Vienti hyytymässä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

TT: Teollisuus ei tarjoa pikaista helpotusta

Julkaistu: 8.11.2001 11:36

Teollisuus ja Työnantajien lokakuussa tekemän neljännesvuosibarometrin mukaan teollisuuden ja rakentamisen näkymät ovat yhä heikkenevät, eikä pikaista toipumista ole näköpiirissä. Tuotanto- ja vientiodotukset ovat yhtä vaisut kuin kesällä.

TT:n mukaan teknologialähtöinen vientitaantuma on nyt leviämässä myös investointitavaroita tuottavaan teollisuuteen. Sen näkymät ovat heikentyneet selvästi syksyn aikana. Kapasiteettia on runsaasti vapaana ja investointeja lykätään.

Teollisuuden ja rakentamisen työllisyys heikkenee ensi talven aikana. Tuotantokustannusten arvioidaan yhä alenevan ja myyntihintojen laskevan teollisuudessa.

Teollisuuden suhdanteet olivat odotettuakin pehmeämmät heinä-syyskuussa. Myös rakennusalan suhdanteet olivat odotettua vaisummat. Uusia tilauksia saatiin niukasti, työvoiman määrä väheni, kannattavuus heikkeni ja investointeja tehtiin edellisvuotista ja suunniteltua vähemmän.

Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -20, kun se oli heinäkuussa -25. Paranemista odotti yhdeksän prosenttia vastaajista ja heikkenemistä 29 prosenttia vastaajista. 62 prosenttia arveli suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennallaan. Rakennusteollisuudessa suhdannenäkymien saldoluku oli -46.

Tilauskanta heikkeni

Vientikysyntä säilyi heikkona heinä-syyskuussa. Uusien tilausten määrä aleni ja tilauksia oli yhteensä tavanomaista vähemmän. Teollisuuden nykyiset tilaukset turvaisivat tuotannon jatkumisen vajaan kolmen kuukauden ajan.

Myös rakennusteollisuudessa uusia tilauksia saatiin niukasti, ja kokonaistilauskanta oli tavanomaista pienempi. Rakennusyritysten tilauskanta turvasi rakentamisen jatkumisen vajaan seitsemän kuukauden ajan.

Loppuvuonna tilausten saannin ei odoteta juuri piristyvän nykyisestä. Odotukset ovat samankaltaiset kuin kolme kuukautta sitten heinäkuussa.

Tuotanto kasvoi joillakin aloilla

Teollisuuden tuotanto supistui kausitasoitettujen lukujen mukaan heinä-syyskuussa verrattuna huhti-kesäkuuhun. Tuotanto supistui, vaikka yritykset odottivat sen kasvavan.

Kasvu jatkui kuitenkin mm. elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa ja teva-teollisuudessa. Tuotanto supistui mm. metallien jalostuksessa ja metsäteollisuudessa.

Kuluvan vuoden viimeiselle vuosineljännekselle tuotanto-odotukset ovat samankaltaiset kuin kuluneelle neljännekselle: odotetaan pientä kasvua. Ensi vuoden alussa tuotannon odotetaan kuitenkin supistuvan.

Vienti heikentyi

Teollisuustuotannon voimakas kasvu on perustunut viimeisen parin vuoden aikana viennin kasvuun. Jo ensimmäisellä neljänneksellä päämarkkinoiden vientikysynnän kasvu taittui. Toisella neljänneksellä eli huhti-kesäkuussa vienti alkoi supistua ja supistuminen jatkui alkusyksylläkin. Yritykset ovat arvioineet viennin kehityksen selvästi yläkanttiin.

Viennin määrä supistui edellisneljännekseen verrattuna mm. elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä kokonaisuudessaan metsäteollisuudessa.

Kuluvan vuoden viimeiselle vuosineljännekselle yritysten vientiodotukset ovat samankaltaiset kuin kuluneelle neljännekselle: odotetaan pientä kasvua.