Kehityshanke poiki - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Lahteen uusi nanoteknologiayritys

Julkaistu: 10.4.2001 16:48

Nanoscale Oy hyödyntää Suomessa kehitettyä ALCVD -nanopinnoitustekniikkaa. Uuden yhtiön taustalla on suomalaisen IT-bisneksen tunnettuja nimiä.

Lahteen on perustettu uusi nanoteknologian alan yritys, Nanoscale Oy. Yhtiön toiminta sai alkunsa teknologiakeskus Neopoli Oy:n tuotekehityslaboratorio Neolabin toiminnasta.

Neolab on Päijät-Hämeen osaamiskeskusohjelmassa toteutettu kehityshanke, joka aloitettiin vuonna 1998 Lahden kaupungin ja Hämeen TE-keskuksen tuella. Lisäksi sen toimintaa ovat tukeneet alusta asti lahtelaiset yritykset Elmont Oy ja Teknoware Oy.

Neolabissa on sovellettu Suomessa tohtori Tuomo Suntolan johdolla kehitettyä ALE (Atomic Layer Epitaxy) eli ALCVDä (Atomic Layer Chemical Vapour Deposition) -menetelmää uusiin teollisiin käyttökohteisiin.

Toimitusjohtajaksi Klaus Damstén

Nanoscale Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu Klaus Damstén Microdata Oy:stä ja hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Kokko Neopoli Oy:stä.

Nanoscale Oy:n perustajajäsenet ovat Neopoli Oy, Elmont Oy, Teknoware Oy:n kehitysyhtiö Innoware Oy, Microdata Oy sekä Neopoli Oy:n tuotekehityslaboratorio Neolabin henkilökunta.

Nanoscale Oy:n toimialana on ohutpinnoitusosaaminen ja sen hyödyntäminen. Yhtiö soveltaa tuotteisiinsa ALE-menetelmän vahvuusalueita, joita ovat ohutpinnoitteen hallittu paksuus, pinnanmuotoja noudatteleva kasvu, tiiviys ja tiheys, monikerrosrakenteiden prosessointimahdollisuus sekä tarkka pinnoitteiden seostusmahdollisuus.

Nanoscale Oy:n asiakaskunnassa on yrityksiä ja instituutioita, jotka tarvitsevat nanomittakaavan ohutpinnoitteita ja rakenteita. Nanoscale Oy:n potentiaalisia asiakkaita löytyy muun muassa elektroniikkateollisuudesta, optiikkateollisuudesta, lääketieteestä, prosessiteollisuudesta sekä metalli- ja koneenrakennusteollisuudesta.

Ohutkalvoteknologia yhtenä nanoteknologian osana nähdään mahdollisuutena kehittää perinteisen teollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä luoda aivan uusia tuotteita.

Tuoreimmat osastosta