200101894 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Euroopan korot kääntymässä laskuun

Julkaistu: 7.10.2001 0:40

Euroopan keskuspankin ohjauskorko alentunee lähiaikoina. Euribor-korkonoteeraukset ovat jo laskeneet ohjauskoron alle, ja korkoa viime vuonna ylös ajaneet makrotaloudelliset tekijät ovat laantuneet. Yhdysvaltojen talouden jarrutus puolestaan heikentää euroalueen viennin taloudelle antamaa vetoapua, ja rahapoliittisen elvytyksen tarve kasvaa.

EKP:n toiminnan tavoite on hintavakauden säilyttäminen valuuttaunionin alueella. Tavoite saavutetaan, kun alueen kuluttajahintojen nousuvauhti pysyy keskipitkällä aikavälillä alle kahden prosentin vuodessa. Hinnat nousivat tätä nopeammin lähes koko viime vuoden ajan, mutta yhteisvaluutan kaksivuotisen olemassaolon aikana nousuvauhti on ollut noin 1,7 prosenttia. Viime vuoden hintojen noususta suuri osa aiheutui öljyn hinnan noususta. Ruoan ja energian hinnoista puhdistettu kuluttajahintaindeksi nousi viime vuonna puolitoista prosenttia. EKP:n toinen rahapoliittinen ohjenuora, euroalueen M3-rahamäärän kasvu, hidastuu kohti pankin tavoittelemaa 4,5 prosentin vuosivauhtia. Viime vuoden alkupuolella yli kuuden prosentin vuosivauhtiin yltänyt rahamäärän kasvu painui alle viiden prosentin joulukuussa.

Yhdysvaltojen talouskasvun hidastuminen jatkuu joistakin rohkaisevista tilastoista huolimatta. Vähittäiskaupan odotettua suurempi kasvu tammikuussa johtui pääasiassa joulumyynnin heikkoudesta, ja uutiset yritysten työvoiman vähentämisistä jatkuvat. Alan Greenspan yritti Senaatille antamassaan talousselostuksessa rohkaista yksityistä kulutusta, jonka osuus Yhdysvaltojen taloudesta on kolmen neljänneksen luokkaa. Greenspanin uskotaan jatkavan Yhdysvaltojen rahapolitiikan löyhentämistä ja maan hallituksen aloittavan presidentti Bushin vaalikampanjassaan lupaamat veronkevennykset

Greenspan tosin jätti sanomatta, että elvytyksen tehoaminen edellyttää heikompaa dollaria. Amerikkalaiset ovat koko nousukautensa ajan ostaneet tuontitavaraa, ja kulutuksen suuntaaminen kotimaisiin tuotteisiin vaatii korkeampia tuontihintoja eli dollarin alamäkeä. Lyhyiden korkojen aleneminen ja valtion budjettiylijäämän käyttö finanssielvytykseen velanmaksun sijasta vähentävät amerikkalaisten korkosijoitusten houkuttelevuutta, mikä vähentää sijoituspääoman virtaa Yhdysvaltoihin. Jenin kärsiessä Japanin epävarmuuden jatkumisesta suurin hyötyjä dollarin luisusta on euro. Tämä vähentää heikon valuutan aiheuttamaa nousupainetta Euroopan kuluttajahintoihin ja osaltaan lisää EKP:n koronalennuksen mahdollisuutta.

Rahamarkkinoiden noteerauksista päätellen Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan alentavan ohjauskorkoaan vielä ainakin puoli prosenttiyksikköä kevään mittaan, mahdollisesti jo maaliskuussa pidettävässä johtokunnan kokouksessa. Euromarkkinat odottavat EKP:n seuraavan esimerkkiä, jonkin verran maltillisemmin ja jonkin verran myöhemmin, mutta joskus kevään mittaan ainakin kerran. Jos Yhdysvaltojen talous jatkaa yskimistään ja korkotaso laskuaan, EKP:kin mahdollisesti laskee korkoaan useammin kuin kerran ennen kuluvan vuoden loppua.

Tuoreimmat osastosta