2001010856 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yhtiöveron hyvitys estää kaksinkertaisen verotuksen

Julkaistu: 7.10.2001 4:04

Osinko on osakeyhtiön voiton jakamista. Voitosta yhtiötä verotetaan kiinteän veroprosentin mukaan, osingonsaajaa oman veroasteensa mukaan. Ilman osingonsaajan verotuksen lieventämistä tai poistamista tilanne johtaisi käytännössä kaksinkertaiseen verotukseen. Samaisesta tulosta maksaisivat veroa sekä osingon jakava yhtiö että osingonsaaja. Tuplaverotus poistetaan Suomessa yhtiöveron hyvitysjärjestelmällä.

Yhtiöveron hyvitys ei tarkoita osinkotulojen verottomuutta, vaikka laskumenetelmä siltä näyttääkin. Pörssiyhtiön osinkoon lisätyllä yhtiöverolla ja sen verottamisella päädytään tulokseen plus miinus nolla. Sadan euron osingosta käteen jää sata euroa.

Muiden kuin pörssiyhtiöiden jakamat osingot jaetaan osingonsaajan verotuksessa pääoma- ja ansiotuloihin. Jako tehdään yrityksen nettovarallisuuden pohjalta periaatteella mitä varakkaampi yhtiö, sitä suurempi pääomatulo. Aloittavilla yhtiöillä ei useinkaan ole varallisuutta, joten osinko tulee suurimmaksi osin ansiotulona verotettavaksi. Ansiotulona verotettavan osingon määrä lasketaan yhteen muiden ansiotulojen kanssa ja verotetaan progressiivisesti. Myös ansiotulo-osingosta saa yhtiöveron hyvityksen.

Yhtiöveron hyvityksen saavat ainoastaan suomalaiset henkilöt tai yhtiöt. Lisäksi edellytetään, että osingon maksaja on kotimainen osakeyhtiö. Myös osuuskunnan osuuspääomalle maksetulle osuuspääoman korolle lasketaan yhtiöveron hyvitys. Alueellinen rajaus tarkoittaa sitä, ettei suomalainen saa yhtiöveron hyvitystä esimerkiksi ruotsalaisen osakeyhtiön maksamaan osinkoon. Vastaava kohtalo on ruotsalaisen Suomesta maksetulla osingolla. Seurauksena on kaksinkertainen verotus.

Ulkomaisia yhtiöitä piileskelee myös Suomen pörssissä, joten hyvityksen puuttuminen voi tulla sijoittajalle täytenä yllätyksenä. Tarkkana saa olla, sillä esimerkiksi ruotsalaisen Nordic Baltic Holdingin ja tanskalaisen Daniscon tarjoamat osingot jäävät vaille verohuojennusta.

Ulkomailta saadun osingon verotukseen vaikuttaa monessa tapauksessa kansainvälinen verosopimus. Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan osingon maksaneen yrityksen kotivaltio verottaa tulosta 15 prosenttia. Siten ruotsalaisesta osingosta jää hyvitysmenetelmän perusteella Suomelle verotettavaksi 14 prosenttia. Jollei verosopimusta osingon maksajan lähdevaltion kanssa ole, Suomi säilyttää yleisesti verovelvolliseen kansalaiseensa täyden verotusoikeuden.

Sijoittajan on ilmoitettava veroilmoituksessaan kaikki osinkotulot. Myös ulkomaille maksetuista lähdeveroista on syytä esittää tositteet. Myyntivoittoverotuksessa ei yleensä ole merkitystä sillä, myykö täällä asuva sijoittaja kotimaisia vai ulkomaisia osakkeita.

Tuoreimmat osastosta