2000012062 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Metsäyhtiöt toivovat pakkasista helpotusta puuhuoltoonsa

Julkaistu: 22.11.2000 0:00

Märkä syksy pakottanut käyttämään tukkipuuta myös paperitehtailla

Metsäyhtiöt toivovat sään pakastuvan, jotta teollisuuden puuhuolto helpottuisi. Metsäteollisuuden puunhankinta on lokakuun alkupuolelta asti kärsinyt syyssateista, jotka ovat pehmittäneet metsiä ja tiestöä poikkeuksellisen laajalla alueella Suomessa. Ruotsissa vastaavasti tulvat ovat tuoneet ylimääräistä päänvaivaa Stora Enson paikallisille puukuljetuksille.

Maapohjien pehmeneminen on metsäteollisuuden arkea, mutta UPM-Kymmenen varametsäpäällikön Pekka Rajalan mukaan heikoimmat kelit rajoittuvat useimmiten Salpausselän eteläpuolisille alueille. Nyt sateet ovat kiusanneet yhtiöitä aina Pohjois-Suomea myöten.

Loka-marraskuussa korjuukohteita on jouduttu rajaamaan erittäin tarkasti maasto-olosuhteiden mukaan. Puuta on korjattu lähinnä päätehakkuu- ja uudistuskohteista.

Pulaa on ollut etenkin paperiteollisuuden tarvitsemasta kuusikuidusta, koska pienempää puuta tuottavia harvennushakkuita ei ole pystytty tekemään. Niin UPM-Kymmene, Metsäliitto kuin Stora Enso ovatkin joutuneet käyttämään tukkipuuta massanvalmistuksessa tuotannon ylläpitämiseksi. Rajalan mukaan kuusitukkia on syötetty UPM:n paperiteollisuuteen tähän mennessä tänä vuonna noin 200 000 kuutiota, kun viime vuonna määrä oli puolet tästä.

-Poikkeuksellisen märkä syksy on tuonut pulan kohteista, joissa voitaisiin toimia ilman, että jäisi merkittävää jälkeä maastoon. Toisaalta alkusyksy oli poikkeuksellisen hyvä. Ilman sitä tilanne olisi paljon pahempi kuin se nyt on, toteaa Metsäliiton korjuupäällikkö Risto Lilleberg.

Puun kuljetukset pidentyneet

Stora Enson metsäpäällikön Voitto Pölkin mukaan puuta onkin jouduttu syksyn mittaan kuljettamaan normaalia pidempien matkojen takaa tehtaille. Ilmiö on tuttu myös Metsäliitossa.

Suomessa Stora Ensoa on Pölkin mukaan kiusannut lähinnä metsien vettyminen. Ruotsissa ongelmana on yhtiön hankinta-alueillekin ulottuvat tulvat, jotka pehmentävät tiestöä. Pahimmat ongelmat yhtiöllä on kuitenkin ollut Kymenlaaksossa ja muualla Kaakkois-Suomessa.

Pölkki arvioi märän loppusyksyn tuoneen yhtiölleen miljoonien markkojen lisälaskun hakkuiden ja kuljetusten erikoisjärjestelyistä.

Yhtiöiden mukaan jo alle viikon mittainen pakkasjakso helpottaisi teollisuuden puuhuoltoa selvästi. Tuolloin maat jäätyisivät, yhtiöt pääsisivät talvihakkuukohteisiinsa ja raaka-ainetilanne palaisi normaaleihin uomiinsa.

Tuoreimmat osastosta