2001010900 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kunnat vaativat valtiolta veroremonttia ja lisää rahaa

Julkaistu: 7.10.2001 5:30

Kunnat aikovat tehostaa toimintaansa mutta eivät halua vähentää väkeä

Ari Kapanen, Tapio Kivistö Kunnat vaativat valtiolta toimia heikentyneen taloustilanteensa korjaamiseksi. Iso osa kunnista aikoo karsia menojaan ja tehostaa toimiaan. Jotkut kunnat kaavailevat myös lomautuksia ja irtisanomisia. Tiedot ilmenevät Taloussanomien ja Nelosen Talousuutisten selvityksestä.

Selvitykseen vastasi 205 kuntaa, joista valtaosa ilmoitti kärsivänsä heikentyneestä taloudesta.

Kunnissa on ongelmien korjaamiseksi odotettavissa merkittäviä vyönkiristyksiä. Kyselyyn vastanneista kunnista yli kolmannes ilmoittaa kattavansa talouden alijäämiä toimintoja tehostamalla tai menoja karsimalla. Neljännes kunnista aikoo puolestaan nostaa kunnallisveroa.

Sen sijaan kunnat pyrkivät välttämään työntekijöiden vähentämistä. Lomauttaa aikoo vain viisi prosenttia ja irtisanoa seitsemän prosenttia kunnista.

Kunnissa, joissa talous on parantunut, resursseja aiotaan pääasiassa säästää pahojen aikojen varalle.

Kunnat vaativat valtiota apuun

Vaikka kunnat aikovat edelleen tehostaa toimintaansa, ne odottavat valtiolta tukea kuntatalouden korjaamiseen.

Suomen Kuntaliiton johtajan Martti Kallion mukaan kyse ei ole tilapäisestä ilmiöstä vaan monen vuoden kuluessa tapahtuneesta kehityksestä.

Kuntien mukaan talouden ahdinko johtuu ennen kaikkea valtionosuuksien roimista leikkauksista ja kuntien lakisääteisten tehtävien lisääntymisestä.

Kaksi kolmasosaa kunnista vaatiikin valtionosuuksien lisäämistä. Samalla kunnat vaativat myös lakisääteisten tehtävien vähentämistä tai ainakin rajaamista nykytasolle.

Kunnille on tullut esimerkiksi velvollisuus järjestää esiopetus, ja ne joutuvat ottamaan osaa opettajien eläkemaksuihin.

Veropohja on ohentunut

Kuntien taloutta on nakertanut voimakkaasti myös verotulojen vähentyminen verokäytäntöjen muutosten ja muuttoliikkeen vuoksi. Verotulojen heikkeneminen johtuu myös yhteisöveron jakoperusteiden muutoksesta.

Neljännes kunnista vaatiikin verojärjestelmän muutosta esimerkiksi niin, että verotulojen tasausjärjestelmää korjattaisiin. Muun muassa näitä asioita pohtii parhaillaan maan hallitus kuntatalouden selvitysmiehen Jukka Pekkarisen tuoreen raportin pohjalta.

Palvelujen kilpailu lähdössä käyntiin

Kunnat pyrkivät hakemaan tehokkuutta talouteensa myös palvelutuotantonsa kilpailuttamisella. Kyselyyn vastanneista kunnista vähän yli puolet harkitsee kilpailun avaamista. Osa pienistä kunnista tosin valittaa, että kilpailua on vaikea järjestää, koska palvelujen tuottajia ei löydy.

34 prosenttia kunnista on lisäämässä kilpailuttamista sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä 31 prosenttia kiinteistöjen hoidossa. Energiantuotantoaan aikoo avata 14 prosenttia kunnista.

Puolet kunnista ilmoittaa aloittaneensa kilpailuttamisen rakentamisessa ja neljännes kiinteistöjen hoidossa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisen on aloittanut samoin neljännes kunnista.

Vain kolmannes kunnista on sitä mieltä, että palvelujen kilpailutus on olennainen keino parantaa huonontunutta taloustilannetta.

Taloustilanteen parantamiseksi yhdistymistä toisen kunnan kanssa harkitsee vain kolme prosenttia kunnista. Sen sijaan peräti 75 prosenttia kunnista harkitsee joidenkin toimintojen yhdistämistä toisen kunnan kanssa. Yhdistyminen koskisi esimerkiksi terveydenhuoltoa sekä palo- ja pelastustointa.

Taloussanomien ja Nelosen Talousuutisten kyselyyn tuli 205 vastausta, eli siihen osallistui 46 prosenttia Suomen kunnista. Kysely lähetettiin faksilla huhtikuussa kaikille Suomen kunnille.

Taloussanomien ja Nelosen Talousuutisten kuntakyselyn toinen osa julkaistaan tällä viikolla Taloussanomissa.

Tuoreimmat osastosta