2000011506 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suurestakaan sivutoimisesta sijoitustoiminnasta ei mene ansiotuloveroa

Julkaistu: 9.12.2000 0:00

KHO:n mukaan vasta ammattimaisuus muuttaa sivutoimen elinkeinoksi

Edes mittavat osakekaupat eivät ole yksityishenkilölle elinkeinotuloa eikä voitosta siksi pidä maksaa ansiotuloveroa, jos sijoittaminen on sivutoimista. Korkein hallinto-oikeus antoi torstaina päätöksensä keskusverolautakunnan (KVL) ennakkoratkaisusta, joka koski yhden aktiivisen sijoittajan verotusta. KHO pysyi verolautakunnan kannalla.

Päätös selkeytti nykyistä käytäntöä, koska laajassa ja aktiivisessa osakekaupassa on ollut vaara, että yksityishenkilön sijoitustoiminnan voitot rapsahtavat elinkeinotuloksi ja siten pääosin an-siotuloveron puolelle.

Ennakkoratkaisua hakenut sijoittaja oli vuonna 1999 antanut 17 ostotoimeksiantoa, joiden yhteisarvo oli 1 135 000 markkaa. Hänen antamiensa viiden myyntitoimeksiannon arvo oli vastaavasti 600 000 markkaa.

Sijoittaja oli ottanut myös 500 000 markan velan arvopaperikauppaa varten. Arvopaperisalkun arvo oli viime keväänä noin kahdeksan miljoonaa markkaa.

Alkuvuodesta 2000 sijoittaja oli saanut kolmella myynnillä luovutusvoittoja 550 000 markkaa. Lisäksi hänen tarkoituksenaan oli vastaisuudessa käydä osakekauppaa noin 20 kertaa kuukaudessa. Hän piti myös mahdollisena kaikkien osakkeidensa myyntiä 6-7 miljoonan markan voitolla.

-KHO:n ratkaisu ei ole yllättävä. Sen perusteella yksityishenkilön sivutoimista osakesijoittamista ei katsota laajamittaisenakaan elinkeinotoiminnaksi, jos velkarahoituksen osuus on vähäinen suhteessa omaan rahoitukseen ja salkun arvoon. Myyntien lukumäärällä ei tällöin ole kovin suurta merkitystä, Lapin yliopiston finanssioikeuden professori Esko Linnakangas toteaa.

Kesto ja ammattimaisuus olennaista

KHO:n ratkaisu korostaa myös sijoittamisen kestoa. Tässä tapauksessa sijoittaja oli harjoittanut osakekauppaa jo vuodesta 1993. Ratkaisu olisi voinut olla toinen, jos kyseessä olisi ollut aloitteleva sijoittaja.

-Toiminnan alkaessa jouduttaneen kiinnittämään enemmän huomiota sekä toiminnan tosiasialliseen laajuuteen että verovelvollisen tarkoitukseen. Merkitystä on myös sillä, miten veroilmoitus on täytetty eli pitääkö verovelvollinen itse toimintaansa elinkeinona, Linnakangas sanoo.

Päätöksen perustelut korostavat myös ammattimaisuuden merkitystä. Tässä tapauksessa sijoittajan toiminta ei ollut päätoimista, koska sijoittaja oli tavallinen palkansaaja. Hän ei myöskään pitänyt kaupoistaan kirjanpitoa. Siten toiminnalta puuttui osa oikeus- ja verokäytännössä omaksutuista liiketoiminnan tunnusmerkeistä.

-Liiketoiminnalta edellytetään muun muassa suunnitelmallisuutta, jatkuvuutta ja taloudellisen riskin olemassaoloa. Vaikka sijoittaja täyttikin osan näistä tunnusmerkeistä, ei hänen toimintaansa voinut kokonaisuutena arvostellen pitää elinkeinotoimintana, Linnakangas kertoo.

Tuoreimmat osastosta