2001011803 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Analyytikoiden suosituksiaei kannattanut noudattaa

Julkaistu: 30.10.2001 5:39

Monet sijoittajat seuraavat silmä kovana analyytikoiden suosituksia. Voisi olettaa, että pörssiyrityksiä työkseen seuraavat ammattilaiset osaisivat poimia markkinoilta juuri ne tuottoisimmat sijoituskohteet.

Helsingin Sanomat julkaisee kerran viikossa analyytikoiden 26 osakkeelle antamat keskiarvosuositukset. Suositusten keskiarvot on laskettu tulosennusteita keräävän Ibesin tietojen perusteella. Suosituksia on viisi: osta, lisää, pidä, vähennä ja myy.

Viereisessä taulukossa on 19.6.2000 julkaistun listan perusteella koottu 13 osakkeen salkku, johon on valittu osakkeet, joille analyytikot antoivat osta tai lisää -suosituksia. Oletuksena on, että kaikkiin salkun osakkeisiin olisi sijoitettu samalla hetkellä kuhunkin yhtä paljon rahaa.

Osta-suosituksen sai vain yksi osake, Oko. Osake onkin tuottanut 14.6.2001 mennessä hyvin, varsinkin kun osingot lasketaan mukaan.

Kaikki muut tämän salkun osakkeista saivat lisää-suosituksen. Fortumin, KCI Konecranesin ja UPM-Kymmenen osakkeet ovat vuoden aikana nousseet.

Salkkuun valitut teknologiaosakkeet sen sijaan ovat tulleet ropisemalla alas. F-Secure ja JOT Automation ovat rojahtaneet noin 90 prosenttia kumpikin, Sonera yli 80 prosenttia.

Vuosi sitten teknologiahurmos oli jo haihtunut ja alan osakkeet valuneet huomattavasti alkuvuoden huippulukemien alapuolelle. Analyytikot eivät aavistaneet, kuinka kauan ja voimakkaana lasku jatkuu. Ilmeisesti suurin osa analyytikoista piti järkevänä ostaa osakkeita alennuksesta. Koko salkun arvo on pudonnut 12 kuukaudessa 27 prosenttia. Osakkeiden tuottolukuihin ei ole laskettu mukaan yhtiöiden maksamia osinkoja.

Vertailun vuoksi koottiin 13 osakkeen salkku niistä osakkeista, joille analyytikot antoivat pidä tai vähennä -suosituksia. Koska analyytikoilla on taipumus yllyttää sijoittajia ennemminkin ostamaan kuin myymään osakkeita, tulkitaan pidä-suositus yleensä varsin negatiiviseksi kannanotoksi osakkeen tulevaisuuden kurssikehitykseen.

Tästä ryhmästä vuosi sitten vähennä-suosituksen sai vain Raisio ja Stora Enso. Raisio onkin vuodessa tippunut reilusti, mutta Stora Enso on ollut tämän salkun parhaita papereita. Pohjolan kurssi on tarkastelujakson aikana pudonnut reilusti, mutta se johtuu yhtiön maksamasta reilusta osingosta. Osingot mukaan laskettuna Pohjolan pudotus olisi huomattavasti pienempi.

12 kuukauden aikana pidä-salkku on pudonnut vain 0,69 prosenttia. Analyytikoiden ohjeiden vastaisesti vuodeksi varansa sijoittanut olisi siis pärjännyt markkinoilla paremmin kuin analyytikoita totteleva sijoittaja.

Ennen kuin analyytikoita ryhtyy parjaamaan, täytyy muistaa, että suositukset elävät varsin nopeasti markkinoiden liikkeiden mukaan. Yleensä suosituksilla pyritään arvioimaan seuraavien 6-12 kuukauden kehitystä, mutta käytännössä suositus voi yhden yhtiön kohdalla vaihtua monta kertaa puolen vuoden aikana.

Tuoreimmat osastosta