200003508 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

EKP jätti oven auki koronnostolle

Julkaistu: 22.12.2000 0:00

Keskuspankki arvioi kasvun jatkuvan euroalueella ja varoitti inflaation uhasta

Euroopan keskuspankki arvioi joulukuun kuukausikatsauksessaan, että euroalueen talouskasvu voi mahdollisesti vielä keskipitkällä aikavälillä nopeutua. Tämä vaatii rahapolitiikalta valppautta inflaatiovaaran takia.

Lyhyen aikavälin näkymien perusteella euroalueen bruttokansantuotteen kasvuvauhti on kuitenkin tasaantumassa tämän vuoden 3,5 prosentista, vaikka kasvu on edelleen vilkasta.

Pankki arvioi myös maailmantalouden kasvavan edelleen nopeasti alkavana vuonna. Kasvuvauhtiin vaikuttavat kuitenkin Yhdysvaltain talouden hidastuminen sekä öljyn hintakehitys.

Hinnoissa yhä nousupaineita

EKP toteaa, että euroalueen hinnoissa on edelleen nousupaineita, minkä takia keskuspankin neuvosto tulee määrätietoisesti torjumaan hintavakauteen keskipitkällä aikavälillä kohdistuvia riskejä.

Hintavakauden tueksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia työ- ja hyödykemarkkinoilla, maltillisena jatkuvaa palkkakehitystä sekä vakaus- ja kasvusopimuksen mukaista julkisen talouden tervehdyttämistä.

Pankki on huolissaan esimerkiksi siitä, että monien euroalueen maiden vuoden 2001 budjettisuunnitelmissa havaittava finanssipolitiikan löystyminen uhkaa lisätä kysynnän kasvamisesta aiheutuvaa inflaatiota.

Verouudistusten vastapainoksi ei ole kehitelty riittäviä menojen leikkauksia.

Energian hinnasta kuluttajahintoihin aiheutuvat nousupaineet ovat todennäköisesti vähitellen poistumassa, mutta saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin inflaatio palautuu takaisin alle kahden prosentin.

Liikkeellä olevan rahan määrää mittaavan M3:n vuotuinen kasvuvauhti oli elo-lokakuussaedelleen noin prosenttiyksikön verran 4,5 prosentin viitearvoa nopeampi, vaikka kasvu onkin tasaantumassa muun muassa luottojen kokonaismäärän kasvun hidastuessa.

Julkisyhteisöille myönnetyt luotot ovat supistuneet, koska julkiset taloudet ovat käyttäneet umts-toimilupien myynnistä saatuja tuloja velanmaksuun. Samoin asuntoluottojen kysyntä on tasaantunut, sen sijaan yrityksille myönnettyjen lainojen määrä on kasvanut loppuvuonna.

Tuoreimmat osastosta