2001012373 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Patentin on oltava myös tuottava sijoitus

Julkaistu: 7.10.2001 1:46

Keksintö miellettävä osaksi liiketoimintaa

Kannattavuus ja tuotto ovat avaintermit päätettäessä patentin hakemisesta uudelle tekniselle tai tuotannolliselle ratkaisulle. Patenttia voi hakea niin yksityinen henkilö kuin yritys, mutta molempien päätöksen pohjana on kilpailutilanne. Keksinnölle, jonka voi ilman patenttiakin pitää salassa, ei kannata hakea tällaista suojaa kilpailijoiden varalle.

Turkulainen patenttiasiamies Kari Pirhonen korostaa patentin olevan sijoitus, jolle on saatava tuottoa. Useimmiten patentin hakija onkin yritys, sillä yksityisen henkilön on vaikea hyödyntää patenttia.

-Keksinnön tai uuden ratkaisun tekijän on harkittava patenttisuojan tuomaa rahallista hyötyä. Yksittäinen tekninen ratkaisukin on ajateltava osana tuottavaa liiketoimintaa.

Kari Pirhosen patenttitoimisto palvelee asiakkaitaan niin sanotuissa immateriaalioikeuksissa. Patenttien lisäksi tähän ryhmään kuuluvat hyödyllisyysmallit eli pikkupatentit, mallisuojat sekä tavaramerkit.

Varsinaiset keksinnöt voidaan suojata perusteelliseen tutkimukseen pohjautuvalla patentilla. Pikkupatenteille riittää rekisteröinti ja mallisuojaksi valokuva tai piirustus. Tavaramerkki on yleisimmin sana tai kuvio kuten esimerkiksi Coca-Cola.

Vähintään vuoden mittainen prosessi

Kari Pirhonen on pohjakoulutukseltaan koneinsinööri, mistä syystä teknisten keksintöjen patentit ovat muodostuneet hänelle päätyöksi.

-Patenttihakemus edellyttää usein ennakkotutkimuksen tekoa patenttien tietokannoista. Tässä auttavat patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijat, sillä haluamansa löytäminen yli 30 miljoonan patentin joukosta voi olla ongelma, kertoo Pirhonen.

Patentin saaminen on pitkä prosessi. Käytännössä se kestää suomalaiselle hakijalle vähintään vuoden, monesti useitakin. Ja mitä pidemmäksi hakuprosessi venyy, sitä enemmän kertyy kustannuksia. Kotimaassa patentin hakukustannukset kohoavat maksimissaan 30 000 markkaan.

-Suomessa patentista syntyvät kustannukset ovat vielä kohtuulliset, sillä virastomaksut ovat pieniä. Patentin laatimiseen käytetty työ on suurin kustannuserä, arvioi Pirhonen.

Perusperiaatteena on, että patentti on otettava jokaiseen maahan erikseen. EU:n myötä on tullut mahdolliseksi jättää myös niin sanottu Eurooppa-patentti, jolloin Suomessa myönnetty patentti käännetään haluttujen maiden kielille ja rekisteröidään niissä.

Suurten käännöskustannusten vuoksi paljon kritisoidun Eurooppa-patentin tilalle havitellaan yhteisöpatenttia, joka tulisi automaattisesti voimaan kaikissa EU-maissa. Nykyisen Eurooppa-patentin kustannukset ovat keskimäärin 180 000 markkaa. Maata kohden hintaa kertyy 10 000-20 000 markkaa.

-Kohdemaat valitaan yleensä nykyisten tai mahdollisesti tulevien markkinoiden perusteella. Patenttisuoja kattaa kaiken kaupallisen toiminnan, painottaa Kari Pirhonen.

Hän itse pitää Eurooppa-patenttia suomalaisille edullisena, sillä patenttiin liittyvät alkukustannukset ovat pienet. Jätettyään hakemuksen yritykselle jää aikaa selvittää, mihin maihin patentti kannattaa ottaa ja mistä maksaa.

Ikäviä yllätyksiä

Patenttien valvonta kuuluu hakijalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle. Suurilla yrityksillä onkin omat patenttiosastonsa.

-Patentin tehtävä on suojata keksinnön lisäksi sen ympärillä olevat vaihtoehdot. Usein patenttiasiamiehen on osattava kaivaa nämä tiedot keksijältä, koska nämä eivät itse näe niitä tärkeinä. Patenttivaatimukset on kuitenkin osattava tehdä oikein, muistuttaa Pirhonen.

Hän muistuttaakin, että patentoimaton keksintö voi tuottaa myös ikäviä yllätyksiä.

-Keksijä saattaa joutua maksamaan vuosien ajalta saman keksinnön patentoineelle yritykselle. Suomessa tämä on vielä harvinaista, mutta Yhdysvalloissa jo arkipäivää.

Kari Pirhonen kehottaakin aina kysymään neuvoa asiantuntijalta. Kysyminen on ilmaista, sillä kustannuksia syntyy vasta, jos päätetään tehdä jotakin. Yrityksissä pitäisi erityisesti muistaa, että omien työntekijöiden tekemistä keksinnöistä työnantajan on annettava neljän kuukauden sisällä kirjallinen lausunto, jos yritys haluaa oikeuden patenttiin. Mikäli keksijä on tuotekehitystyössä, työnantaja voi saada patentin kokonaan itselleen kohtuullisesta korvauksesta. Muissakin tapauksissa yrityksellä on etuosto-oikeus.

Tuoreimmat osastosta