200105319 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Joka toinen yritys lisää markkinatutkimusta

Julkaistu: 7.10.2001 6:26

Mainontaan käytettyjen miljoonien tuottama hyöty on otettu yrityksissä erityistarkkailuun. Mainonnan seurantatutkimuksesta on tullut yritysten selvästi eniten käyttämä markkinatutkimuksen muoto, ilmenee eilen julkistetusta Mainostajien liiton tämän vuoden tutkimusbarometrista.

Viime vuonna peräti 83 prosenttia yrityksistä analysoi mainontansa onnistumista seurantatutkimuksin. Tuore barometri kertoo yritysten aikovan edelleen laajasti lisätä seurantatutkimusten tekemistä tai teettämistä.

Useimmiten tutkimuksen tekijänä on suomalainen markkinatutkimusyritys, mutta vajaa puolet yrityksistä käytti viime vuonna myös ulkomaisten tutkimuslaitosten palveluja ja reilu kolmannes yrityksensä omaa tutkimusosastoa. Eniten yritykset aikovat tänä vuonna lisätä tutkimusten ostoa ulkomailta.

Toiseksi eniten yritykset tutkivat asiakastyytyväisyyttä ja arvioita palvelujen laadusta. Lisäksi useampi kuin joka toinen yritys selvitti viime vuonna työtyytyväisyyttä, teetti mainonnalleen ennakkotutkimuksia ja kartoitti tuotteittensa tuotekuvaa tai yrityksensä ulkoista yrityskuvaa.

Mainostajien liiton kyselyyn vastasi 117 jäsenyritystä, joiden yhteenlasketut mainosbudjetit ovat noin 1,6 miljardia markkaa ja markkinatutkimusbudjetit yhteensä 48 miljoonaa markkaa.

Tuoreimmat osastosta