2001011145 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yrityksen käypä arvo unohtuuperintö- ja lahjaverotuksessa

Julkaistu: 30.10.2001 6:07

Osakeyhtiön elinkaaressa sukupolvenvaihdos muodostaa aina kriittisen vaiheen, kun yrityksen omistaja luopuu elämäntyöstään ja jatkaja tulee tilalle ja ottaa vastuun yrityksestä. Sukupolvenvaihdoksessa verotuksella on keskeinen sija. Suomalaisessa käytännössä sukupolvenvaihdoksessa luovutettavat osakkeet arvostetaan varallisuusverotuksessa noudatettavien perusteiden mukaan eikä käypään arvoon.

Tampereen yliopistossa osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotuksesta väittelevä Juha Lindgren puuttuu sukupolvenvaihdoksen verotuksen epäkohtiin. Lindgrenin mielestä perintö- ja lahjaverotuksessa arvostamiskäytäntö tulisi olla yhdenmukaisempi.

– Nyt se ei ole näin. Perintö- ja lahjavero tulisi säätää suoraan varallisuusverotusarvon tai siitä huomioon otettavan suhteellisen osan perusteella, Lindgren esittää.

– Kun Ruotsissa luotiin säännöstö perintö- ja lahjaverotukselle 70-luvun alussa, Suomi seurasi perässä. Euroopan Yhteisöt antoi vuonna 1994 suosituksen verohuojennuksen tarkistamiseksi.

Veroa pienistäkinluovutuksista

Lindgrenin mukaan Suomessa perintö- ja lahjaveroa joudutaan maksamaan varsin vähäisistäkin luovutuksista. Huojennuksen laskentaa koskevat epäkohdat ovat juridisia.

– Huojennuksen suuruuteen en ota kantaa, vaan se on poliittisen päätöksenteon tehtävä.

Nyt osakeyhtiön sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa osakkaiden kertaluovutuksena tai vaiheittain eri vaihtoehtojen yhdistelmänä. Väitöskirjassa tarkastellaan perheyhtiön osakkeiden luovutuksen verotusta ja sitä koskevia huojennuksia kaupan, lahjan, perinnön ja testamentin osalta.

Lisäksi osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen toteutukseen voivat tutkimuksen mukaan liittyä osakepääoman korottaminen, omien osakkeiden hankkiminen sekä jakautuminen.

Tuoreimmat osastosta