200106777 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Nanokone kuljettaa lääkkeitä suonissa

Julkaistu: 7.10.2001 2:53

Nanoteknologia hämärtää lääketieteen ja elektroniikan rajoja

Pikkuriikkisiä muistiyksiköitä, sähkökatkaisimen tavoin toimivia molekyylejä ja älykkäitä lääkkeiden täsmäkuljettimia. Kaikkea tätä risteilee tulevaisuudessa ihmisen verisuonissa, kunhan nanoteknologian sovellukset kehittyvät tarpeeksi pitkälle orgaanisen kemian alueella.

Nanoteknologia on hämärtämässä perinteiset tieteiden väliset raja-aidat. Molekyylitason elektroniikka syntyy kemiallisista prosesseista.

Orgaanisen kemian sisälle on syntynyt kokonainen uusi tutkimusalue, supramolekyylikemia. Sen tavoitteena on luoda molekyylejä, jotka toimivat ennalta suunnitellulla tavalla - kuten tietokoneohjelmat tai mekaaniset koneet.

Professori Kari Rissasen mukaan molekyylien ohjelmoiminen on mahdollista, koska eri alkuaineiden ja molekyylien tavat reagoida keskenään tunnetaan hyvin. Rissanen tutkii supramolekyylikemiaa Jyväskylän yliopistossa.

Esimerkiksi lääkettä kuljettava molekyyli vapauttaa sisältämänsä lääkeaineen vain halutussa paikassa, vaikkapa aivoissa tai maksassa, koska vain siellä on oikeat olosuhteet kemiallista luovutusprosessia varten. Verenkierto toimii älykkäiden molekyylien valtatienä.

Uudet mallinnusohjelmat auttavat luomaan hyvin monimutkaisia molekyylejä, todellisia nanokoneita. Molekyyli voi esimerkiksi tietyissä olosuhteissa muuttaa muotoaan tai toimia monivaiheisesti. Se voi esimerkiksi poimia tietyn kaltaisia molekyylejä sisäänsä ja vapauttaa ne halutussa tilanteessa. Tällä tavalla kehosta voidaan poistaa esimerkiksi haitallisia yhdisteitä.

Rissasen mukaan tulevaisuudessa nanokoneiden huippumalleihin voidaan rakentaa myös muistia, kun tietty määrä metalliatomeja sidotaan ristikkotyyppiseen molekyyliin. Tavoitteena on luoda tietokoneen ram-muistia vastaava erittäin pieni muistiyksikkö. Yksikön prototyyppi on jo rakennettu.

Ongelmana näissä nanomuistiyksiköissä on tiedon tallentaminen. Suunta on kuitenkin selvä: yhä monimutkaisempia nanoteknisiä laitteita suunnitellaan myös lääketieteen puolella.

Kaikkein uusin nanomolekyyliryhmä ovat dendrimeerit. Dendrimeerien on ennustettu kykenevän kuljettamaan dna:ta solujen sisälle.

-Tämä on erittäin merkittävä havainto, sillä jos normaalisti geeniterapiassa dna:n kuljettajina käytetyt virukset pystytään korvaamaan vaarattomilla dendrimeereillä, se olisi todellinen edistysaskel, Rissanen sanoo.

Tuoreimmat osastosta