20010691 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Uusi viestintämarkkinalaki hyödyttäisi pieniä sisällöntuottajia

Julkaistu: 29.10.2001 0:54

Laki tuo viestintäverkot saman lainsäädännön piiriin

Pienet ja keskisuuret sisällöntuottajat ja erilaiset palveluntarjoajat ovat hyötymässä eniten valmisteilla olevasta viestintämarkkinalaista.

Lain tarkoituksena on saattaa tele- ja televisioverkot saman katon alle. Tämä avaa uusia väyliä sisällöntuottajille, vaikka viestintämarkkinalaki ei näitä varsinaisesti koskekaan.

Tähän mennessä televerkkoja on säädelty varsin tarkasti, mutta samat säädökset eivät ole koskeneet televisioverkkoja. Toisaalta radio- ja tv-toiminta ovat olleet toimiluvan varaisia.

– Tämä avaa mahdollisuuksia pienille yhtiöille, jotka toimivat tele- ja televisiopuolella, toteaa neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriön viestintämarkkinaosastolta.

Mobiiliviihdepalveluihin keskittyneen Small Planetin toimitusjohtaja Rami Ryhänen näkee kehityksen yhtiönsä kannalta myönteisenä.

– Aiomme laajentaa toimintaamme, vaikka emme langattomuudesta poistu. Olemme jo kokeilleet tv-puolta jossain määrin esimerkiksi tv-chattien kaltaisissa palveluissa, Ryhänen toteaa.

Myös Jippiin lakiasioiden johtaja Jukka-Pekka Joensuu uskoo, että viestintämarkkinalaki laajentaa toteutuessaan sisällöntuottajien toimintaa. Joensuun mukaan sisällöntuottajien soveltamisala laajenesi ja pienet saisivat aivan uusia mahdollisuuksia.

Soveltamisalalaajenisi

Ohjelmajohtaja Ismo Silvo Yleisradiosta uskoo, että viestintämarkkinalaki laajentaisi kaupallisen digitaalisen radio- ja tv-toiminnan kenttää televisiotoiminnan ulkopuolelle.

– En usko, että näistä tulee teleoperaattoreita, mutta laki antaa selvästi laajemman toimintakentän ja tuo kasvumahdollisuuksia, Silvo toteaa.

Johtava konsultti Esa Blomberg konsulttiyhtiö Accenturesta uskoo, että viestintäverkkojen saattaminen saman lain alaisuuteen voi myös osaltaan helpottaa yritysjärjestelyitä. Maailmalla on jo nähty tele- ja televisioyhtiöiden fuusioita.

Digitan roolivielä auki

Viestintämarkkinalaki lisää telemarkkinalakiin teleyritysten lisäksi muiden viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden tarjoajat. Näitä ovat esimerkiksi digitaalisten televisioverkkojen haltijat sekä internet-yhteyksiä tarjoavat operaattorit.

Viestintämarkkinalaki sulkee ulkopuolelle analogisen television sekä varsinaisen sisällön.

Televisio- ja radio-ohjelmien tarjoamiseen digitaalisessa verkossa tarvittaisiin jatkossa sekä verkkopalvelun tarjontaa koskeva toimilupa että ohjelmatoimilupa. Näistä ensimmäinen kuuluu viestintämarkkinalain alaisuuteen.

Mielenkiintoiseksi lain suunnittelussa nousee Digitan rooli. Lakiin on tällä hetkellä suunnitteilla kohta, jonka mukaan verkkopalvelun tarjoajalla olisi velvollisuus tarjota verkkoaan kohtuuhintaan myös muiden käytettäväksi.

Mikäli Digita laitetaan tasavertaiseen asemaan muiden viestintäverkkojen kanssa, tämä velvollisuus koskisi myös sitä.

– Viestintämarkkinalaki avaisi Digitan verkot muille kuin televisioyhtiöille ja toisi sille uusia mahdollisuuksia datapalvelupuolella, Silvo sanoo.

Digitan toimitusjohtaja Pauli Heikkilä myöntää, että Digita on kiinnostunut mahdollisista yhteistyökumppaneista, jotka avautuisivat uuden lain ansiosta.

– Digitan verkkoa on voinut käyttää vain tiettyihin tarkoituksiin. Jos laki muuttuu, se on etu niille, jotka näkevät uusia palvelukonsepteja.

Tuoreimmat osastosta