2001012436 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vauhtia työlupien käsittelyyn

Julkaistu: 7.10.2001 5:25

Työvoimahallinnossa on meneillään uudistus, jonka tavoitteena on nopeuttaa ulkomaisen työvoiman työlupien saamista, mutta ruuhkat käsittelyssä eivät ole helpottaneet. Tehostamistoimenpiteistä huolimatta käsittelyaikoja ei ole saatu lyhenemään, koska työlupahakemusten määrä on kasvanut rajusti.

Esimerkiksi Helsingissä alkuvuosi on ollut entistä kiireisempi, koska kasvanutta työlupahakemusmäärää käsittelemään ei ole palkattu lisää työvoimaa. Työnantajapuolella työlupamenettelyn uudistamiseen suhtaudutaan kuitenkin varovaisen myönteisesti. TT:n työvoimapoliittisen asiamiehen Pekka Castrénin mukaan tähän asti työlupa-asioita ovat leimanneet hitaus, epäyhtenäisyys ja väärät käsitykset siitä, että lupamenettelyn tarkoitus on estää ulkomaalaisten pääsy korkean työttömyyden vaivaamaan Suomeen.

Vaikka toisaalta on ymmärrettävää, että viranomaiset ovat työttömyyden takia varovaisia työlupien myöntämisessä, se ei ole välttämättä kaikilta osin viisasta eikä edes välttämätöntä. Esimerkiksi kaikkiin erityisosaamista vaativiin tehtäviin ei löydy riittävästi kotimaista työvoimaa.

Työlupa-asioiden hallinnonuudistus onkin erittäin tervetullut, mutta se ei auta yhtään, jos lupien käsittelyajat eivät lyhene työvoimatoimistojen työntekijäpulan takia.

Tuoreimmat osastosta