200105502 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Balanced scorecard monipuolisti yritysten strategisia tavoitteita

Julkaistu: 7.10.2001 1:31

Balanced scorecardin käyttöönotto opettaa yrityksiä ymmärtämään omaa liiketoimintaansa entistä syvemmin ja pakottaa kiinnittämään huomiota strategisesti tärkeisiin asioihin. Arthur Andersenin suomalaisyrityksille tekemä kysely osoittaa myös, että balanced scorecardin eli tasapainotetun mittariston avulla yritykset oppivat seuraamaan kriittisiä menestystekijöitä muistakin kuin talouden näkökulmasta.

Suurimpana haasteena yritykset pitivät henkilöstön oppimisen ja kasvun luotettavaa mittaamista ja seurantaa. Yleensäkin yritykset kokivat oppineensa ymmärtämään syy-seuraus-suhteita, mutta suhteiden osoittaminen ei kuitenkaan ollut kovin helppoa.

-Strategisten toimenpiteiden vaikutus, esimerkiksi panostus henkilökunnan osaamiseen, saattoi näkyä taloudellisessa tuloksessa vasta vuosien päästä. Sittenkin on vaikea sanoa, että taloudellisen tuloksen paraneminen aiheutui juuri aikaisemmasta panostuksesta henkilöstön osaamiseen, tiivisti eräs haastateltu yritysjohtaja.

Ajattelutapa mullistui

Yritysten kokemusten mukaan balanced scorecard ei tuonut merkittäviä muutoksia strategiseen suunnitteluprosessiin. Sen sijaan näkökulmat monipuolistuivat monessakin mielessä. Ensinnäkin yritykset oppivat tarkastelemaan tulevaisuutta perinteisen peruutuspeiliin katsomisen sijasta.

Samalla yritykset alkoivat painottaa entistä enemmän asiakaslähtöisyyttä. Yritykset pitivät nimenomaan asiakastyytyväisyydelle asetettavia strategisia tavoitteita tärkeinä taloudellisen menestymisen kannalta.

Muutokset ovat tavallaan odotettuja, koska balanced scorecardin perusideaan kuuluu juuri uusien näkökulmien tuominen pelkän taloudellisen seurannan rinnalle.

Uuden johtamisvälineen käyttöönotto paransi myös yritysten sisäistä kommunikaatiota strategisesti tärkeissä asioissa. Mittaristo synnytti yhteisen kielen ja toimintaa ohjaavan kehyksen. Kuitenkin kokonaissuorituskykyyn perustuva palkitseminen oli vielä kesken useimmissa yrityksissä.

-Vastaajien mielestä yritykset eivät vielä ole siinä pisteessä, missä haluaisivat olla. Balanced scorecard on antanut niille paljon, mutta kaikilla osa-alueilla on vielä kehittämistä, sanoo selvityksen tehnyt konsultti Jukka Puiro Arthur Andersenilta.

Puiron mukaan tutkimus osoitti, että yritykset ovat saavuttaneet balanced scorecardin avulla teorian mukaisia hyötyjä. Samalla eteen ovat kuitenkin tulleet juuri ne ongelmat ja haasteet, joita menetelmän kriitikot ovat aikaisemmin esittäneet.

Puiron mukaan selvitys osoitti myös, että yritykset ovat sujuvasti soveltaneet mittaristoa oman liiketoimintansa tarpeiden mukaisesti. Toisaalta sen takia mittaristo ei juuri missään yrityksessä aivan vastannut teoriaa.

Kaikkiaan tutkimukseen tuli vastauksia 130 suomalaisesta suuryrityksestä, joista lopulliseen tutkimukseen tuli mukaan 48.

Tuoreimmat osastosta