2001010483 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Puolen miljoonan työllisyysreservi

Julkaistu: 7.10.2001 0:50

Suomen työllisyysaste oli tammikuussa vain 65 prosenttia. Se tarkoittaa, että potentiaalisesta työvoimasta työelämän ulkopuolella on edelleen noin puoli miljoonaa henkilöä. Tutkijoiden mukaan tämä merkitsee sitä, ettei Suomea uhkaa työvoimapula ainakaan lähivuosina.

Ennen lamaa työhön osallistumisaste oli vielä 75 prosenttia. Laman seurauksena se putosi noin 60 prosenttiin. Vaikka talouskasvu on jatkunut nopeana jo vuosia, vaikuttaa se työllisyysasteen nousuun erittäin hitaasti. Optimistisimmankin arvion mukaan lamaa edeltäneeseen työllisyysasteeseen päästäisiin vasta vuonna 2024.

Yhtenä syynä työllisten osuuden hitaaseen kasvuun noususuhdanteesta huolimatta on työn tuottavuuden paraneminen. Vuodesta 1960 lähtien työn tuottavuus on kasvanut noin kolme prosenttia vuodessa. Muitakin syitä löytyy. Suomalaiset opiskelevat muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen pitkään, ja vastaavasti eläkkeelle lähdetään suhteellisen aikaisin. Näin lyhennetään työssäoloaikaa molemmista päistä. Myös perinteinen työttömyys laskee työllisyysastetta, mutta työttömien osuus työllisyysreservistä on vain noin kolmannes.

Hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu, että kaikille kansalaisille taataan kohtuullinen toimeentulo. Tämä toimeentulo maksetaan työssä olevien työllä ja työn tuloksilla. Mitä matalampi työllisyysaste on, sitä pienempi joukko joutuu vastaamaan hyvinvointivaltion ylläpidosta. Vaikka työn tuottavuuden kautta laskun maksaminen helpottuu, nykyisen kaltaisen hyvinvointivaltion ylläpitäminen alhaisella työllisyysasteella merkitsee jatkuvaa korkeaa verotusta.

Alhaisella työllisyysasteella Suomi antaa kilpailuetua monille muille maille, kuten Ruotsille. Ruotsissa työllisyysaste on kymmenen prosenttia Suomea korkeampi ja lähes yhtä korkea kuin Yhdysvalloissa. Voidaankin perustellusti väittää, etteivät suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ohjausmekanismit toimi tehokkaasti eivätkä taloudellisesti.

Suomessa on sanottu olevan noin puolen miljoonan miehen armeija, kun reserviläiset lasketaan mukaan. Tätä reserviä ei ole vuosikymmeniin pystytty kouluttamaan niin, että se pysyisi ajan tasalla. Voi hyvin kysyä, että kuinka yhteiskunta pystyy pitämään puolen miljoonan työllisyysreservin sellaisessa kunnossa, että se voisi jossain vaiheessa osallistua työelämään.

Puoleen miljoonaan nousevan työllisyysreservin pienentäminen on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista tehtävistä. Reservin pitää pienentyä huomattavasti nopeammin kuin armeijan. Rikkaallakaan maalla ei ole nykyisessä globaalissa maailmantaloudessa varaa olla pitkään näin tehoton.

Tuoreimmat osastosta