200003083 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

I-lista tarpoo muiden listojen varjossa

Julkaistu: 10.11.2000 0:00

Keskimääräinen kurssikehitys Helsingin pörssin I-listalla on alkuvuonna ollut erisuuntaista kuin päälistalla ja NM-listalla.

Pienten ja keskisuurten yritysten I-listan indeksi oli lokakuun päättyessä noussut 25 prosenttia vuodenvaihteesta. Päälistan Hex-yleisindeksi oli sen sijaan lähes kahdeksan prosenttia miinuksella. Nokian painoarvon kymmeneen prosenttiin rajaava portfolioindeksi oli laskenut liki 22 prosenttia. Kasvuyritysten NM-listalla laskua oli reilusti eli noin 50 prosenttia.

Vanhojen otc- ja meklarilistojen pohjalta syntynyt I-lista on teknohuuman sävyttämässä pörssijulkisuudessa jäänyt pahasti kahden muun listan varjoon. I-listalla noteerataan 34 yrityksen 38 osakesarjaa. Joukko on kirjava ulottuen puutarha-alan Kekkilästä teholähdevalmistaja Eforeen.

Kurssi-indeksit kertovat tunnetusti vain kurssien keskimääräisen suunnan. I-listallakin kurssikehitys on eri osakkeissa ollut tänä vuonna hyvin epäyhtenäistä. On kuitenkin otettava huomioon useiden osakkeiden varsin pieni vaihto, minkä vuoksi kurssit saattavat heilahdella voimakkaastikin päivittäin.

Indeksiä on vetänyt ylöspäin lähinnä kahden markkina-arvoltaan suuren virolaispankin - Hansapankin ja Eesti Uhispankin - osakkeiden reipas kurssinousu.

Markkina-arvoltaan ylivoimaisesti suurin yhtiö I-listalla on Hansapank, jonka osuus listan osakkeiden reilun 1,5 miljardin euron markkina-arvosta oli lokakuun lopussa 45 prosenttia. Toiseksi arvokkain yhtiö on Uhispank lähes 11 prosentin osuudella. Uhispankin osake on alkuvuoden aikana noussut reilut 49 ja Hansapankin osake 39 prosenttia.

Uhispankin osakekurssi ponkaisi uusille tasoille ruotsalaisen SEB-pankin tehtyä pankista alkusyksystä ostotarjouksen. SEB omistaa nyt jo yli 90 prosenttia Uhispankista, ja osakkeen noteeraus myös Helsingissä päättynee lähiaikoina. Toinen ruotsalaispankki Swedbank puolestaan omistaa jo vanhastaan enemmistön Hansapankista.

Markkina-arvoltaan selvästi suurin suomalaisosake I-listalla on Raision äänivaltainen K-osake, joka siirtyi sinne vanhalta meklarilistalta. Raision kurssitaso määräytyy päälistalla noteeratun vaihto-osakkeen kaupoissa. Osake on tunnetusti ollut Benecol-ongelmien vuoksi alamäessä tänä vuonna, ja niinpä K-osakekin on pudonnut vuoden alusta 44 prosenttia.

I-listan laskijoiden kärjessä oli kuitenkin sijoitusyhtiö Menire, joka on alkuvuonna tehnyt tappiollista tulosta. Sen kurssi oli pudonnut 60 prosenttia vuodenvaihteesta.

Selvästi mollivoittoista on ollut myös muun muassa Benefonin, Suomen Sparin, Martelan ja Neomarkan osakkeiden taival.

I-listan vaihto on vuoden alkukuukausien jälkeen pudonnut selvästi. Tähän on kuitenkin luonnollisena selityksenä runsaasti vaihdetun ohjelmistoyhtiö Stonesoftin siirtyminen pörssin päälistalle maaliskuun lopussa. Toukokuun alussa listaa vaihtoi myös toinen I-listalainen, suksisauvoistaan tunnettu Exel.

I-listan keskimääräinen kuukausivaihto on huhti-lokakuussa, Stonesoftin poistumisen jälkeen, jäänyt vajaaseen 15 miljoonaan euroon. Kuudentoista osakkeen NM-listalla kauppaa on käyty selvästi. I-listan koko alkuvuoden vaihto oli 705 miljoonaa euroa eli vähemmän kuin Nokia-vetoisella päälistalla käydään normaalisti kauppaa päivittäin.

Juuri vähäinen vaihto on syynä siihen, että I-listalta on poistumassa tekniseen kauppaan ja teollisuusautomaatioon erikoistunut Kontram.

Tuoreimmat osastosta