200106920 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vuodenvaihteenrahasiirrot – veronkiertoavaiko ei?

Julkaistu: 28.10.2001 17:13

Verottaja on tarttunut sijoittajien rahastosiirtoihin, joilla rahaa on siirretty viime vuoden lopussa lyhyen koron rahastoista pankkitileille. Takaisin korkorahastoihin varat on siirretty vuoden alussa. Korkorahastot ovat 70-prosenttisesti varallisuusveron alaista omaisuutta, käyttötileistä veroa ei makseta.

Verottaja epäilee, että menettelyllä on pyritty välttämään varallisuusveroa. Veroa on maksettava 0,9 prosenttia 1,1 miljoonan markan ylittävästä varallisuudesta. Kyselyitä vekslaajille on lähtenyt pääkaupunkiseudun verotoimistoista. Varatuomari Petri Manninen verokonsulttiyhtiö Stonetaxista kertoo, ettei verottaja ole aiheetta asialla.

– Vuoden vaihteen rahasiirrossa on kyseessä klassinen edestakainen toimenpide, josta on olemassa oikeuskäytäntöä. Veronkiertoon viittaavia seikkoja on useita. Todennäköisesti kyseessä on ollut nopea transaktio, johon ei ole ollut olemassa verotuksesta riippumatonta syytä. Toimenpide on saatettu toistaa myös useana vuodenvaihteena, Manninen luettelee.

Verotuksen kumoavia seikkoja löytyy niitäkin.

– Mikäli sijoittaja pystyy osoittamaan toimilleen taloudellisesti perusteltavan syyn, menettelyä ei voi tulkita veronkierroksi. Ratkaiseva on myös se aika, kuinka kauan varat ovat olleet lähdeverollisella tilillä. Tarkasteltava on sitäkin, onko siirtoja korkorahastoista tileille ja takaisin tehty myös muulloin kuin vuodenvaihteessa. Jos varat eivät ole menneet vuodenvaihteen jälkeen samaan tai samanlaiseen korkorahastoon, veronkierrolle ei liene perusteita.

Kyseistä veronkiertokysymystä on Mannisen mukaan arvioitava kokonaisuutena, jossa sekä puoltavat että kieltävät seikat on otettava huomioon.

Kaikilla ei tosin ole samaa painoarvoa. Erityisen raskauttava seikka on edestakainen siirto muutaman päivän aikana.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti varallisuusverokysymys tuskin etenee, sillä valituslupa on tämänkaltaisissa jutuissa yleensä tiukassa.

Tuoreimmat osastosta