200006142 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Varallisuusvero laskee pörssin tahtiin

Pörssin pudotus vie verokarhulta hunajat

22.12.2000 16:43

Pörssin laskusuunta vuoden lopussa voi pienentää varallisuusveroja. Yksityissijoittajien suosimista yhtiöistä erityisesti Sonera ja Elisa Communications ovat laskeneet osakemarkkinoilla huomattavasti vuoden aikana.

Edellisen kurssilasku on ollut noin 70 prosenttia ja jälkimmäisen lähes 40. Sen sijaan suosituimman sijoituskohteen eli Nokian osakkeen hinta liikuskelee tällä hetkellä viime vuoden lopun tasolla.

Viime kesänä kerättyjen tietojen mukaan kolmannes suomalaisten yksityishenkilöiden osakevarallisuudesta muodostui Nokian osakkeista. Seuraavina listalla olivat Elisa Communications yhdeksällä prosentilla ja Nordic Baltic Holding eli nykyinen Nordea noin kuudella prosentilla kaikista yksityisistä sijoituksista.

Nordea ja Hartwall nousseet viime vuodesta

Kymmeneen suosituimpaan yhtiöön Helsingin Pörssin päälistalla oli tehty lähes 70 prosenttia yksityisistä sijoituksista. Kärkilistalla arvoaan vuoden aikana ovat nostaneet vain Nordea ja Hartwall. Hartwallin osakkeen hinta nousi kesäkuussa 20 euron tuntumaan ja on pysynyt niillä hujakoilla vuoden lopulle saakka.

Nordean kauppa käydään Helsingin pörssissä nykyisin osaketalletustodistuksilla, koska holding-yhtiön kotipaikka muutti alkuvuodesta Tukholmaan. Muutoksen takia osakkeenomistajien on maksettava mahdollisista osingoista 29 prosentin pääomatulovero. Osa verosta menee lähdeverona Ruotsin valtiolle.

Syöksylaskijoiden Soneran ja Elisan lisäksi perinteisten alojen UPM-Kymmene ja Orion ovat menettäneet arvoaan vuoden aikana, kumpikin noin kymmenen prosentin verran. Loppujen kärkiyhtiöiden verotusarvo tullee olemaan nykyisten osakkeen hintojen perusteella samoilla tasoilla kuin viime vuonna.

Osakkeiden verotusarvo määräytyy vuoden viimeisen markkinapäivän hinnan perusteella. Verotusarvoksi lasketaan 70 prosenttia osakkeen hinnasta. Varallisuusveroa aletaan periä yksityishenkilöiltä vasta, kun omaisuus ylittää 1,1 miljoonaa markkaa. Tästä summasta veroa menee 500 markkaa ja sen ylittävästä osuudesta valtio nappaa 0,9 prosenttia.

Varallisuusvero valtiolle vain nappikauppaa

Koko valtiontalouden kannalta osakekurssien laskulla ei ole suurta merkitystä. Vuonna 1999 varallisuusveroja kerättiin 848 miljoonaa markkaa. Kaikki verotuotot liikkuivat 350 miljardin tuntumassa, joten varallisuusveron osuus oli noin 2,4 promillea. Vuonna 1998 varallisuusveroa kertyi vain noin 460 miljoonaa.

-Varallisuusverojen nousutahti on ollut rivakka viime vuosina ja merkittävin tekijä on ollut osakkeiden arvonnousu. Siitä voidaan päätellä, että jos taso lähtee alenemaan, niin vaikutukset ovat nopeita myös toiseen suuntaan, kertoo finanssineuvos Reino Niinivaara valtiovarainministeriöstä.

Helsingin pörssin päälistan osakkeiden hintakehitystä kuvaava Hex-indeksi tukee käsitystä osakkeiden arvonnousun tuomasta lisästä varallisuusveroon. Indeksin arvo nousi vuoden 1999 aikana 6 000 pisteen paikkeilta yli 14 000 pisteeseen. Päälistan osakkeiden arvon nousu oli siis yli 130 prosenttia.

Tänä vuonna Hex-indeksin arvo kävi korkeimmillaan 18 000 pisteessä, mutta vuoden loppua kohden indeksi näyttää painuvan alkuvuoden lukemiin ja niiden allekin. Nokian painoarvo Hex-indeksissä on yli 70 prosenttia, joten yhtiön osakkeen hinnanmuutokset antavat suunnan koko pörssille.

Tämä näkyy vertailtaessa yleisindeksiä Hex-portfolioindeksiin, jossa Nokian painoarvo on rajoitettu. Portfolioindeksi nousi viime vuoden lopulla 5 200 pisteen paikkeille. Tämän vuoden alun pienen nousun jälkeen indeksin arvo on pudonnut 4 000 pisteen alapuolelle, pudotusta viime vuoden lopusta on kertynyt 23 prosenttia.

Hex-portfolioindeksissä yhden yhtiön painoarvo on rajoitettu kymmeneen prosenttiin alentamalla sen osakkeiden määrää laskennassa. Vertailussa suhteutetaan yhtiön markkina-arvoa koko pörssin markkina-arvoon. Yhtiöltä yli jäänyt markkina-arvo jaetaan muille listan yhtiöille siten, että niiden painotus ei ylitä kymmentä prosenttia.

Uusien markkinoiden NM-listaa ovat leimanneet alkuvuoden listautumiset, jotka nostivat listan kehitystä mittaavan indeksin huippulukemiin 5 000 pisteen ympäristöön. Vuoden loppua kohti indeksi ja siten myös osakkeiden hinnat ovat tulleet alaspäin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?