200104831 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suhdanneherkkyys painaa rakennusteollisuutta

Julkaistu: 7.10.2001 0:05

Rakennusteollisuuden tuotanto on suoraan verrannollinen teollisiin ja asunto-investointeihin. Koska investointien määrä heilahtelee voimakkaasti suhdanneodotusten mukaan, rakennusteollisuus on hyvin suhdanneherkkä ala.

Ennen kymmenen vuoden takaista ylikuumentumista rakentamisen vauhti oli noin 40-50 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ylikuumentuneessa taloudessa rakentaminen nousi 60 miljoonaan kuution, ja se putosi 20 miljoonaan kuutioon viime vuosikymmenen alkuvuosien laman ajaksi. Nyt rakentamisen tahti on suunnilleen palautunut 40 miljoonan kuution tasolle. Rakentamisen määrän ei odoteta keskimäärin kasvavan merkittävästi, mutta laadun paraneminen voi kasvattaa yritysten liikevaihtoja. Ulkomaantoiminnot voivat tuoda lisämarkkoja tuotevalmistajille, kuten uuneja valmistavalle Tulikivelle tai putkistoja toimittavalle Uponorille. Alan kansainvälinen kilpailu on kuitenkin varsin kovaa ja toimialan kasvulle on olemassa rajat.

Rakennusteollisuuden osakkeiden kurssit ovat nyt keskimäärin suunnilleen yhtä korkealla kuin vuoden 1998 kesällä ennen Aasian ja Venäjän kriisien aiheuttamia shokkivaikutuksia osakemarkkinoilla. Kurssinousu on ilmentänyt korkeasuhdanteen aikana vallinnutta hyvää toimialan kasvua ja kannattavuutta.

Tuoreimmat osastosta