200109171 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yhtiöiden fuusio voi muuttaa rahastoja

Julkaistu: 30.10.2001 6:25

Finanssitavaratalojen synty vaikuttaa myös rahastojen tulevaan toimintaan. Fuusioiden ja muiden muutosten takia rahastoja on Suomessa sekä yhdistetty että lakkautettu ja niiden sijoituspolitiikkoja on muutettu. Kaikissa muutoksissa sijoittajan rahat säilyvät tallessa, mutta joskus verotus voi yllättää. Toistaiseksi muutokset ovat kohdistuneet vain melko harvoihin ja pieniin rahastoihin. Ne ovat myös onnistuneet ilman suuria nurinoita.

Rahoitustarkastus edellyttää, että rahaston muutoksessa sijoittajalle kerrotaan muutoksen perustelut ja mahdolliset veroseuraamukset ja kulut. Käytännössä varojen siirto rahastosta toiseen on voitu muutostilanteissa tehdä ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota, mutta laki ei kuluttomuutta edellytä.

– Jos sijoittaja on valinnut rahaston, on tärkeää, että se ei muutu aivan toisenlaiseksi. Olemmekin todenneet rahastoyhtiöille, että rahoitustarkastus ei pidä radikaaleista sääntömuutoksista, Ratan markkinavalvoja Jarkko Syyrilä sanoo.

Sijoittajan kannalta harmittomimpia muutoksia ovat rahaston nimenmuutokset. Esimerkiksi KOPin ja SYPin rahastoyhtiöiden rahastojen toiminta säilyi pankkien ja rahastoyhtiöiden fuusiossa ennallaan, mutta vanhojen rahastojen nimet ovat muuttuneet moneen kertaan. Sijoittajan kannalta on miltei yhtä harmitonta, että kaksi samanlaista rahastoa yhdistetään. Rata valvoo, että omistajat ovat yhdistämisessä yhdenvertaisessa asemassa ja käytännössä yhdistettävien rahastojen sijoitussalkut yhdenmukaistetaan jo ennen yhdistämistä.

Sijoittaja voi joutua myymään rahasto-osuutensa, jos rahaston toiminta lakkaa tai sen sijoituspolitiikka muuttuu niin paljon, että rahasto ei enää sovi sijoittajan omaan salkkuun.

Tällaisessa tapauksessa sijoittaja joutuu maksamaan veron mahdollisesta luovutusvoitosta, vaikka hän jatkaisikin sijoitusta samalla idealla toisessa vastaavassa rahastossa.

Rahastojen sääntöjen muutokset vahvistetaan rahoitustarkastuksessa, mutta sijoituspolitiikkaa voidaan usein kuitenkin muuttaa merkittävästi myös ilman sääntöjen muutosta.

Yksi viime vuosien tunnetuimpia sijoituspolitiikkaan tehtyjä muutoksia on ollut Conventum Osake -rahaston sijoituspolitiikan muuttaminen tavallisesta osakerahastosta ns. arvo-osakerahastoksi. Samalla rahaston nimeksi tuli Conventum Finland Value.

Rahaston säännöissä muutos näkyy kuitenkin vain nimessä, joten muutos olisi voitu tehdä myös huomiota herättämättä. Conventum kuitenkin kertoi muutoksesta asiakkailleen ja tarjosi mahdollisuutta vaihtaa toiseen rahastoon ilman kuluja.

Suomen suurimman rahastoyhtiön Nordea Rahastoyhtiön suojissa on entisiä KOPin, SYPin, Investan ja Trevisen rahastoja. Rahastojen fuusiot ja hallinnan siirrot rajan yli eivät ole mahdollisia, joten Meritan muuttuminen pohjoismaisen Nordean osaksi ei välttämättä vaikuta Suomessa tarjottaviin rahastoihin. Käytännössä konsernissa on kuitenkin kehitetty yhteisiä rahastoja ja salkunhoidossa tehdään yhteistyötä.

Trevisen yhdistyminen Nordeaan vaikuttaa käytännössä Trevisen rahastoihin monin tavoin. Muutamia pieniä alle viidenkymmenen sijoittajan rahastoja on jopa lakkautettu. Lisäksi Trevise Euroland osakerahastossa tehdään sijoituspolitiikan muutos. Nordea Eurooppa plus nimellä jatkavan rahaston sijoitustoiminta laajenee Euroalueelta koko Eurooppaan, lisäksi rahaston sijoitustoiminta perustuu jatkossa osakekohtaiseen valintaan (stock picking) eikä esimerkiksi toimiala- tai indeksilähtöiseen valintaan. Muutoksen aiheutti se, että Nordealla oli jo vanhastaan Euroland-rahasto.

– Vain kaksi asiakasta on kommentoinut muutoksia kriittisesti, koska heillä Trevise-merkinnät olivat tuoreita. Varsinaisia ongelmia ei ole kuitenkaan ollut, Nordea Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Jari Sundström sanoo.

Leonian ja Sammon fuusiossa ei rahastoja muutettu. Mandatumin tullessa mukaan rahastojen määrä nousee jo 53:een, ja kaikkien rahastojen säännöt päivitetään. Sampo Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Kimmo Laaksosen mukaan perusrahastoissa olevia päällekkäisyyksiä puretaan tämän vuoden aikana noin viidellä yhdistämisellä ja muutamassa rahastossa tehdään pieniä muutoksia myös sijoituspolitiikassa.

Jatkossa sijoittajien perussijoitustarpeisiin tarjotaan Sampo-nimisiä rahastoja. Mandatum-nimeä käytetään pienille ja erikoisille markkinoille suunnatuissa rahastoissa.

Tuoreimmat osastosta