20010572 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Arvo-osakkeet pitävät pintansa

Julkaistu: 7.10.2001 0:03

Useissa vertailuissa arvo-osakkeet ovat tuottaneet keskimäärin paremmin kuin kasvuosakkeet. Ryhmänä arvo-osakkeet ovat olleet parempia, vaikka parhaiten tuottaneet yksittäiset osakkeet ovat olleetkin Nokian kaltaisten kasvuyhtiöiden osakkeita.

On loogista ajatella, että parhaat kasvuosakkeet tuottavat pitkällä aikavälillä paremmin kuin parhaat arvo-osakkeet. Parhaita osakkeita voi olla kuitenkin mahdotonta valita etukäteen. Arvo-osakkeiden paremmuus johtuu paljolti siitä, että kaikki kasvuyritysten kasvuhaaveet eivät toteudu hurjimpien odotusten mukaan, mistä selkeitä esimerkkejä ovat internet-firmojen viimeaikainen kohtalo sekä Suomessa Raision ihmemargariini Benecoliin liittyneet pettymykset.

Tehokkailla markkinoilla sijoittajat arvostavat yhtiöiden osakkeet siten, että niiden riskikorjattu tuotto-odotus on sama. Tämä näkyy siinä, että yleensä tuotto- ja kasvuosakkeiden kurssit ovat kehittyneet noin kahta viime vuotta lukuun ottamatta hyvin samassa tahdissa. Tämä on myös oheisten kurssikäyrien selkein viesti. Kurssien pudotuksessa arvo-osakkeiden kurssit kestävät kuitenkin paremmin. Vähitellen kertyvää eroa voi selittää, että keskimäärin kasvuyhtiöiden kasvu jää jonkin verran sijoittajien toiveita alhaisemmaksi.

Oheisissa Morgan Stanleyn Capital Internationalin tuottoindekseissä osakemarkkinat on jaettu maittain puoliksi kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Jakoperusteena on käytetty yhtiön markkina-arvon suhdetta tasearvoon. Mekaaninen laskutapa ja indeksipäivitykseen liittyvät viipeet suosivat hiukan arvo-osakkeita kasvuosakkeiden kustannuksella. Oletetaan, että lähelle osakelajien rajaa arvostetun osakkeen kurssi sahaa ja se vaihtaa arvo-osakkeista kasvuosakkeisiin ja takaisin. Tällöin osakekurssin nousu tulee arvo-osakkeiden hyväksi ja lasku kasvuosakkeiden tappioksi.

Vertailtaessa osinkojen vaikutuksesta puhdistettuja hintaindeksejä, käyrät kulkevat lähes päällekkäin. Siten osingot huomioon ottavassa tuottoindeksissä ero tulee arvo-osakkeille tyypillisestä hyvästä osinkotuotosta.

Tuoreimmat osastosta