200109082 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pk-yritykset ovat entistä merkittävämpiä työllistäjiä

Julkaistu: 6.10.2001 23:12

Pk-yritysten määrä on kasvussa

Pk-yritysten merkitys työllistäjinä on kasvanut viime vuonna verrattuna edellisvuoteen. Samaan aikaan kun alle kymmenen hengen mikroyritysten määrä hiipuu, pienten ja keskisuurten yritysten määrä kasvaa.

Toimitusjohtaja Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä kertoo, että mikroyritysten määrän vähenemistä selittää osaltaan se, että palkkatyöhön siirtyvien osuus on kasvanut. Lisäksi osa mikroyrityksistä on siirtynyt pienten yritysten kategoriaan.

Pienten ja keskisuurten yritysten määrä on kasvanut yrityksistä eniten. Ne työllistävät yli 60 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä. Yritysten liikevaihto oli viime vuonna yhteensä 1 339 miljardia markkaa, josta pk-yritysten osuus oli yli puolet.

Vaikka osalla yrityksistä meneekin hyvin, jää tulotaso Järventauksen mukaan valtaosalla yrityksistä alle palkansaajien tulotason.

-Ehdotammekin arvonlisäveron kehittämistä pienissä yrityksissä.

Tilastokeskuksen kirjanpidon mukaan Suomessa oli viime vuonna yhteensä 219 515 yritystä, josta mikroyrityksiä oli noin 93 prosenttia. Pieniä yrityksiä tilastoitiin lähes kuusi prosenttia ja keskisuuria yrityksiä prosentin verran. Suurten yritysten määrä on 0,2 prosenttia Suomen yrityksistä. Yritysten henkilöstön määrä oli yhteensä noin 1,3 miljoonaa.

Tuoreimmat osastosta