200105522 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Itä-Suomi menettämässä 100 miljoonaa EU-rahaa

Julkaistu: 30.10.2001 5:32

Yritykset, yliopistot ja maaseutu kärsijöinä

Itä-Suomen maaseudun ja yritysten kehittämishankkeet ovat menettämässä 100 miljoonaa EU-rahaa, koska kunnat ovat panostaneet niukasti EU:n rakennerahastojen vastinerahaan.

Kokonaisuudessaan itäsuomalaisten kuntien rahoitusvaje on kasvamassa yli 100 miljoonaan markkaan ohjelmakaudella 2000–2006. Se voi johtaa vajeen kaksinkertaistumiseen, kun vastaava osuus EU:lta tulevasta rahoituksesta uhkaa jäädä saamatta.

Pohjois-Savon maakuntajohtaja Antti Mykkänen sanoo, ettei ongelmasta voi syyllistää kuntia. Mykkäsen mukaan ratkaisua on etsittävä valtion puoleen kääntyen. Hänen mukaansa kauppa- ja teollisuusministeriö on jo esittänyt kuntien vastinrahaosuuden pienentämistä kymmenen prosentin sijasta viiteen prosenttiin eli edellisen EU:n rakennerahastokauden tasolle.

– Itä-Suomen hidasta kehitystä kuvaa, että aluetalous on yhä supistunut. Se oli viime vuoden lopussa vain 73,4 prosenttia EU:n keskiarvosta. Ilman kansallisia erityistukia ei suhteellinen kurjistuminen hellitä. Samantapaisia huolestuttavia vastinrahaongelmia on ilmennyt myös yliopistoilla, kertoo Mykkänen.

Paineita pk-sektorilta

Ongelmaksi on osoittautunut myös tasa-arvoa edistävien ja syrjäytymistä torjuvien EU-hankkeiden vähäisyys. Niitä on tullut Itä-Suomessa vain noin puolet ESR:n rahoituskiintiöön nähden.

Lisäksi useiden maakuntien yhteishankkeita on syntynyt niukasti johtuen niitä kiusaavasta tukihakubyrokratiasta. Sitä ollaan lieventämässä niin, että hanketaho voi asioida tulevaisuudessa vain yhden rahoittajatahon kanssa yhdessä maakunnassa.

Paineita on noussut myös etenkin pk-yrittäjiltä ykkösohjelman painotusten tarkistamiseen siten, että EU-tukia suunnattaisiin nykyistäkin voimakkaammin yritysten kehittämisen ja työvoiman ammatillisten valmiuksien vahvistamiseen.

Muun muassa Pohjois-Savossa niihin kohdennetaan jo nyt 70 prosenttia EU-tuista, mutta määrä ei riitä valtavan hankeanomussuman vuoksi.

Tähän mennessä Itä-Suomessa on myönnetty seitsenvuotisen ohjelmakauden yhteensä 15,2 miljardin markan ykköstuista noin kuudennes.

Hankkeiden arvioidut vaikutukset kuten muun muassa uusien työpaikkojen syntyminen ovat selvästi tavoitevauhtia parempia.

Tuoreimmat osastosta