200107774 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Luoteis-Venäjän talous lähti nopeaan nousuun

Julkaistu: 7.10.2001 2:23

Luoteis-Venäjän talous on alkanut toipua vuoden 1998 talouskriisistä, ja alueen talouskehitys on viime aikoina ollut jopa positiivisempaa kuin Venäjällä keskimäärin.

Neljän suomalaisen ja neljän venäläisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen yhteistyössä tuottama seurantaraportti valottaa Pietarin kaupungin, Leningradin alueen, Karjalan tasavallan ja Murmanskin talouskehitystä 1990-luvulla.

Raportin mukaan alueen talouden rakennemuutokset ovat olleet voimakkaita 1990-luvulla. palveluiden osuus BKT:stä on kasvamassa teollisuus- ja maataloustuotantoon nähden.

Sekä Pietarissa että Leningradin alueella elintarviketeollisuuden osuus teollisuustuotannosta on kasvanut huomattavasti, kun se samaan aikaan on Murmanskissa pudonnut johtuen kalanjalostustehtaiden tuotannon laskusta.

Metsä-, sellu- ja paperiteollisuus on säilyttänyt vahvan asemansa Karjana tasavallassa, ja Leningradin alueella teollisuusalan merkitys on jopa kasvanut.

Koneenrakennusteollisuus on vahvistanut huomattavasti asemiaan Karjalan tasavallassa, ja pysynyt myös Pietarissa tärkeänä teollisuudenalana. Murmanskin alueella on värimetallurgia noussut yhä hallitsevammaksi teollisuustuotannossa.

Suomi suuri sijoittaja Pietarissa

Seuratulla alueella suorat ulkomaiset sijoitukset muodostavat keskeisen osan investoinneista kiinteään omaisuuteen. Suurin osa suorista ulkomaisista sijoituksista suuntautuu Pietarin ja Leningradin alueen teollisuuteen. Leningradin alueella elintarviketeollisuus on ollut erityisen suosittu.

Pietarissa Suomi oli toiseksi suurin sijoittaja USA:n jälkeen vuonna 1999. Sekä Murmanskin alueella että Karjalan tasavallassa suorien ulkomaisten sijoitusten merkitys 1990-luvulla oli pienempi.

Sosiaalisektorin 1990-luvun kehitys alueella on ollut pääosin negatiivista. Elintaso on laskenut ja kotitalouksien tulot pienentyneet koko vuosikymmenen. Väestö alueella on vähentynyt johtuen sekä luonnollisesta poistumasta että muuttoliikkeestä. Myös työttömyys on ollut kasvussa.

Luoteis-Venäjän talousnäkymät -seminaari järjestetään 22.3. kello 9-13 Helsingin kauppakorkeakoululla.

Tuoreimmat osastosta