200101306 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pedro Solbes pelkää euroalueenbudjettivajeiden paisuvan liikaa

Julkaistu: 30.10.2001 3:44

Kuudella euromaalla ei ole enää varaa turvautua automaattiseen elvytykseen

Euroopan komissio on erittäin hermostunut euroalueen maiden harjoittamasta löysästä budjettikurista.

Euroalue ei ole pysynyt vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteessa, jonka mukaan budjettitasapainon piti olla tänä vuonna joko ylijäämäinen tai nollassa. Saksa, Italia, Ranska ja Portugali kärsivät tuntuvasta budjettivajeesta, mikä vetää koko euroalueen budjettialijäämän prosenttiyksikön verran miinukselle tänä vuonna.

Komission alijäämäennuste perustuu liian optimistiseen talouskasvuodotukseen, mikä tekee tilanteesta vieläkin vakavamman. Nykyisellä kasvuvauhdilla esimerkiksi Saksan ja Italian budjettivaje paisuu tänä vuonna jo kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Rahakomissaari Pedro Solbes kehotti eilen jäsenmaita pysymään tiukasti yhdessä sovituissa talouspolitiikan linjoissa, jotta yksikään maa ei ajautuisi lähelle liiallisen alijäämän rajaa eli kolmea prosenttia.

– Vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteissa pysyminen on välttämätöntä Euroopan talous- ja rahaunionin sujuvalle toiminnalle. Se takaa pysymisen kolmen prosentin budjettivajekaton alapuolella ja antaa automaattisten vakauttajien toimia täydellisesti taloudellisessa taantumassa, muistutti Solbes.

Jos budjettivaje ylittää tai uhkaa ylittää kolme prosenttia bruttokansantuotteesta, komission täytyy aloittaa maata kohtaan kurinpitomenettely, jonka seuraukset ovat katastrofaaliset.

Velkaiselle maalle täytyisi asettaa Maastrichtin sopimuksen mukaan sakot, jotka nousevat puoleen prosenttiin bkt:stä.

Rahakomissaari Pedro Solbes moitti Saksaa, Italiaa, Ranskaa ja Portugalia viime vuosien kovan talouskasvun hyödyntämättä jättämisestä.

– Nyt näillä mailla on vähemmän tilaa ryhtyä vastatoimiin laskusuhdanteessa. Vuoden 2000 budjettitasapainon olisi pitänyt olla parempi, mutta jotkut hallitukset antoivat pois osan ennakoitua suuremman talouskasvun osingoista laskemalla veroja ja lisäämällä menoja, sanoi Solbes.

Kuusi maata joutuu estämään automaattisen elvytyksen

Taantuman riski kasvaa Solbesin mukana koko ajan, mutta vain harvoilla euroalueen mailla on mahdollisuus antaa automaattisten vakauttajien toimia. Kun talouskasvu hidastuu, verotulot pienenevät ja työttömyyskorvausmenot kasvavat, jolloin julkistalouden tasapaino heikkenee. Tämän pitäisi käynnistää automaattinen elvytys kansantaloudessa.

Ainoastaan kuudella euroalueen maalla on Solbesin mukaan varaa sallia julkisen alijäämän kasvu talouden elvyttämiseksi. Suomi kuuluu tähän joukkoon. Onhan maan budjettiylijäämä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen koko EU:n korkein.

Saksan, Portugalin, Italian ja Ranskan budjettivaje uhkaa ylittää kolme prosenttia bkt:sta, jos nämä eivät leikkaa menojaan tai nosta verotuloja.

– Italian, Belgian ja Kreikan julkinen velka on liian suuri, eivätkä maat kestäisi ainakaan täysimittaista automaattista vakautusta, sanoo Solbes.

Solbes ei osannut kuitenkaan määritellä, mitä osittainen vakautus tarkoittaa. Siitä on tarkoitus herättää keskustelu talous- ja rahakomiteassa. Komission ainoa lääke finanssikurin palautumiseen on nykyistä parempi koordinaatio jäsenmaiden välillä budjettikysymyksissä.

Koordinaatiota olisi tarvittu, kun jäsenmaat pohtivat polttoaineverojen laskemista öljynhinnan noustua.

Koordinaatiota olisi tarvittu myös, kun jäsenmaat keräsivät suuria voittoja kolmannen sukupolven matkapuhelinlisensseistä.

Tuoreimmat osastosta