200109766 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Japanin pääomavirta tyrehtynyt?

Julkaistu: 22.11.2001 15:51

Japanin tilikauden vaihtuminen huhtikuun alussa on perinteisesti kasvattanut japanilaisten ulkomaisia sijoituksia huhtikuussa ja lokakuussa sijoittajien lisätessä ulkomaisia sijoituksiaan kirjanpitojakson vaihduttua.

Maaliskuussa 1998 päättyneen tilivuoden aikana Japani vei arvopaperisijoituksia 4 100 miljardin jenin arvosta, mutta seuraavan tilikauden aikana pääomatase oli negatiivinen kansainvälisten markkinoiden ja Japanin kotimaan talouden epävarman tilan vuoksi. Poikkeuksen muodosti vuoden 1998 viimeinen neljännes jonka aikana japanilaissijoittajat valmistautuivat euron tuloon ostamalla euroalueen obligaatioita. Japani vei tuolloin pääomaa noin 4 500 miljardia jeniä. Japanilaisraha oli osasyy euron korkeaan lähtöarvoon: elokuun 1998 lopussa 1,8 Saksan markkaa maksanut dollari maksoi vuoden vaihteessa enää 1,64 mikä nosti euron aloitusarvon 1,16 dollariin.

Vaikka japanilaisen pääoman viime tilinpäätöksen jälkeisistä liikkeistä ei ole vielä saatavissa tietoja antaa valuuttojen ja arvopapereiden kurssikehitys osviittaa pääomien liikkeistä. Japanilaissijoittajien ulkomaiset sijoitukset ovat perinteisesti suuntautuneet pääosaltaan Yhdysvaltojen valtionobligaatioihin niiden helpon saatavuuden vuoksi. Euroalueen arvopaperit ovat vuoden 1998 obligaatiorynnistystä lukuun ottamatta, ollut toissijainen kohde. Pääomavirta Japanista Eurooppaan on suuntautunut pääasiallisesti yritysten tuotannollisiin investointeihin arvopapereiden sijasta.

Japanin tilikauden alun jälkeen Tokion Nikkei-indeksi on vahvistunut 9 prosenttia, euroalueen suurimmat yritykset käsittävä BE 500 kahdeksan prosenttia ja Yhdysvaltojen S&P 500 13 prosenttia. Euron ja dollarin suhde on säilynyt vakaana mutta jeni vahvistunut kolmisen prosenttia. Yhdysvaltojen 10 vuoden viitelainan arvo on laskenut suunnilleen saman verran.

Jenin ja Tokion osakemarkkinoiden vahvistuminen perinteisen pääomanvientisesongin aikana saattaa olla merkki japanilaisen pääoman jäämisestä kotiin joko talouden toipumisodotusten tai kasvaneiden valuuttakurssiriskien vuoksi. Euron vakaus Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden euroaluetta nopeamman kehityksen aikana taas viittaisi europääoman ulosvirtauksen hidastumiseen ja USA:n osakemarkkinoiden nousseen obligaatiomarkkinoiden kustannuksella. Obligaatioihin sijoitettu pääoma on reagoinut keskuspankin koronalennuksien kasvattamaan inflaatioriskiin ja siirtynyt parempaa nimellistuottoa tarjoaviin kohteisiin.

Inflaation kiihtyessä yritysten liikevaihdon, tuloksen ja osakkeen nimellisarvo kohoavat mutta pitkien korkosijoitusten arvo laskee. Inflaation kiihtyminen eurooppalaisen ja japanilaisen pääoman tarjonnan vähenemisen kanssa on uusi naula dollarin arvon arkkuun. Vaihtotaseen jatkuvalla vajeella on valuuttakurssiin sama vaikutus kuin painovoimalla kuilun reunan ylittäneeseen kojoottiin.

Tuoreimmat osastosta