2001012791 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Tappioille haetaan syyllisiä

Julkaistu: 7.10.2001 1:57

Pörssi-indeksit näyttävät nyt huomattavasti erilaisilta kuin vuosi sitten. Erityisesti informaatioteknologiaan liittyvien yritysten osakekurssit ovat osin suorastaan romahtaneet. Monella sijoittajalla ei ole vuoden takaisesta sijoituksestaan jäljellä muuta kuin lähes arvoton arvo-osuus ja muisto kiusallisen hitaasti etenevästä osakkeiden merkintäjonosta.

Nopean vaurastumisen toiveen muuttuminen tappioiden laskemiseksi on saanut monet sijoittajat etsimään tapahtumille syyllisiä. Teknohuumaan pettyneet suomalaissijoittajat eivät ole yksin, vaan pettymyksen tunteen jakavat monien muidenkin maiden sijoittajat. Karvaan pettymyksen jälkeen on inhimillistä, että syyllinen tahtoo löytyä jostain muualta kuin itsestä.

Syyllisen etsimisessä unohtuu se tosiasia, ettei kukaan edes huomaa tarkoitushakuista sijoitustutkimusta tai puutteellista listautumisesitettä, jos kurssit jatkavat nousuaan. Sijoitustoimintaan liittyvät mahdolliset virheet paljastuvat vasta kurssien laskiessa.

Sijoittajien tilannetta synkistää edelleen se, että samaan aikaan, kun sijoittajille on jäämässä luu käteen, pankkiiriliikkeet kertovat viime vuoden loistavista tuloksistaan. Sijoittajien pettymystä ei lievennä mahdollisuus, että toimeksiannoista kilpailevat investointipankit toivat pörssiin yhtiöitä, jotka eivät olisi sinne kuuluneet vielä moneen vuoteen, jos koskaan.

Lain mukaan oikeiden ja riittävien tietojen antamisesta sijoittajille vastaa myös osakeannin järjestäjä. Tämä asettaa suuria vaatimuksia antien järjestäjille. Samalla kun järjestäjien on pyrittävä markkinoimaan toimeksiantajansa yhtiön osakkeita mahdollisimman tehokkaasti, niiden pitää neuvoa sijoittajia ostamaan yhtiön osakkeita. Annin järjestäjien pitäisi yrittää antaa totuudenmukaista tietoa eli heidän on oltava joka suuntaan riippumattomia. Jos annin järjestäjä ei tässä onnistu, voi se joutua korvausvastuuseen. Viime vuosikymmenen alussa Postipankki joutui maksamaan korvauksia Noveran lainaemission yhteydessä.

Sijoittaminen on riskialtista toimintaa, ja vaikka annin järjestäjät olisivat kuinka riippumattomia, liittyy sijoittamiseen aina riskinsä. Eri osapuolista riippumaton tieto ei auta, jos sijoittajat eivät halua tai pysty siihen tutustumaan.

Viime kädessä sijoittaja itse vastaa tekemistään päätöksistä. Päätösten tekemisen pohjaksi pitää olla saatavilla mahdollisimman oikeaa ja riippumatonta tietoa. Jos tiedot osoittautuvat harhaanjohtaviksi ja eettisesti kestämättömiksi, aiheuttaa se korvausvaatimusten lisäksi koko sijoitustoiminnan luotettavuuden murenemisen.

Tuoreimmat osastosta