustavara, kauppa ja Iiikenne -sektorille,

Riitta Kalin Teollisuus ja energia -sektorille, Riitta Jylhä Pankki-, rahoitus- ja vakuutuspalvelut -sektorille ja Pekka Ylinen Telekommunikaatio, ja media -sektorille.

Liiketoimintayksiköiden johtajiksi on nimitetty:

Jouni Hakanen Strategic Consulting -yksikköön, Mauri Pyymäki Business Solutions & Services -yksikköön, Lasse Forstén Infrastructure Management -yksikköön ja Juha Turunen (ylh. vas.) DareStep-yksiköön.

Hallintopalveluihin on nimitetty:

Eero Alho henkilöstöjohtajaksi, Kari Ingman (alh. vas.) talousjohtajaksi,

Martin Lilius

laatujohtajaksi ja Reija Lång

viestintäjohtajaksi.

Tele1 Europe in Finland Oy

Yhteyspäälliköksi Espooseen on nimitetty Kari-Pekka Klinga.

Tuotepäälliköksi Espooseen on nimitetty Jukka Laine.

Myyntiassistentiksi Espooseen on nimitetty Jaana Lindevall.

Kirjanpitäjäksi Espooseen on nimitetty YO-merkonomi Anita Luojus. Markkinointisuunittelijaksi Espooseen on nimitetty Tellervo Mattila. Yhteyspäälliköksi Espooseen on nimitetty Pasi Ojakoski. Projektikoordinaattoriksi Espooseen on nimitetty KTM Pia Pajunen. Aluemyyntijohtajaksi Espooseen on nimitetty Jari Raitanen. Asiakaspalveluun Espooseen on nimitetty Tiia Sihvonen. Talousassistentiksi Espooseen on nimitetty Marita Suomala. Yhteyspäälliköksi Epooseen on nimitetty Jonne Tukia. Yhteyspäälliköksi Espooseen on nimitetty YO-Merkonomi Auvo Vira. Kuopion alueyksikköön data-asentajaksi on nimitetty Samuli Kortelainen. Kuopion alueyksikköön myyntineuvottelijaksi on nimitetty insinööri Ilkka Korhonen. Turun alueyksikköön projektikoordinaattoriksi on nimitetty FM Taina Vehniäinen.

Skanska Oy, Talous- ja varainhallinta

Rahoituspäälliköksi on 1.4.2001 alkaen nimitetty Esa Kuosmanen. Kuosmanen vastaa työssään Skanska Oy -konsernin varainhallinnasta ja maksuliikenteestä. Järjestelmäpäälliköksi on 5.3.2001 alkaen nimitetty

Mirja Siljama. Hänen työtehtäviinsä kuuluu taloushallinnon järjestelmien ylläpito ja kehitystehtävät.

Skanska Oy -konserni, Tietohallinto

IT-kehityspäälliköksi on 1.2.2001 alkaen nimitetty DI Simo Kainulainen (oik.), hänen vastuualueenaan on osallistuminen tietohallintostrategian laatimiseen ja toteuttamiseen sekä uusien teknologioiden käyttöönoton kehittäminen. IT-suunnittelupäälliköksi on 22.1.2001 alkaen nimitetty KTM Matti Ollikainen, hänen vastuualueenaan on IT-sovelluskehitysprojektien tukeminen, ohjaaminen ja vetäminen. BuildForum

Johtoryhmän jäseniksi on nimitetty Kehitysjohtaja Jaakko Elovaara ja yhteyspäälliköiksi Kimmo Raita Helsingin toimipisteeseen, yhteyspäälliköksi Jarmo Manninen ja Internet-asiantuntijaksi Kimmo Siukola Jyväskylän toimipisteeseen.

Nordea/Merita

Ekonomi Timo Marttinen on nimitetty 1.4.2001 asiakasvastuulliseksi johtajaksi Hki-Senaatintorin konttoriin. Ekonomi Juhani Jäntti on nimitetty 1.4.2001 luottojohtajaksi Etelä-Helsingin alueelle. Yo-merkonomi Timo Marjamäki on nimitetty 1.4.2001 yritysasiakkaista vastaavaksi johtajaksi Lahden konttoriin. Oikeust. kand. Kari Lamberg (edel. sivu) on nimitetty 1.4.2001 luottojohtajaksi Päijät-Hämeen alueelle. Osastonjohtaja, fil. maist. Taina Mäkijärvi, Nordic Private Banking Suomi, on nimitetty 1.3.2001 yksikönjohtajaksi. Ekonomi Liisa Kanniainen (oik.) on nimitetty 26.2.2001 johtajaksi Elektronisiin palveluihin.

Nordea Finance Companies

Kauppat. maist. Juha Saaranen on nimitetty 1.4.2001 Nordean Puolan rahoitusyhtiön, BK Leasing S.A:n toimitusjohtajaksi.

Nordea Investment Management Oy

Valtiot. maist. Teppo Koivisto on nimitetty 22.1.2001 sijoitusjohtajaksi.

Datacasa Law Offices Oy

OTK Matti Kari on kutsuttu Partneriksi vastuualueenaan finanssijuridiikka ja aineettomat oikeudet. Hän on toiminut aikaisemmin lakimiehenä Datacasa Law Offices Oy:ssä. VT Vesa-Jaakko Rantala on nimitetty lakimieheksi (Legal Counsel). Hän on toiminut aikaisemminlakimiehenä Asianajotoimisto Heikki Haapaniemi Oy:ssä. Tanja Mikkonen on nimitetty lakimieheksi (Legal Counsel). Hän on työskennellyt aikaisemmin mm. Rahoitustarkastuksessa. Oik.yo

Hanna Pitkänen on aloittanut assistenttina (Legal Assistant).

Turun Sanomat

Immoitusmarkkinointiin on nimitetty 26.4.2001 myyntikonsultiksi Tuula Wiberg.

Hän on aikaisemmin toiminut myyntineuvottelijana Oy Eniro Finland Ab:ssa.

Siemens Osakeyhtiö

Konsernin henkilöstöpalveluissa rekrytointipäälliköksi on nimitetty Tuula Kaipia.

Oy Nordic Veneers Ltd

Vientipäälliköksi on nimitetty ekonomi Andreas

Bernards.

Keksintösäätiö

DI Kristiina Heiniemi-Pulkkinen on nimitetty keksintösäätiön innovaatioasiamieheksi toimipaikkanaan Teknillinen korkeakoulu. Hänen tehtävänään on korkeakoulussa syntyvien innovaatioiden tunnistaminen ja arviointi sekä keksintöjen teknillisen, tuotannolisen ja kaupallisen hyödyntämisen edistäminen. Merkonomi Suvi Virta on nimitetty Keksintösäätiön toimistosihteeriksi.

Keskuskauppakamari

Pääekonomistiksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty ekonomisti, VTM Jukka Kero, 36, 1.4.2001 alkaen.

Keron vastuualueeseen kuuluvat talouspolitiikka, tietojärjestelmät sekä talous- ja henkilöstöhallinto.

Tuoreimmat osastosta