2001011971 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Loppuuko Nokian noste?

7.10.2001 0:18

Nokialla on ollut viime vuosien ajan yhdessä siihen liittyvän alihankintateollisuuden kanssa erittäin merkittävä asema Suomen kansantaloudessa. Suoran taloudellisen vaikutuksen lisäksi Nokian menestys on vahvistanut Suomen mainetta uutta teknologiaa hyödyntävänä maana. Vaikka tämän maineen mittaaminen taloudellisesti on vaikeaa, on sen merkitys koko maan kannalta erittäin suuri.

Samalla kun Nokian merkitys Suomen kansantaloudelle on kasvanut, on keskustelu Suomen liian suuresta Nokia-riippuvaisuudesta voimistunut. Nokian on sanottu olevan jo liian suuri Suomeen. Nyt pelot suuresta Nokia-riippuvuudesta näyttävät toteutuvan. Nokian ja muun sähköteknisen teollisuuden kasvuvauhdin maltillistumisen ennakoidaan hidastavan Suomen talouskasvua selvästi jo ensi vuonna.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi Suomen bruttokansantuotteen kasvuvauhdin hidastuvan 3,5 prosenttiin vuosina 2002-2004, kun nykyisen nousukauden aikana bkt on kasvanut keskimäärin 4,5-6 prosenttia vuodessa. Kuluvalle vuodelle Etla ennakoi 4-4,5 prosentin kasvua. Tästä sähköteknisen teollisuuden osuus on 1,5 prosenttia.

Sähköteknisen teollisuuden merkitystä kasvun ylläpitäjänä korostaa se, ettei kysymys ole alan romahtamisesta, vaan kasvun hidastumisesta. Etlan mukaan elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden tuotannon vuosikasvu hidastuu 10-15 prosenttiin viime vuosien 25 prosentista. Tämä näkyy heti täydellä voimalla koko kansantalouden kasvussa. Nokialla on myös suuri valtiontaloudellinen merkitys. Nokia maksaa yhtiönä viime vuoden tuloistaan 10 miljardia markkaa veroja. Summassa eivät ole mukana optioista ja palkoista maksettavat verot.

Tilanne on samantyyppinen kuin pari vuosikymmentä sitten. Silloin Suomen sanottiin seisovan puujaloilla, ja koko kansantalouden riippuvuus metsäteollisuudesta huolestutti. Nokian menestys muutti tilanteen, mutta samalla se toi uuden riippuvuuden. Näyttää siltä, ettei teollisuuden rakenteiden kehittämisessä ole vuosien aikana edistytty, vaan kansantalous lepää edelleen yhden kotimaisen sektorin varassa. Nokia-klusteriin kuuluu Etlan mukaan yhtiön 300 alihankkijaa ja lisäksi alihankkijoiden alihankkijat.

Kansantalouden riippuvuutta yhdestä teollisuudenalasta on vähennettävä. Teollisuuspoliittisessa suunnittelussa on luotava entistä voimakkaammin positiivista ilmapiiriä ja pohjaa niin, ettei yhden sektorin merkitys kasva liian suureksi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?