2001010225 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Japanilaispankkien vakavaraisuus uhattuna

Julkaistu: 7.10.2001 2:13

Sijoitustappiot supistavat luotonantokykyä

Kansainvälinen luottoluokituslaitos Fitch IBCA ilmoittaa ottavansa Japanin 19 suurimman pankin luottokelpoisuudet tarkkailuun, mikä yleensä enteilee luottokelpoisuuden laskua. Laitos on huolissaan Tokion osakemarkkinoiden alamäen ja pankkien taseissa piilevien epävarmojen saatavien vaikutuksesta pankkien vakavaraisuuteen ja luotonantokykyyn.

Koska Japani on huomattava pääomanviejä, sen pankkien antolainauksen supistuminen saattaa vaikeuttaa pääoman saatavuutta maailmanlaajuisesti. Japani vei maaliskuussa 1998 alkaneen tilivuoden aikana pääomaa noin 17 000 miljardin jenin eli vajaan tuhannen miljardin markan arvosta.

Seuraavana vuonna pääoman vienti supistui 4 300 miljardiin jeniin ja kuluvan tilivuoden ensimmäisten kymmenen kuukauden aikana pääomaa vietiin 7 400 miljardia jeniä. Arvopaperisijoituksina japanilaiset ovat vieneet 5 500 miljardia jeniä kuluvan tilivuoden aikana.

Fitch IBCA pelkää sijoitus- ja luottotappioiden heikentävän pankkien tuloksia maaliskuun lopun tilinpäätöksissä, vaikka pankkien perusliiketoiminnan kannattavuus on parantunut. Pankkien on maaliskuun tilinpäätöksessä pakko kirjata aiemman kirjauskäytännön kätkemät sijoitustappionsa, ja Fitch IBCA arvelee tämän heikentävän niiden toimintaedellytyksiä ensi tilikaudella merkittävästi.

Osakemarkkinoiden heikkenemisen lisäksi pankit kärsivät yritysasiakkaidensa maksukyvyn heikkenemisestä, mikä uhkaa kääntyä luottotappioiksi.

Osakesalkuissa miljarditappioita

Pankkien on maaliskuun lopun tilinpäätöksessään ensi kertaa arvostettava osakeomistuksensa markkinahintaan hankinta-arvon sijasta ja vähennettävä 60 prosenttia kirjausmuutoksen vuoksi esiin tulevista aiemmin kirjaamattomista sijoitustappioista taseensa omista pääomista.

Pankit ovat perinteisesti korjailleet tuloksiaan kattamalla luottotappioita osakeomistuksiin kätkeytyviä kirjaamattomia voittoja realisoimalla. Financial Timesin arvion mukaan Topix-indeksin ollessa 1 250 pisteessä Japanin neljän suurimman pankin osakeomistuksissa piilee yhteensä noin 500 miljardin jenin kirjaamattomat tappiot. Topix vahvistui eilen 1 183 pisteeseen.

Pahimmin pulassa on neljästä pankista syyskuussa 1999 yhdistetty Mizuho Holdings, jonka osakesalkku on 504 miljardia jeniä miinuksella. Pankin taseen loppusumma on noin 137 000 miljardia jeniä, ja sen 85 000 miljardin luottokannasta noin viiden prosentin eli 4 000 miljardin jenin arvioidaan olevan epävarmoja saatavia.

Arviot lainakantojen suuruudesta ja saatavien epävarmuudesta perustuvat viime syyskuun lopun tilinpäätöksiin ja Japanin valvontaviranomaisten epävarmoille saataville antamaan määritelmään.

Tuoreimmat osastosta